Tärkein » suojelus » Saanko kertakorvauksen työtapaturmasta?

Saanko kertakorvauksen työtapaturmasta?

 suojelus  :  Saanko kertakorvauksen työtapaturmasta?

Kertakorvaus työtapaturmasta saadaan, jos työntekijä vahingoittaa pysyvästi tai pitkäaikaisesti terveyttä. Pysyvän terveydellisen vahingon katsotaan rikkovan kehon tehokkuutta, mikä johtaa sen toimintojen heikentymiseen, mikä ei todennäköisesti parane. Toisaalta, jos organismin vajaatoiminta ylittää kuusi kuukautta, mutta saattaa parantua, sitä voidaan pitää pitkäaikaisena terveysvauriona..

Vasta hoidon ja kuntoutuksen päätyttyä arvioidaan terveydentilan heikkenemisen aste ja sen suhde työtapaturmaan työntekijän pyynnöstä. Todistuksen myöntävä lääkäri tai lääkärintoimikunta tekee päätöksen siitä, että terveydelle aiheutuva vahinko on pysyvää ja pitkäaikaista. Kertaluonteinen korvaus myönnetään tai evätään vain heidän päätöksensä perusteella. Jos oikeus kertaluonteiseen korvaukseen todetaan, myös määrä määritetään. Sosiaalivakuutuslaitos (ZUS) maksaa korvauksen viran puolesta 30 päivän kuluessa päätöksen tekopäivästä. On syytä muistaa, että työtapaturman kertaluonteisen korvauksen määrä riippuu terveydentilan heikkenemisestä. 

Pääsääntöisesti katsotaan, että nilkan nyrjähtäminen ei aiheuta pysyviä tai pitkäaikaisia ​​terveyshaittoja, joten tällaisesta tapahtumasta ei makseta kertakorvausta. Tutkiva lääkäri tai lääketieteellinen toimikunta tekee kuitenkin päätöksen siitä, onko terveydelle aiheutuva vahinko pysyvä ja pitkäaikainen, ja riippuu heidän päätöksestään saako kertakorvaus työtapaturmasta.

Suosittelemme: Ovatko työsuhteen muuttavan työntekijän oikeudet lailla säänneltyjä??

Suositeltava
Jätä Kommentti