Tärkein » suojelus » Onko tutkinnon suorittaneille edullinen työllistymismuoto?

Onko tutkinnon suorittaneille edullinen työllistymismuoto?

 suojelus : Onko tutkinnon suorittaneille edullinen työllistymismuoto?

Harjoittelun tulisi auttaa nuorta hankkimaan taitoja ja työkokemusta. Tämäntyyppistä työtä koskevat säännökset löytyvät pääasiassa lakista jatko-opiskelijaharjoitteluista. Art. 2 tämän lain mukaan henkilö, joka:

 • valmistunut vähintään ala-asteen tai kahdeksanvuotisen peruskoulun
 • sopimuksen aloituspäivänä hän oli alle 30-vuotias.

Tärkeää on, että jatko-harjoittelun aikana voit pysyä rekisteröityneenä työvoimatoimistoon työttömänä. Katso myös

 • Poistu harjoittelusta yliopiston valmistuttua
 • Ensimmäinen työ - mitä muistaa?
 • Jatko-työharjoittelu työvoimatoimistosta - edut harjoittelijalle ja työnantajalle

Mille ajanjaksolle jatko-opiskelijoiden työharjoittelusopimus voidaan tehdä?

Sopimus jatko-harjoittelu se voidaan tehdä enintään 3 kuukaudeksi. On tietysti mahdollista tehdä yksi tai useampi sopimus tälle ajanjaksolle, joiden kokonaiskesto on enintään 3 kuukautta. Tätä sääntöä sovelletaan yhteen isäntäyritykseen per käytäntö.

Esimerkki 1.

Roman on valmistunut mekaanisesta teknillisestä koulusta ja haluaisi hankkia jonkin verran ammattikokemusta. Setä työpajassa hän allekirjoitti harjoittelusopimuksen 3 kuukaudeksi. Sen jälkeen hän löysi toisen autokorjaamon ja harjoitteli siellä myös 3 kuukauden ajan.

Oppisopimuskoulutuksen harjoittajan vastuut

Säännöissä ei ole ennalta määriteltyjä töitä, joita oppisopimusopiskelija voi suorittaa. Yleensä nämä ovat ammattitaitoisten työntekijöiden tukitehtäviä. On kuitenkin syytä korostaa, että sopimusta erityisen vaarallisen työn suorittamisesta ei ole mahdollista tehdä.

Lisäksi harjoittelijan on tarjottava oppisopimusopiskelijalle turvalliset ja hygieeniset olosuhteet oppisopimuskoulutukseen sekä tarvittaessa asianmukaiset henkilökohtaiset suojavarusteet..

Oppisopimuskoulun työaika

Vaikka sopimus jatko-harjoittelu työlainsäädännön määräyksiä ei sovelleta, laissa viitataan useaan työlainsäädännön (jäljempänä "työlaki") säännökseen. Ne liittyvät erityisesti työaikaan sekä päivä- ja viikoittaiseen lepoon. Heidän mukaansa:

 • oppisopimuskoulutuksen työaika saa olla enintään 8 tuntia päivässä ja keskimäärin 40 tuntia viiden päivän työviikolla (työlain 129 §: n 1 momentti);
 • viikoittainen työaika, mukaan lukien ylityöt, ei saa ylittää keskimäärin 48 työaikaa (työlain 131 §: n 1 momentti);
 • oppisopimuskoulutuksella on oikeus keskeytymättömään 11 ​​tunnin lepoon joka päivä, kun taas joka viikko hänelle olisi tarjottava ylimääräinen 35 tunnin keskeytymätön lepo, joka sisältää myös 11 tuntia päivittäistä lepoa (132 artiklan 1 kohta ja 133 § 1) työlaki);
 • jos oppisopimusopiskelija työskentelee vähintään 6 tuntia päivässä, hänellä on työpäivän aikana oikeus 15 minuutin taukoon, joka sisältyy työaikaan (työlain 134 artikla).

Oppisopimuskoulutettavan ei myöskään ole esteitä työskennellä yöllä, kuten viittaus Art. 1517 työlain.

