Tärkein » sisätilat » Onko mahdollista ansaita ylimääräistä rahaa tietyn työsopimuksen perusteella, jolla on työttömyys?

Onko mahdollista ansaita ylimääräistä rahaa tietyn työsopimuksen perusteella, jolla on työttömyys?

 sisätilat : Onko mahdollista ansaita ylimääräistä rahaa tietyn työsopimuksen perusteella, jolla on työttömyys?

Olen rekisteröity työttömäksi, löysin mahdollisuuden ansaita ylimääräistä rahaa tietyn työn sopimuksen perusteella. Täytyykö minun rekisteröityä työvoimatoimistosta, jos työskentelen tietyn erityisen työsopimuksen perusteella? Menetänkö työttömyysaseman? 

Leokadia, Malbork

Työttömän asema

Määräyksiä, joiden perusteella työttömän määritelmä voidaan muotoilla, säännellään työllisyyden edistämistä ja työmarkkinalaitoksia koskevassa laissa, laissa eläkkeistä ja työkyvyttömyyseläkkeistä sosiaalivakuutusrahastosta sekä työministeriön asetuksessa Sosiaalipolitiikka työttömien ja työnhakijoiden rekisteröinnistä.

Jotta voidaan pitää työttömänä, on täytettävä useita ehtoja. Työtön muun muassa:

 • ei voi työskennellä työsopimuksen tai siviilioikeudellisten sopimusten nojalla;
 • hänen pitäisi olla kykenevä ja valmis työskentelemään tietyssä ammatissa sovellettavien tuntien määrässä;
 • hänen on oltava terveydentilassa, joka antaa heille mahdollisuuden työskennellä ainakin osa-aikaisesti;
 • tulisi olla vähintään 18-vuotias;
 • ei voi opiskella päiväjärjestelmässä;
 • hänellä ei ole oikeutta vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeeseen;
 • ei saa omistaa maatalousomaisuutta, jonka maatalousmaan pinta-ala on yli 2 hehtaaria, eikä olla maatalousomaisuuden omistajan puoliso tai kotitalouden jäsen;
 • ei voi suorittaa väliaikaista pidätystä tai vankeutta;
 • ei saisi ansaita kuukausituloja, jotka ylittävät puolet työn vähimmäispalkasta korkotuloja lukuun ottamatta;

ei voi ladata: Katso myös

 • Eläkeläinen osittain kykenemätön työskentelemään ja työskentelemään
 • Lisätyö - onko työnantajalle tiedotettava?

 • Hoitajan korvaus;
 • pysyvä sosiaaliavustus;
 • hoitotyöetu;
 • erityinen hoitoraha;
 • täydennys yksinhuoltajaperheen perhelisään;
 • työsuhteen päättymisen jälkeinen koulutusetu;
 • Hoitajan korvaus hoitajan etuuden perustamista ja maksamista koskevien sääntöjen mukaisesti;
 • ei pitäisi kuulua sosiaalivakuutukseen erillisten säännösten perusteella (lukuun ottamatta viljelijöiden sosiaalivakuutusta);

 • tulee rekisteröityä asuinpaikastaan ​​(pysyvä tai väliaikainen) vastaavaan poviat-työtoimistoon.

Työttömänä oleminen antaa sinulle mahdollisuuden hyödyntää paitsi etuuksista myös Kansallisesta terveysrahastosta hyvitetyistä terveysetuista. Tärkeää on, että sairausvakuutus voi kattaa myös perheenjäsenet, jos heillä ei ole muita vakuutusoikeuksia. Työttömät voivat esimerkiksi hyödyntää kursseja, joiden avulla he voivat hankkia uuden tutkinnon tai uraneuvontaa. Työttömän asema antaa mahdollisuuden käyttää Kansallisesta terveysrahastosta korvattavia terveyspalveluja.

Menettää työttömän aseman ja sopimuksen tietystä työstä

Työllisyyden edistämisestä ja työmarkkinalaitoksista annetun lain mukaan työttömänä rekisteröidyn on ilmoitettava työvoimatoimistolle 7 päivän kuluessa työn aloittamisesta, muusta ansiotyöstä tai hakemuksen jättämisestä elinkeinorekisteriin merkitsemiseen sekä muut olosuhteet, jotka aiheuttavat työttömän aseman menettämisen tai oikeuden työttömyysetuuteen menettämisen (työllisyyden edistämistä koskevan lain 74 artikla). Korkeimman hallinto-oikeuden 30. tammikuuta 2008 antaman tuomion I OSK 572/2007 mukaan kuitenkin "Art. 2 lauseke Työllisyyden edistämisestä annetun lain ja työttömän määrittelemien työmarkkinainstituutioiden 1 kohdan 2 alakohdasta seuraa, että kuukausitulojen, jotka ylittävät puolet työpalkasta, saamatta jättämistä ei sovelleta työssä tai muussa ansiotyössä tuotettuihin tuloihin. Sekä työllistyminen että muun ansiokkaan työn suorittaminen (palvelujen tarjoaminen toimeksiannon perusteella) estää työttömyyden. " Siksi tiettyä työtä koskevaa sopimusta olisi pidettävä "muun ansiotyön" tekemisellä, mikä tekee mahdottomaksi työttömän aseman saamisen. Siksi on oletettava, että pelkkä sopimuksen tekeminen riittää menettämään työttömyyden. Sopimuksen määrällä tai kuukaudella, jolloin kyseinen henkilö saa tuloja sopimuksesta, ei ole merkitystä. Sopimuksen allekirjoittaminen on perusta työttömyysaseman menettämiselle.

Kun olet allekirjoittanut sopimuksen tietystä työstä, tästä on ilmoitettava työvoimatoimistolle 7 päivän kuluessa. Tämän velvollisuuden laiminlyönnistä työttömälle määrätään vähintään 500 zlotyn sakko. Yksi ei kuitenkaan ole vastuussa, jos tämä velvoite on täytetty ennen tarkastuspäivää. Työllistymisen jälkeen työttömän on ilmoitettava asiasta työvoimatoimistolle 7 päivän kuluessa.

Työttömät rekisteröidään viran puolesta työn ajaksi tietyn työn perusteella. Vasta sopimuksen päättymisen jälkeen hän voi rekisteröityä uudelleen, jos hän ei löydä muuta työpaikkaa.

Tärkeää on, että huolimatta siitä, että tiettyä tehtävää koskeva sopimus ei ole vakuutusoikeus, mukaan lukien sairausvakuutus, työttömän aseman menettäminen menettää myös oikeuden sairausvakuutukseen. Tämä tarkoittaa, että silloin et voi käyttää Kansallisesta terveysrahastosta korvattavia terveyspalveluja. Tällaisessa tilanteessa urakoitsijan tulisi olla puolison vakuutuksen alainen tai liittyä sairausvakuutukseen vapaaehtoisesti.

Yhteenvetona voidaan todeta, että jotta et menettäisi työttömän asemaa, et voi ryhtyä työskentelemään, koska "muu palkkatyö" on myös siviilioikeudellisen sopimuksen mukainen työ, mukaan lukien erityinen tehtäväsopimus. Kun olet allekirjoittanut sopimuksen tietystä työstä, on välttämätöntä ilmoittaa asiasta työvoimatoimistolle.

Suosittelemme: Lupa palkkojen keräämiseen - malli yleiskatsauksella

Suositeltava
Jätä Kommentti