Tärkein » suojelus » Voiko työnantaja maksaa työntekijän palkan toiselle pankkitilille?

Voiko työnantaja maksaa työntekijän palkan toiselle pankkitilille?

 suojelus  : Voiko työnantaja maksaa työntekijän palkan toiselle pankkitilille?

Työntekijä ei voi luopua suoritetusta työstä maksettavasta palkkiosta, ja palkka itsessään johtuu suoraan työsäännösten säännöksistä ja on seurausta työsuhteen perustamisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että työnantaja on velvollinen maksamaan palkan tehdystä työstä, eikä työntekijä voi siirtää oikeuttaan palkkioon kolmannelle osapuolelle. Pysyy laillisena, jos työnantaja maksaa työntekijän palkka toiselle pankkitilille?

Palkka on suojattu

Juuri työsopimuksen mukainen työsuhde luo työntekijän ja työnantajan välisen suhteen, jota työlaissa kutsutaan työsuhteeksi. Tästä riippuvuudesta seuraa siis joukko velvoitteita ja oikeuksia - sekä työntekijän että työnantajan osalta. Työsäännöstön 22 artiklan 1 kohta

"Työsuhteen solmimisen myötä työntekijä sitoutuu suorittamaan tietyntyyppistä työtä työnantajalle ja hänen johdollaan ja työnantajan ilmoittamaan paikkaan ja aikaan - palkkaamaan työntekijän vastikkeeksi.".

Katso myös

  • Kun haastemies ottaa palkan ?
  • Työntekijän palkka epidemian aikana
Ensinnäkin työntekijä saa luovuttamattoman oikeuden saada korvausta suorittamastaan ​​työstä, mikä tarkoittaa, että hän ei voi siirtää ansaittua rahaa kolmannelle osapuolelle. Tämä mahdollisuus saavutetaan vasta maksettu palkkio suoraan tilille tai saatuaan käteistä kassalla. Lisäksi työlaissa säädetään, että palkanmaksun tulisi tapahtua vähintään kerran kuukaudessa, kiinteänä ja ennalta määrätynä päivänä..

Maksu käteisellä tai tilillä?

Vuonna 2019 palkkojen maksamista koskevat säännöt muuttuivat. Vuoteen 2018 asti sen oletuslomake oli käteismaksu, mutta jos työntekijä halusi palkansa siirtävän tilille, hänen oli toimitettava asianmukainen ilmoitus. Palkka maksetaan tällä hetkellä työntekijän ilmoittamalle maksutilille, ellei työntekijä ole jättänyt - paperilla tai sähköisessä muodossa - henkilökohtaisesti hakemusta palkan maksamiseksi.

Voiko työntekijän palkka vaikuttaa toiseen tiliin??

Työlaki ei kiellä työnantajaa siirtämästä palkkoja työntekijän sukulaisten tilille. Voidakseen tehdä niin hänen on kuitenkin saatava työntekijältä asianmukainen valtakirja.

Päivämäärä, paikka 

 Työnantaja XYZ

Minä, allekirjoittanut, myönnän valtakirjan henkilöllisyystodistusta omistavalle .................. ja minä olen pyydän siirtämään palkkani valtuutetun henkilön pitämälle pankkitilille, jonka numero on: ..........................

Valtuutus on voimassa ... ......................

 Anna Kowalska

Siksi, jos työntekijä haluaa, että palkkansa siirretään toisen henkilön pankkitilille, hänen on toimitettava asianmukainen valtakirja kirjallisesti. Se voidaan myöntää ajoissa tai määrittelemättömässä ajassa. Olisi optimaalista - etenkin henkilöstöosaston ja palkanlaskijan osalta - hankkia (valtakirjan lisäksi) hakemus palkan siirtämisestä toiselle tilille ilmoittamalla, mistä kuukaudesta maksu on suoritettava ja mihin päivään hakemus on sovellettava.

Esimerkki 1.

Työntekijä haluaa työnantajan siirtävän palkan puolisonsa tilille. Tätä tarkoitusta varten hän on antanut asianmukaisen luvan. Tällaisessa tilanteessa työnantajan tulee noudattaa työntekijän pyyntöä ja siirtää palkkio ilmoitettuun tilinumeroon. Jotta työnantaja voi siirtää palkat toisen henkilön tilille, hänen on saatava työntekijän kirjallinen suostumus.