Oppisopimuspalkka

Jatko-harjoittelu voidaan suorittaa maksua vastaan ​​tai ilmaiseksi. Talousasiat olisi säänneltävä oppisopimuskoulutuksessa olevan ja hänen palveluksessa olevan yrityksen välisessä sopimuksessa. Laki jatko-opiskelijaharjoitteluista sisältää säännön oppisopimuskoulutuksen kuukausipalkkojen rajasta. Se ei saa ylittää kaksinkertaista tiettynä kalenterivuonna voimassa olevaa vähimmäispalkkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että oppisopimuskoulutus saa vuonna 2020 enintään 5 200 zlotya kuukaudessa työtä. Työnantajan ei kuitenkaan tarvitse asettaa vähimmäispalkkakynnystä, jos osapuolet tekevät maksetun sopimuksen.

On tärkeää, että valmistuneet harjoittelupaikat eivät oikeuta sosiaalivakuutukseen tai sairausvakuutukseen. Työvoimatoimistoon ilmoittautuneella oppisopimuskoulutuksella on oikeus maksuttomaan sairaanhoitoon Kansallisen terveysrahaston alaisuudessa. Mitä tulee veroon, tässä tapauksessa oppisopimusopiskelijoille ei myönnetä hyvityksiä. PIT-ennakko otetaan aina jatko-opiskelijan harjoittelupalkasta. Alle 26-vuotiaat oppisopimuskoulutuksessa olevat eivät saa verovapautusta. Sitä voivat käyttää vain työsopimuksen ja toimeksiannon perusteella työskentelevät henkilöt.

Lähdeveroa laskettaessa ei sovelleta verovähennyskelpoisia kustannuksia eikä verohyvitystä. Vero peritään 17% bruttomäärästä.

Esimerkki 2.

Valmistuttuaan ammattikoulusta Marta päätti harjoittaa kampaamossa. Omistaja tarjosi hänelle palkkaa 2000 zlotya kuukaudessa työtä. Tällaisessa tilanteessa Marta saa 1 660 EUR kuukaudessa, ja yritys kerää hänen palkastaan ​​340 EUR (2000 EUR x 17%) tuloveroennakkoa.

Sen vuoden jälkeen, jolloin harjoittelu tapahtui, oppisopimusopiskelijan tulisi antaa PIT-11. Sen perusteella oppisopimuskoulutuksen harjoittajan tulisi tehdä selvitys vuotuisessa veroilmoituksessa.

Tutkinnon suorittaneiden harjoittelujakson päättyminen

Määräyksissä määrätään mahdollisuudesta irtisanoa sopimus ennenaikaisesti jatko-harjoittelu. Lisäksi jos sopimus tehtiin:

 • ilmaiseksi - sitten sopimus voidaan irtisanoa milloin tahansa;
 • maksua vastaan ​​- sitten sopimus voidaan irtisanoa 7 päivän irtisanomisajalla. Sopimus jatko-opiskelijaharjoitteluista olisi irtisanottava kirjallisesti.

Esimerkki 3.

Grzegorz teki maksetun sopimuksen jatko-opiskelijaharjoitteluista ravintolassa. Jo ensimmäisen kuukauden aikana - 21. syyskuuta - hän erosi. Tämä tarkoittaa, että sopimus päättyy 28. syyskuuta. Oppisopimuskoulutuksen suorittavan viikon ajan tehtävänsä.

Oppisopimusjakson päättymisen jälkeen voit hakea oppisopimuskoulutusta. Työnantajan on sitten valmisteltava tällainen asiakirja ja luovutettava se oppisopimuskoulutukseen.

Jatko-työharjoittelu työmuotona

Jatko-harjoittelu on monia etuja. Sopimuksen voimassaoloaikana valmistuneella on mahdollisuus oppia harjoittamaan ammattia. Hän saa palkkaa työstään, jos hän on samaa mieltä yrityksen palveluksessa olevan yrityksen kanssa. Jos osapuolten välinen yhteistyö osoittautuu hedelmälliseksi, hän voi varmasti luottaa työsuhteeseen työsopimuksen perusteella. Suosittelemme: Lomavapaata palattuaan lastenhoidosta

Suositeltava
Jätä Kommentti