Tärkein » suojelus » 5 tärkeintä ensimmäiseen työpaikkaasi

5 tärkeintä ensimmäiseen työpaikkaasi

 suojelus : 5 tärkeintä ensimmäiseen työpaikkaasi

Ensimmäisen työpaikan aloittamisen yhteydessä on syytä tietää, mitkä muodollisuudet on suoritettava. Pitäisikö työntekijälle käydä lääkärintarkastuksia ja terveyttä ja turvallisuutta koskevaa koulutusta ennen työn aloittamista? Miltä näyttää oikeuden loma- ja palkalliseen sairauslomaan? Esittelemme alla Viisi tärkeintä asiaa ensimmäiselle työpaikallesi!

Lääkärintarkastus

Ensimmäinen Viisi tärkeintä asiaa ensimmäiselle työpaikallesi on välttämätöntä käydä alustavat lääkärintarkastukset ennen työn aloittamista. Esitutkintovelvollisuutta säätelevät työsäännökset. Art. 229 §: n 4 momentissa työnantaja ei saa ottaa työntekijää työhön ilman voimassa olevaa lääkärintodistusta, jonka mukaan tietyssä tehtävässä tehtävän työn suorittamiseen ei ole vasta-aiheita. Terveystarkastukset suorittaa työterveyslääkäri työnantajan lähettämän lähetyksen perusteella. Mikä tärkeintä, työnantaja maksaa heidän kustannuksensa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos työntekijä kattaa testien kustannukset, työnantajan on palautettava tähän tarkoitukseen käytetyt varat. Työsuhteen aikana työntekijä on myös velvollinen tulemaan säännöllisiin lääkärintarkastuksiin, joiden tulisi yleensä tapahtua työaikana. Lisäksi työntekijän, joka on ollut työkyvytön vähintään 30 päivän ajan, on suoritettava lääkärintarkastus, jotta voidaan selvittää mahdollisuus jatkaa virallisten tehtävien suorittamista. Katso myös

 • Nolla nuorten vero - onko sinun tehtävä ilmoitus??

Työsopimuksen allekirjoittaminen

1. syyskuuta 2016 tuli voimaan määräykset, jotka velvoittavat työnantajat allekirjoittamaan työsopimuksen työntekijän kanssa ennen kuin hän antaa hänen suorittaa tehtäviä. Työsuhteen alkaessa työntekijä on velvollinen suorittamaan tietyn tyyppistä työtä työnantajalle hänen johdollaan ja työnantajan ilmoittamaan paikkaan ja aikaan. Työsopimuksia on 3 tyyppiä:

 • työsopimus koeajaksi,
 • Työsopimus määrätyn ajan,
 • työsopimus toistaiseksi.

Art. Työsäännöstön 29 §: n mukaan työsopimuksen tulisi sisältää tiedot, joissa täsmennetään sopimuksen osapuolet, sen tyyppi sekä työ- ja palkkaehdot. Työ- ja palkkaedellytykset on ymmärrettävä seuraavasti:

 • työn tyyppi ja paikka,
 • palkkion määrä ja maininta palkan osista,
 • työtunnit,
 • työn aloittamispäivä.

Lisäksi 7 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä työnantajan on ilmoitettava työntekijälle kirjallisesti:

 • työntekijään sovellettava työaikastandardi - päivittäin ja viikoittain,
 • tehdyn sopimuksen mukaisesta työstä maksettavan palkan maksamisen tiheys,
 • työntekijän vuosilomaoikeuden kesto,
 • irtisanomisajan pituus,
 • työehtosopimus, johon työntekijä kuuluu.

Jos työnantaja ei ole velvollinen laatimaan työsääntöjä, hänen on lisäksi ilmoitettava työntekijälle sovellettava yöaika, paikka, aika ja palkanmaksupäivä sekä menetelmä saapumisen ja läsnäolon vahvistamiseksi sekä poissaolojen perustelut työpaikalla..

TTT-koulutus

Toinen elementti Viisi tärkeintä asiaa ensimmäiselle työpaikallesi, joka sinun tulisi muistaa aloittaessasi työn (paitsi ensimmäinen, myös jokainen), on velvollisuus kouluttaa terveyden ja turvallisuuden alalla Työntekijöiden koulutus on myös työnantajan velvollisuus, joka on täytettävä ennen työn aloittamista. Alkuperäisen työterveys- ja työturvallisuuskoulutuksen tulisi sisältää yleinen opastus ja työpaikkakoulutukset ja perehdyttää työntekijä tietyn työpaikan riskeihin. Työterveys- ja työturvallisuusalan koulutuksesta annetun talous- ja työministerin asetuksen säännösten mukaisesti peruskoulutus tulisi suorittaa yleisen opetuksen ja työharjoittelun muodossa..

Yleisenä ohjeena on perehdyttää koulutuksen osallistuja työsuojelusääntöihin, työehtosopimuksiin tai työsäännöksiin sekä tietyllä työpaikalla voimassa oleviin työterveys- ja työturvallisuusmääräyksiin. Lisäksi yleiskoulutuksen aikana osallistujien tulisi oppia ensiaputapojen periaatteet onnettomuuden sattuessa.

Työkoulutuksen aikana osallistuja oppii tietyllä työpaikalla esiintyvistä työympäristön tekijöistä ja tässä tehtävässä tapahtuvaan työhön liittyvästä ammatillisesta riskistä, suojaustavoista näiden tekijöiden aiheuttamilta riskeiltä ja turvallisilta työsuoritus..

Työntekijä vahvistaa yleisen ja työharjoittelun suorittamisen kirjallisesti alkuperäiseen työterveys- ja työturvallisuuskorttiin.

