Tärkein » kilpailut » Sairaus työsuhteen päättymisen jälkeen ja oikeus työttömyysetuuteen

Sairaus työsuhteen päättymisen jälkeen ja oikeus työttömyysetuuteen

 kilpailut : Sairaus työsuhteen päättymisen jälkeen ja oikeus työttömyysetuuteen

Yrittäjän, joka palkkaa työntekijöitä määräaikaisen työsopimuksen perusteella, ei pääsääntöisesti ole velvollisuutta perustella sopimuksen irtisanomista päättäessään tietyn työntekijän kanssa..

Edellä mainitusta säännöstä on tosin poikkeuksia, joissa työnantajan on perusteltava määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen. Tällainen tilanne tapahtuu, kun työntekijä syyttää työnantajaa syrjinnästä ja päättää harjoittaa oikeuksiaan työoikeudessa. Tässä tapauksessa työnantajan on ilmoitettava syy tietyn henkilön kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomiseen.

Sairauden takia toistuvat poissaolot työstä voivat olla perusteita irtisanomiselle työntekijälle. Jokainen tapaus vaatii kuitenkin aina yksilöllisen analyysin siitä, oliko tällainen irtisanominen perusteltua. Katso myös

 • Kuinka tauti vaikuttaa palkkioon, jonka työntekijä saa?

Kun työntekijällä on oikeus sairauspäivärahaan?

Sairausvakuutukseen tai vapaaehtoiseen sairausvakuutukseen rekisteröidyillä henkilöillä on oikeus sairausetuuksiin. Työsuhteessa työsuhteessa olevat työntekijät on pakollisesti merkitty sairausvakuutukseen, ja he saavat oikeuden etuuksiin tällä tilillä 30 päivän jatkuvan sairausvakuutuksen jälkeen, lukuun ottamatta joitain poikkeuksia myös tästä säännöstä..

Tärkeää on, että oikeus sairauspäivärahaan myönnetään myös työntekijälle, jonka sairaus syntyi ennen työsuhteen päättymistä, mutta jota jatkettiin myöhemmin..

Sairauspäivärahaa saaneella työntekijällä voi olla oikeus sairauspäivärahaan sairaus työsuhteen päättymisen jälkeen, jos hän täyttää asianmukaiset ehdot.

Tauti ilmeni ennen työsuhteen päättymistä

Entä jos työntekijä sairastuu ja työsuhde päättyy? Jos sairaus ei keskeydy, työntekijällä on oikeus sairauspäivärahaan työsopimuksen päättyessä. Työnantaja on velvollinen maksamaan sairausetuuksia sopimuksen päättymispäivään asti, minkä jälkeen tämä velvollisuus siirretään ZUS: lle.

Sairaus työsuhteen päättymisen jälkeen  

Jos työkyvyttömyys syntyy työsuhteen aikana (sairausvakuutuksen piirissä) ja jatkuu keskeytyksettä myös sen päättymisen jälkeen, sairauspäivärahaa myönnetään koko työkyvyttömyysjaksolta. Ei ole väliä kuinka monta päivää työkyvyttömyyttä putoaa vakuutustodistuksen päättymisen jälkeen. On huomattava, että sairauspäiväraha myönnetään 182 päiväksi tiettynä vuonna.

Jos tauti ilmeni 14 päivän kuluessa vakuutuksen päättymisestä, sairauden tulisi kestää jatkuvasti vähintään 30 päivää, jotta ZUS voi maksaa etuuden.. Sairaus- ja äitiystapahtumien sosiaalivakuutuksista maksettavista rahaetuista annetun lain 7 artikla
Sairauspäivärahaa myönnetään myös henkilölle, joka tuli työkyvyttömäksi sairausvakuutuksen päättymisen jälkeen, jos työkyvyttömyys jatkui jatkuvasti vähintään 30 päivän ajan ja syntyi:
- viimeistään 14 päivän kuluessa sairausvakuutuksen päättymisestä;
- viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sairausvakuutuksen päättymisestä
- tartuntataudin, jonka siitosjakso on yli 14 päivää, tai minkä tahansa muun taudin, jonka oireet ilmenevät yli 14 päivän kuluttua taudin alkamisesta. Määräysten mukaan sairauspäivärahaa myönnetään työntekijälle työkyvyttömyyden aikana, mutta enintään 182 päivää, ellei työkyvyttömyys johdu tuberkuloosista tai raskauden aikana - tämä ajanjakso pidennetään 270 päivään. Työsuhteen päättymisen jälkeinen sairaus ei vaikuta etuuksien saamisen aikoihin.

Jos työkyvyttömyysaika ylittää edellä mainitun rajan, sairauspäivärahaa saavalla on oikeus hakea kuntoutustukea..

