Tärkein » suojelus » Voinko poistua työstäni ilman erillistä ilmoitusta?

Voinko poistua työstäni ilman erillistä ilmoitusta?

 suojelus  :  Voinko poistua työstäni ilman erillistä ilmoitusta?

Monet työntekijät, antaessaan työnantajalle irtisanomisilmoituksen, ihmettelevät, kuinka kausi tulisi laskea. Ensinnäkin on selvitettävä, kattaako työsopimuksen irtisanomisaika viikon tai kuukauden vai kuukauden moninkertaisen, koska se riippuu irtisanomisilmoituksen laskemisesta. Jos irtisanomisaika on yksi, kaksi tai kolme kuukautta, irtisanomisaika alkaa sitä kuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisenä kalenteripäivänä, jona ilmoitus irtisanottiin.. Jos irtisanomisilmoitus lähetetään kuukauden ensimmäisenä päivänä, sen kulku (jos se on kuukausittainen) alkaa seuraavana kuukautena.

Irtisanomisaika päättyy siis kuukauden viimeisenä päivänä. Jos se lasketaan viikkoina, irtisanomisajan alkamispäivä on ensimmäinen sunnuntai, joka seuraa ilmoituksen jättämispäivää. Irtisanomisaika päättyy yhden tai kahden kalenteriviikon jälkeen, jolloin lauantai on aina irtisanomisajan viimeinen päivä.

Kun työntekijä voi lähteä työstä ilman erillistä ilmoitusta?

Sääntöjenvastaisesti maksetut palkat, työntekijän vaarantaminen tai hänen lepo-oikeuksiensa loukkaaminen ovat vain muutamia esimerkkejä syistä, miksi työntekijä voi lähteä työstä sanomatta. Lisäksi työnantaja on velvollinen maksamaan korvauksia.

Art. Työsäännöstön 55 §: n 1-3 momentissa työntekijällä on oikeus lähteä työstä ilman erillistä ilmoitusta, jos:

  • annetaan lääkärintodistus, jossa todetaan tehdyn työn haitalliset vaikutukset työntekijän terveyteen, eikä työnantaja siirrä työntekijää lääkärintodistuksessa ilmoitetun ajan kuluessa toiseen työhön, joka vastaa hänen terveydentilaansa ja ammatillista pätevyyttään;
  • työnantaja on rikkonut vakavasti perusvelvollisuuksia työntekijää kohtaan.

Esimerkkejä tällaisista tilanteista voivat olla palkanmaksun viivästyminen tai työntekijän henkilökohtaisen arvokkuuden loukkaaminen sekä lakisääteisen taukojen myöntämättä jättäminen. Art. 55 § 11, jos sopimus irtisanotaan työnantajan syystä, työntekijällä on oikeus korvaukseen sopimuksen irtisanomisajasta. Määräaikaiseksi tehdyn työsuhteen päättyessä korvaus maksetaan palkan määrästä siltä ajalta, jona sopimus oli voimassa, mutta enintään sen irtisanomisajasta.

Art. Työsäännöstön 30 §: n 3 momentin mukaan irtisanomisilmoitus on tehtävä kirjallisesti. On myös tarpeen ilmoittaa päätöksen syy. Työntekijän laiminlyöntiä yllä olevien säännösten mukaisesti katsotaan lähtevän työpaikasta. Tällöin työnantajan ei tarvitse maksaa korvausta, vaan hänellä on myös oikeus kurinpitoon työntekijää.

Suosittelemme: Voiko sairauslomaa lyhentää?

Suositeltava
Jätä Kommentti