Ensimmäinen loma

Art. Työsäännöstön 152 §: n mukaan työntekijällä on oikeus vuotuiseen, keskeytymättömään, palkalliseen lomaan. Ensimmäisenä työsuhteen vuotena työntekijällä on oikeus lomavapaaseen jokaisen työkuukauden jälkeen 1/12 osuudella lomaoikeudesta vuoden työskentelyn jälkeen. Seuraavina vuosina työntekijä saa oikeuden täyteen lomaan vuoden ensimmäisenä kalenteripäivänä. Loman pituus riippuu saadusta koulutuksesta ja työntekijän palvelusajasta. Alle 10 vuoden palveluksessa olevilla työntekijöillä on 20 päivän loma, kun taas vähintään 10 vuoden palveluksessa olevilla on 26 päivän loma. Ensimmäisellä työpaikalla aloittaneella on siis oikeus 20 päivän lomaan vuodessa. Kun olet työskennellyt kuukausittain, sinulla on oikeus 1/12-lomalomaan eli 20 päivää × 1/12 = 1,67 päivää.

Esimerkki 1. 

Työntekijä aloitti ensimmäisen työpaikkansa 1. tammikuuta 2020. Kuinka monta päivää lomaa hänellä on 1. huhtikuuta 2020, eli kun hän on työskennellyt 3 kuukautta?

loma yhden kuukauden työhön - 20 päivää × 1/12 = 1,67 päivää

loma kolmen kuukauden työskentelyn jälkeen - 1,67 päivää × 3 kuukautta = 5,01 päivää

Työntekijällä on 1. huhtikuuta 2020 alkaen oikeus 5,01 päivän lomaan.

Ensimmäinen sairausloma

Työntekijällä on oikeus sairauspäivärahaan sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden ajasta. Työnantaja rahoittaa sen ja maksaa 33 päivän sairausajan tai 55 päivän ikäisten työntekijöiden 14 päivän sairausajan. Oikeus sairauspäivärahaan saavutetaan 30 päivän keskeytymättömän sairausvakuutuksen jälkeen, ts. Niin kutsutun odotusajan päättymisen jälkeen. Lisäksi työntekijällä on oikeus sairauspäivärahaan, jos pakollisen sairausvakuutuksen kesto on vähintään 10 vuotta tai kausien välillä ei ole 30 päivän taukoa. Työntekijät, jotka:

 • ovat koulun tai yliopiston valmistuneita, jotka olivat sairausvakuutuksessa 90 päivän kuluessa valmistumispäivästä tai korkeakoulututkinnon saamisesta;
 • tulla työkyvyttömäksi onnettomuuden seurauksena matkalla työhön tai sieltä pois;
 • ovat varajäsen tai senaattori ja liittyivät sairausvakuutukseen 90 päivän kuluessa toimikautensa päättymisestä.

Jos työntekijä sairastuu ensimmäisen työkuukauden aikana ja on oikeutettu sairauspäivärahaan, sairauspäivärahan perusta on sopimuksessa määritelty palkka, jos palkka on kiinteä, tai palkka, jonka työntekijä saisi työskennellessään koko kuukauden ajan. Tärkeää on, että jos sairaus esiintyy ensimmäisen työkuukauden aikana ja työntekijällä ei ole oikeutta sairauspäivärahaan, työaikarekisterissä olevasta sairausajasta vapautetaan poissaolo palkatonta.

Sairauspäiväraha lasketaan vähentämällä sosiaaliturvamaksujen summa sairauspäivärahojen perustasta ja jakamalla tulos 30: llä. Kerro seuraavassa vaiheessa saatu määrä sairauspäivärahan määrällä (80 tai 100%) ja kerro seurauksena sairauspoissaolopäivien lukumäärä..

Esimerkki 2.

Työntekijä, jolla on sairauspäiväraha, aloitti työn 1. maaliskuuta 2020 tehdyn työsopimuksen nojalla kiinteällä 4500 zlotyn kuukausipalkalla. Ajanjaksolla 16. maaliskuuta 2020 - 20. maaliskuuta 2020 työntekijä oli sairauslomalla. Kuinka suuri on sairauspäivärahan ja sen määrän perusta?

Sairauspäivärahojen perusta - 4500 EUR

4500 EUR - (13,71% × 4500) = 4500 EUR - 616,95 EUR = 3883,05 EUR

3883,05 / 30 EUR = 129,44 EUR

129,44 EUR = 80% = 103,55 EUR

103,55 EUR × 5 päivää = 517,75 EUR

Sairauspäivärahojen perusta on sopimuksen palkkojen määrä, jonka bruttomäärä on 4500 zlotya. Työntekijä saa sairauspäivärahaa 517,75 EUR.

Viisi tärkeintä ensimmäisen työn aikana - yhteenveto

Työn aloittamisen yhteydessä on tärkeää muistaa alustava lääkärintarkastus ja perusterveyden ja turvallisuuden koulutus. Tärkeää on, että työnantaja maksaa terveys- ja turvallisuuskokeiden ja koulutuksen kustannukset. Ennen virkatehtävien aloittamista työntekijän tulee allekirjoittaa työsopimus ja saada siitä yksi kappale. Ensimmäisen työsuhteen tapauksessa loma-lomalle myönnetään oikeus työskennellä joka kuukausi, kun taas ensimmäisen työkuukauden sairauden tapauksessa työntekijä voi laskea sairauspäivärahan vasta täyttyessään tietyt kriteerit. Suosittelemme: Kenellä on oikeus vanhempainetuuteen?

Suositeltava
Jätä Kommentti