Tärkein » datan suojelu » Onko viivästyneitä tai peruutettuja lentokorvaustulojasi?

Onko viivästyneitä tai peruutettuja lentokorvaustulojasi?

 datan suojelu : Onko viivästyneitä tai peruutettuja lentokorvaustulojasi?

Matkustajat voivat saada lennon viivästymisen tai peruutuksen korvaus. Tällaista etuutta saavat henkilöt ihmettelevät, pitäisikö heidän kirjata edellä mainittu summa tuloksi ja verottaa sitä.

Mikä on veronmaksajan tulo?

Art. 9 sekuntia Henkilökohtaisen verolain 1 §: n mukaan kaikenlaiset tulot ovat verovelvollisia, lukuun ottamatta niitä, jotka luetellaan Art. 21, 52, 52a ja 52c sekä tulot, joista veronkanto on luovuttu verolain säännösten mukaisesti. 

Art. 11 sekuntia 1 §: n mukainen tulo, tulot - jollei 14-15, art. 17 sekuntia 1 kohta 6, 9 ja 10 - johdannaisinstrumenteista (19 artikla ja 20 artiklan 3 kohta) johtuvien oikeuksien käyttämisen yhteydessä raha- ja käteisarvot sekä saatujen luontoisetuuksien arvo vastaanotetaan tai asetetaan saataville verovelvolliselle kalenterivuonna ja muut ilmaiset edut.

Korvaus on pääsääntöisesti tuloa edellä mainitun Art. 11 sekuntia 1 henkilötuloverolaissa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki vahingot ovat verollisia. Jotkut niistä on lueteltu objektiivisten poikkeusten luettelossa, joka on määritelty Art. 21 sekuntia 1 §: n mukaan verovapaat. On kuitenkin korostettava, että veroetuuksien käyttö, verovapautukset mukaan lukien, on mahdollista vain, jos kaikki tietyn etuuskohtelun oikeusperustana olevan säännön ehdot täyttyvät. Katso myös

 • Liikenteenharjoittajan vastuu myöhästyneestä tai peruutetusta lennosta
 • Matkatoimiston vastuu hukkaan menneestä lomasta
 • Kun työntekijällä on oikeus kertaluonteiseen korvaukseen?

Miksi matkustajalla on oikeus lennon viivästymiskorvaukseen?

On korostettava, että lentomatkustajien oikeuksia Euroopan unionissa lennon peruuttamisen, viivästymisen tai lennolle pääsyn epäämisen yhteydessä säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (nro 261/2004 / EY). Säännöillä vahvistetaan yhteiset säännöt matkustajille maksettavasta korvauksesta ja avusta lennolle pääsyn epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta, ja näin ollen kumotaan asetus (ETY) N: o 295/91. Säännökset koskevat sekä matkustajia, jotka lähtevät Euroopan unionin jäsenvaltion alueella sijaitsevalta lentokentältä että matkustajia, jotka lähtevät kolmannessa maassa sijaitsevalta lentokentältä ja laskeutuvat EU-maan lentokentällä, jos lentoa operoiva lentoliikenteen harjoittaja on yhteisön lentoliikenteen harjoittaja..

Art. 6 sekuntia Mainitun asetuksen 1 §, jos lentotoiminnan harjoittajalla on perusteltua syytä uskoa, että lento viivästyy aikataulun mukaisesta lentoonlähdöstään:

 • kaksi tuntia tai enemmän lentojen ollessa enintään 1500 kilometriä;
 • kolme tuntia tai enemmän kaikkien yhteisön sisäisten lentojen ollessa yli 1500 kilometriä ja kaikkien muiden lentojen välillä 1500-3500 kilometriä;
 • vähintään neljä tuntia kaikille muille lennoille,

Matkustajat saavat operoivalta lentoliikenteen harjoittajalta:

 • artiklassa tarkoitettu tuki 9 sekuntia 1 litraa a) (ateriat ja juomat) ja Art. 9 sekuntia 2 (ilmaiset kaksi puhelua, kaksi tekstityyppiä, kaksi faksia tai sähköpostia);
 • artiklassa määritelty tuki 9 sekuntia 1 litraa b) (hotellimajoitus) ja c) (kuljetus lentokentän ja majoituspaikan välillä), kun kohtuudella odotettavissa oleva lähtöaika on vähintään yksi päivä määräajan jälkeen;
 • kun viivästys on vähintään viisi tuntia - Art. 8 sekuntia 1 litraa ja).

