Tärkein » suojelus » Hyvän johtajan ominaisuudet tai kuka sopii ryhmänjohtajaksi?

Hyvän johtajan ominaisuudet tai kuka sopii ryhmänjohtajaksi?

 suojelus  :  Hyvän johtajan ominaisuudet tai kuka sopii ryhmänjohtajaksi?

Johtajan tehtävänä on organisoida oma ja koko tiimin työ tehokkaasti, tehdä usein nopeita päätöksiä, hallita työtä ja tuottavuutta, hallita ja suunnitella alaisten tehtäviä. Hänen käyttäytymisensä ei vaikuta pelkästään työn etenemiseen, vaan myös koko yrityksen toimintaan. Siksi on niin tärkeää, että sinulla on tietty joukko ominaisuuksia, jotka mahdollistavat näiden tehtävien suorittamisen hyvällä ja luotettavalla tavalla.

Onko sinulla hyvän johtajan ominaisuudet? Katso itse.

Itsekuri ja itsenäisyys

Johtajan tehtävänä on varmistaa, että yksittäiset tiimin jäsenet ovat kurinalaista ja suorittavat tehtävänsä itsenäisesti. Niistä vastaava henkilö vaatii siis myös itsenäisyyttä tehtävien suorittamisessa ja päätöksenteossa sekä korkeaa itsekuria. Ryhmän ihmisten hallinta on vaikeaa, kun meillä itsellämme on vaikeuksia pakottaa itseämme suorittamaan tehtäviä.

Katso myös

  • Mikä on haitallista urallesi?
  • Työperäinen stressi - miten se käsitellään?
  • Kuinka järjestää kotitoimisto? Etätyö ilman salaisuuksia

Itsevarmuus

Itsevarmuus on hyvän johtajan erittäin tärkeä piirre, joka ei pääty ei-sanomisen taiteeseen. Johtajan tulisi esittää selkeästi kantansa, ei pelätä ilmaista omaa mielipidettään, mutta toisaalta hänen tulisi muistaa, että myös muilla ihmisillä on oikeus omaan mielipiteeseensä ja erilaisiin tarpeisiin. Joukkueen johtajan on myös kyettävä kritisoimaan tarvittaessa, mutta on kuitenkin muistettava, että kritiikin tulee koskea työskentelyä tai tehtävien suorittamista, ei itse alaista..

Kyky motivoida muita

On aivan normaalia, että joukkueella ei ole ajoittain motivaatiota. Johtaja pystyy kuitenkin saamaan työntekijät tuntemaan motivoituneita jatkotoimiin. Muuten, kannattaa motivoida sekä alaisia ​​että itseäsi.

Myötätunto

Johtajan tulee olla empaattinen ja ymmärtää ongelmat, joiden kanssa työntekijät tulevat hänen luokseen. Tietenkin liiallinen empatia voi häiritä enemmän kuin apua, varsinkin jos alaiset alkavat käyttää sitä. Empatian ansiosta johtaja pystyy kuitenkin tunnistamaan tiimin jäsenten vahvuudet ja heikkoudet ja voi siten löytää tavan hallita niitä tehokkaasti. Toisaalta sitä tarkastelemalla työntekijät, joiden johtaja on empaattinen, arvioivat paremmin työilmapiirin, tuntevat itsensä tunnistetuksi yrityksestä ja voivat tulla uskollisemmiksi..

Konfliktien lieventämiskyky

Ryhmä ei toimi täysin, jos sen jäsenten välillä on ristiriitoja. Siksi hyvän johtajan tärkeä piirre on kyky lieventää riitoja, ratkaista ongelmia ja siten rakentaa hyvä ilmapiiri yrityksessä.

Ammattietiikan sääntöjen noudattaminen

Ammattietiikan periaatteiden noudattaminen on melkein perustavanlaatuinen piirre, joka jokaisella johtajalla pitäisi olla. Ryhmää johtavan henkilön tulisi olla esimerkki sopivasta asennesta. Eettinen käyttäytyminen estää myös ketään syyttämästä häntä mistä tahansa, mikä voi olla hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun hänet pakotetaan nuhtelemaan työntekijää. Etiikka on kuitenkin otettava huomioon kaikissa tilanteissa, jotta kaikki voidaan tehdä itsensä, lain ja muiden mukaisesti..

Luottamus

Johtajan on tiedettävä oma arvo, oltava tietoinen siitä, kuinka paljon hän voi ja missä asemassa hän on. Vaikka kannattaa tehdä yhteistyötä tiimin kanssa, sen on myös pystyttävä osoittamaan, että hän hallitsee sitä. Johtajan tulisi tuntea sekä kykynsä että vahvuutensa ja heikkoutensa.

Vastarinta stressille

Johtajalla on paljon vastuuta, joten ei ole ihme, että hänen stressinkestävyytensä on oltava paljon keskimääräistä korkeampi. Siihen liittyy myös vahva psyyke ja hyvä psykofysikaalinen tila. Vastuullisuus voi olla todella väsyttävää, mutta hyvän johtajan on kyettävä uudistumaan ja kestämään monia jopa kriittisiä tilanteita. Hänen on oltava rauhallinen, koska jos hän paniikkia, koko joukkue tekee samoin, ja sitten vaikeina hetkinä on vaikea mobilisoida.

Huolellisuus

Hyvän johtajan ominaisuus, jota ei voida unohtaa, on myös ahkeruus ja ahkeruus kunkin tehtävän suorittamisessa. Johtajan on työskenneltävä erittäin huolellisesti ja suoritettava tehtävänsä 100%.

Intohimo ja sitoutuminen

He ovat myös hyvän johtajan ominaisuudet, joka jokaisella johtajalla pitäisi olla. Johtajan tulisi todella olla intohimoinen siitä, mitä hän tekee, ja välittää intohimo kollegoilleen. Tämän ansiosta he kokevat työskentelevänsä sitoutuneen henkilön kanssa, joka panee koko sydämensä tehtäviensä suorittamiseen. Ahkeruus on tärkeää, mutta jos johtaja ei masennu, on vaikea vaatia muilta innostusta ja täyttä sitoutumista.

Jopa sellaisten ihmisten, joilla on synnynnäisiä johtamiskykyjä, tulisi jatkuvasti kouluttaa ja kehittää taitojaan parhaaksi mahdolliseksi johtajaksi. Hyvän esimiehen yllä olevat ominaisuudet ovat vasta alkua. Hyvä johtaja, hän ei koskaan lakkaa pyrkimästä kehittämään itseään ja tiimiään. Hän on keskittynyt muihin ihmisiin, ja hän pitää joukkueensa menestystä menestyksekkäänä.

Suosittelemme: Perustelut poissaoloista

Suositeltava
Jätä Kommentti