Päätös siirtää työntekijän palkkio esimerkiksi aviomiehen tai vaimon tilille aiheuttaa tiettyjä riskejä. Jos lähisukulainen käyttää varoja, riita saatavasta on kyseisen työntekijän ja rahan omistajan välillä. Tällaisessa tilanteessa työnantaja ei ole osapuolena keskinäisissä vaatimuksissa, jos se siirretään työntekijän palkka ajallaan ja hänen ilmoittamaansa tiliin. Työntekijä voi milloin tahansa peruuttaa tilauksen tai muuttaa tiliä, jolle hänen palkkansa siirretään. On kuitenkin tärkeää, että se tapahtuu riittävän ajoissa, jotta esimies voi lukea sen ja tehdä tarvittavat muutokset järjestelmään tilaamalla palkkion siirron asianmukaiselle tilille oikein.

Tuomioistuimen takavarikointi ja tilin muuttaminen

Työntekijät antavat usein kirjallisen käskyn palkkojensa siirtämisestä esimerkiksi rakkaansa tilille, koska he haluavat välttää siten, että syyttäjät pääsevät pankkitililleen. Vaikka haastemiehellä ei ole oikeutta takavarikoida toisen henkilön tiliä, joka ei ole velallinen, ongelmaa ei ole vielä täysin ratkaistu. On syytä mainita, että jos työntekijä joutuu pakkotäytäntöönpanoon, työnantajan on ilmoitettava tästä valvontaviranomaiselle, jos työntekijä muuttaa tilinumeroa.. Työnantajalla ei ole oikeutta toimittaa haastemiehelle tilinomistajan tietoja, joka ei ole työntekijä tai velallinen, koska tämä on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten vastaista. Hänen on kuitenkin annettava tietoja työntekijän tilimuutoksesta.

Tärkeää on, että työntekijän kannalta ei ole väliä minkä tilin työnantaja antaa, jos hänellä on lupa siirtää sopiva summa luotonantajalle. Siksi alhaisempaa maksua haastehenkilön vähennyksen jälkeen sovelletaan riippumatta siitä, että työntekijä muuttaa tiliä.

Esimerkki 2.

Herra Arkadiuszilla on haastemiehen ammatti. Hän ilmoitti työnantajalleen pankkitilinumeron muutoksesta. Työnantaja puolestaan ​​ilmoitti tästä haastemiehelle. Pienempi palkka vaikuttaa työntekijän uuteen tiliin sen jälkeen, kun työnantaja on vähentänyt täytäntöönpanomaksun.

Siirrä väärälle tilille - mitä tehdä?

On tilanteita, joissa työnantaja siirtää virheen seurauksena palkan toiselle pankkitilille - esimerkiksi työntekijän vanhalle tai suljetulle tilille. Tällöin työntekijän tulee olla rauhallinen, koska hänen palkkansa ei menetetä. Tällaisesta tapauksesta on ilmoitettava välittömästi työnantajalle, ja henkilö, joka on vastuussa palkansiirrosta yrityksessä, toistaa siirron. Sinun on kuitenkin otettava huomioon, että virheen seurauksena tällainen siirto voi saavuttaa työntekijän useiden päivien viiveellä.

Siirto useille tileille - onko se mahdollista?

Palkka voidaan siirtää useamman kuin yhden työntekijän tilille. Jos työnantaja suostuu tällaiseen palkansiirtoon, hänen on otettava huomioon, että yleensä hän vastaa kaikista näiden toimintojen kustannuksista..

Työnantaja voi sopia työntekijän kanssa siitä, että hän suostuu tekemään uuden siirron vain, jos työntekijä vastaa siirron kustannuksista. Työnantajan tulisi kuitenkin muistaa, että tässä tapauksessa hänen on hankittava alaisensa suostumus vapaaehtoiseen vähennykseen. Esimiehellä ei ole velvollisuutta hyväksyä palkanmaksua useille työntekijän ilmoittamille tileille.

Työnantajan, joka on saanut työntekijältä kirjallisen ohjeistuksen toisen henkilön tilille siirrettävistä palkoista, tulisi hyväksyä tällainen pyyntö, koska työlaissa ei suljeta pois tällaista mahdollisuutta. Hänen tulisi kuitenkin muistaa, että jos työntekijällä on takavarikko takaajan toimesta, lainvalvontaviranomaiselle olisi ilmoitettava välittömästi tilin muutoksesta.

Suosittelemme: Palkan maksamatta jättäminen ajallaan - oikeudelliset seuraukset

Suositeltava
Jätä Kommentti