Tärkein » suojelus » Ei irtisanomisaikaa sopimuksessa - miten sopimus irtisanotaan?

Ei irtisanomisaikaa sopimuksessa - miten sopimus irtisanotaan?

 suojelus  : Ei irtisanomisaikaa sopimuksessa - miten sopimus irtisanotaan?

Helmikuun alussa allekirjoitin määräaikaisen työsopimuksen. Valitettavasti huomasin vasta nyt, että sillä ei ollut tietoa irtisanomisajasta. Tarkoittaako irtisanomisajan puuttuminen sitä, että en voi irtisanoa sitä? Voiko työnantajani irtisanoa minut yön yli??

Iwona, Włocławek

Määräaikainen työsopimus - perusominaisuudet

Määräaikainen työsopimus on erityinen määräaikainen työsopimus. Sen ensisijainen tarkoitus on tarkistaa, täyttääkö tietyssä tehtävässä työskentelevä henkilö työnantajan odotukset. Työntekijän tulisi myös käyttää tällaisen sopimuksen kestoa tarkistamalla työpaikkansa ja esimerkiksi arvioimalla, onko se tyydyttävä ja täyttääkö kaikki odotukset. Tämän tyyppinen sopimus allekirjoitetaan yleensä koeajan jälkeen.

Määräaikainen työsopimus tarjoaa työntekijälle vähemmän suojaa kuin toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella. Määräaikaiset sopimukset eivät takaa työntekijöille työsuhteen kestävyyttä.

Määräaikaiset sopimusrajat

Kuten nimestä voi päätellä - työsuhteen osapuolet tekivät määräaikaisen sopimuksen ennalta määrätyksi ajaksi. Taipumus ehdottaa tämän tyyppisiä sopimuksia työntekijöille on saanut lainsäätäjän tekemään oikeudellisia muutoksia heidän enimmäiskestoonsa. Tällä hetkellä määräaikainen työsopimus voidaan tehdä enintään 33 kuukaudeksi. Yhden työnantajan kanssa tehtyjen määräaikaisten työsopimusten kokonaiskesto ei saa ylittää 33 kuukautta.

Tärkeää on, että määrällisille rajoituksille asetettiin määrällisiä rajoituksia. Työsäännöstön 25 artiklan 1 kohdan 1 alakohta "Määräaikaisen työsopimuksen mukainen työsuhde sekä samojen työsuhteen osapuolten välillä tehtyjen määräaikaisten työsopimusten mukainen kokonaisaika voi olla enintään 33 kuukautta, ja näiden sopimusten kokonaismäärä ei saa ylittää kolmea ”. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kustakin määräaikaisesta työsopimuksesta, joka ylittää edellä mainitut rajat, tulee automaattisesti - lain kirjaimesta lukien - toistaiseksi voimassa oleva sopimus..

Määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen

Määräaikainen työsopimus voidaan irtisanoa samalla tavalla kuin toistaiseksi voimassa olevien työsopimusten tapauksessa, toisin sanoen:

  • osapuolten sopimuksella,

  • yksi osapuolista, joihin irtisanomisaika kuuluu,

  • yksi osapuolista ilman erillistä ilmoitusta.

Jos osapuolet allekirjoittavat sopimuksen, osapuolten välisen yhteistyön päättymisen ehdot voivat olla missä tahansa muodossa. Kaikki tässä tilanteessa riippuu molempien osapuolten tahdosta.

Jos työsopimus irtisanotaan tietyksi ajaksi, määritetään kuitenkin etukäteen, mikä irtisanomisaika on tietylle sopimukselle. Ei irtisanomisaikaa sopimuksessa sillä ei ole merkitystä, koska sen edellytykset on määritelty työlaissa.

Työsuhteen kesto

Määräaikaisen sopimuksen irtisanomisaika

Työskennellessään tietyn työnantajan kanssa alle 6 kuukautta

2 viikkoa

Työskennellessään tietyn työnantajan kanssa vähintään 6 kuukautta, mutta alle 3 vuotta

Yksi kuukausi

Työskennellessään tietyn työnantajan palveluksessa vähintään 3 vuotta

3 kuukautta

Irtisanomisajan määrittämiseksi kaikki työsuhteet tietyn työnantajan kanssa lasketaan työsuhteen kestoon, vaikka työntekijä ei olisikaan jatkuvassa työsuhteessa.