Sairaus työsuhteen päättymisen jälkeen ja sairausetuuksiin oikeuttamattomuus

Lain säännökset sosiaalivakuutusten sairaus- ja äitiystapauksissa maksettavista rahallisista etuuksista osoittavat myös ihmisryhmät, jotka huolimatta 1 pykälässä tarkoitetuista ehdoista. Tämän lain 7 §: llä ei ole oikeutta sairausetuuksiin, jos he sairastuvat työsuhteensa päättymisen jälkeen. Tähän ryhmään kuuluvat ihmiset:

 • joilla on oikeus vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeeseen;
 • jotka jatkavat ansiotyötä tai jotka ovat aloittaneet ansiotyön, joka muodostaa oikeuden pakolliseen tai vapaaehtoiseen sairausvakuutukseen tai myöntää oikeuden etuuksiin sairauden aiheuttaman työkyvyttömyyden ajaksi;
 • joka ei saanut oikeutta korvaukseen vakuutuskauden aikana, koska odotusaika ei ollut päättynyt (työntekijöiden tapauksessa 30 päivää);
 • oikeus työttömyyskorvaukseen, ennen vanhuuseläkettä maksettavaan korvaukseen, ennen vanhuuseläkettä maksettavaan tai opetusetuuteen, korvaukseen;
 • pakollinen vakuutus KRUS: ssa.

Kuka maksaa etuuden työsuhteen päättymisen jälkeen?

Työntekijä, jonka työkyvyttömyys on syntynyt työsuhteen aikana:

 • sairauspäivärahan maksaa ja rahoittaa työnantaja (enintään 33 sairauspäivää tai enintään 14 päivää sairauspäivää, jos työntekijä on 50 vuotta vanha);
 • Sairauspäivärahaa (työkyvyttömyyden sattuessa vasta 34. ja 15. sairauspäivästä) maksaa ZUS tai työnantaja, jos se on etuuden maksaja, ja molemmissa tapauksissa rahoituksen antaa ZUS.

Tärkeää on, että työnantajan suorittama rahoitus ja etuuksien maksaminen kestävät vain työntekijän työsopimuksen päättymiseen saakka. Työntekijän työsopimuksen päättymispäivän jälkeen velvollisuus maksaa etuudet siirtyy ZUS: lle.

Sairaus työsuhteen päättymisen jälkeen - miten hakea työttömyysetuutta?

Jos työsuhde on päättynyt, sairausetuuksien saamiseksi työkyvyttömyyskaudelta työntekijän, joka täyttää asiaankuuluvat ehdot ja jolla on sairausloma, on täytettävä asianmukaiset muodollisuudet ZUS: lla.. ZUS ei myönnä automaattisesti sairausetuuksia - etuutta hakevan henkilön on toimitettava asiaankuuluvat asiakirjat tälle laitokselle.

Saadaksesi etuuden, sinun on toimitettava ZUS: lle: 

 • hakemus ZAS-53-tulostuskorvausta varten tai vaihtoehtoisesti hakemus, jonka tulisi sisältää:
  • etunimi ja sukunimi;
  • osoite;
  • työkyvyttömyysjakso, mukaan lukien myönnetyn lääkärintodistuksen sarja ja numero (jos nämä tiedot ovat hakijan tiedossa); 
  • tiedot, jos työntekijän työkyvyttömyys johtui tapaturmasta matkalla työstä tai sieltä pois, työtapaturmasta tai ammattitaudista;
  • tieto siitä, onko työkyvyttömyyskausi vakuutuskauden vai sen päättymisen jälkeen;
 • vaihtoehtoisesti tuloste e-ZLA-lääkärintodistuksesta - jos se on saatu lääkäriltä;
 • lausunto Z-10-lomakkeesta - jos työntekijä sai ensimmäisen lääkärintodistuksen, joka kattoi työsopimuksen päättymisen jälkeisen ajan.

Entinen työntekijä voi täyttää edellä mainitut lomakkeet manuaalisesti ja toimittaa ne henkilökohtaisesti tai kirjeellä ZUS: lle. Jos hänellä on kuitenkin profiili PUE ZUS: ssa, hakemus voidaan täyttää ja lähettää sähköisessä muodossa.

Työsuhteen päättymisen jälkeisen sairauden ei tarvitse tarkoittaa taloudellisten resurssien puutetta entiselle työntekijälle työkyvyttömyyden aikana. Jos tietty henkilö täyttää asiaankuuluvat ehdot, hänellä on oikeus hakea sairauspäivärahaa ZUS: lta. Suosittelemme: Työskentely laittomasti. Mitä seurauksia työntekijälle ilman sopimusta?

Suositeltava
Jätä Kommentti