Näin ollen tukea tarjotaan joka tapauksessa edellä kullekin etäisyysalueelle asetetuissa määräajoissa (edellä mainitun asetuksen 6 artiklan 2 kohta). Art. 7 sekuntia 1 yllä Kun viitataan tähän artiklaan, matkustajien on vastaanotettava asetuksen säännöksiä korvaus määrä:

 • 250 euroa kaikista lennoista, joiden pituus on enintään 1500 kilometriä;
 • 400 euroa kaikista yhteisön sisäisistä yli 1500 kilometrin lennoista ja kaikista muista lennoista, joiden pituus on 1500-3500 kilometriä;
 • 600 euroa kaikista lennoista, lukuun ottamatta lit. a) tai b).

Yhteenvetona voidaan todeta, että korvauksen määrä riippuu viiveen etäisyydestä ja pituudesta.

Ovatko korvaukset verovapaita??

Perustuu artikkeliin. 21 sekuntia PIT-lain 1 pykälän 3 momentissa saadut korvaukset tai korvaukset ovat verovapaita, jos niiden määrä tai niiden määrittämistä koskevat säännöt johtuvat suoraan näiden lakien perusteella annettujen erillisten lakien tai toimeenpanosäännösten säännöksistä sekä korvauksista tai saatu korvaus, määrä tai säännöt, jotka määritetään suoraan työehtosopimusten määräyksistä, muut perustuvat työehtosopimuksiin, asetuksiin tai 4 artiklassa tarkoitettuihin säädöksiin. Lain 9 §: n 1 momentti lukuun ottamatta:

 • irtisanomiskorvaukset ja työlaissa määrätyt korvaukset työsopimuksen irtisanomisajan lyhentämiseksi
 • eroraha, joka maksetaan työntekijöiden kanssa työsuhteen päättämistä koskevista erityissäännöistä annettujen säännösten perusteella muista syistä kuin työntekijöistä;
 • eroraha ja korvaus palvelussuhteessa olevien virkamiesten irtisanomisajan lyhentämisestä;
 • kilpailukiellon nojalla myönnetty korvaus;
 • suoritettuun liiketoimintaan liittyvän omaisuusvahingon korvaaminen;
 • maataloustuotannon erityisosastojen toimintaan liittyvän omaisuuden vahingonkorvaus, josta saatuja tuloja verotetaan 1 artiklassa tarkoitetun asteikon mukaisesti. 27 sekuntia Tai 1 artiklassa tarkoitetuin ehdoin 30c;
 • korvaukset, jotka johtuvat tehdyistä sopimuksista tai muista sovinnoista kuin tuomioistuinten sovinnoista.

Edellä esitetyn perusteella on todettava, että lennon viivästymisen yhteydessä maksettava korvaus on korvaus, jonka määrityssäännöt ja määrä johtuvat suoraan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (nro 261/2004 / EY z). Tällainen korvaus on siten vapautettu tuloverosta. 21 sekuntia 1 §: n 3 momentti, koska se johtuu suoraan säännöksistä.

Edellä esitetyn vahvistaa Varsovan verohallituksen johtajan (viitenumero IPPB4 / 4511-292 / 15-2 / JK) henkilökohtainen tulkinta: määritys ja määrä johtuvat suoraan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen säännöksistä. Neuvoston päätös nro 261/2004 / EY, annettu 11. helmikuuta 2004. Siksi tämä korvaus on vapautettu tuloverosta fyysisen henkilöverolain 21 §: n 1 momentin 3 kohdan mukaisesti.. 
Ottaen huomioon esitetyt tosiseikat ja edellä mainitut säännökset on todettava, että lennon viivästymisestä myönnettyyn korvaukseen sovelletaan verovapautusta Art. 21 sekuntia Henkilöverolain 1 kohdan 3 alakohta. "

Onko korvaus viivästyneestä tai peruutetusta lennosta on tuloa? Se on, mutta se on verovapaata. Suosittelemme: Palkan maksamatta jättäminen ajallaan - oikeudelliset seuraukset

Suositeltava
Jätä Kommentti