Esimerkki 1.

Henkilöstöhenkilöstö työskenteli yrityksessä koeajanjaksona 1.1.2013-31.3.20120. Tämän ajan kuluttua hänen kanssaan allekirjoitettiin määräaikainen sopimus 1. huhtikuuta 2020 alkaen 24 kuukaudeksi. Heinäkuussa työnantaja menetti suuren sopimuksen, minkä vuoksi hän päätti vähentää työpaikkoja. Kyseisen työntekijän osalta määräaikaisen sopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi, koska koeaika sisältyy palveluskauteen määräaikaisen työsopimuksen irtisanomisen yhteydessä..

Jos työnantaja irtisanoo työsopimuksen tietyksi ajaksi, sopimuksen purkamisen syyn ilmoittamisen periaatetta ei sovelleta, kuten toistaiseksi voimassa olevissa työsopimuksissa..

Irtisanomisaika lasketaan kuukausina

Kuinka määräaikaisen sopimuksen irtisanomisaika lasketaan oikein, jos irtisanominen arvioidaan kuukausina? Aloitushetki on silloin sen kuukauden ensimmäinen kalenteripäivä, jona irtisanomisilmoitus tehtiin. Tämä tarkoittaa, että irtisanomisaika päättyy tällaisessa tilanteessa aina kuukauden viimeisenä päivänä. Katso myös

  • Siitä lähtien, kun irtisanomisaika on laskenut?

Esimerkki 2.

Anna irtisanoi määräaikaisen työsopimuksen työnantajansa kanssa 1. toukokuuta 2020. Hänen yhteistyönsä tämän työnantajan kanssa kesti yhteensä 10 kuukautta, mikä tarkoittaa, että hänellä on kuukauden irtisanomisaika. Irtisanomisaika alkaa 1. kesäkuuta 2020 ja päättyy 30. kesäkuuta.

Irtisanomisaika lasketaan viikkoina

Jos työntekijällä on irtisanomisaika viikkoina, tietyn henkilön irtisanomisaika alkaa kulua irtisanomispäivää seuraavana ensimmäisenä sunnuntaina. Määräaikaisen työsopimuksen irtisanomisaika päättyy kahden kalenteriviikon jälkeen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että lauantai on aina irtisanomisajan viimeinen päivä.

Esimerkki 3.

Työntekijä, jolla on kahden viikon irtisanomisaika, erosi työnantajasta 5. kesäkuuta 2020 (perjantai), mikä tarkoittaa, että irtisanomisajanjakso alkaa sunnuntaina 7. kesäkuuta ja päättyy 20. kesäkuuta (lauantaina)..

Ei irtisanomisaikaa sopimuksessa

Helmikuussa 2016 tapahtuneen sääntelymuutoksen jälkeen työsopimukseen - joko määräämättömään tai toistaiseksi - ei tarvitse sisällyttää tietoja sopimuksen irtisanomismahdollisuuksista ja irtisanomisajan pituudesta. Siksi sopimuksen irtisanomistapa määräytyy työsäännösten mukaan sopimuksessa ei ole irtisanomisaikaa sillä ei ole kielteisiä seurauksia. Jos työsopimuksessa ei ole tällaista määräystä, se ei tarkoita sitä, ettei sopimusta voida irtisanoa. Se ei myöskään johda työnantajan mahdollisuuteen irtisanoa sopimus työntekijän kanssa yön yli.

Määräaikainen työsopimus on määräaikainen työsopimus, jonka irtisanomiseen sovelletaan samoja sääntöjä kuin toistaiseksi voimassa olevaan. Mikä on tärkeää, sopimuksessa ei ole irtisanomisaikaa työsopimus ei ole virhe eikä sillä ole kielteisiä seurauksia, koska irtisanomisajat määräytyvät etukäteen säännöissä.

Suosittelemme: Ylityöt ylimmälle johdolle

Suositeltava
Jätä Kommentti