Tärkein » joka päivä » Voiko työnantaja päättää tauon?

Voiko työnantaja päättää tauon?

 joka päivä  : Voiko työnantaja päättää tauon?

Työajalla meidän tulisi ymmärtää työntekijän tehtävien suorittamisen tai työnantajan käytettävissä olevan ajanjakso. Puolan normaalit työajat ovat 8 tuntia päivässä keskimääräisessä viiden päivän työviikossa. Tietenkin on mahdollista muokata yllä olevaa sääntöä ja ottaa käyttöön erilainen työaikajärjestelmä tietyssä laitoksessa.

Työaikaan sisältyy kaksi avainta:

  • työntekijän tosiasiallisen suorittamisen ajanjakso,
  • työnantajan käytettävissä oleva aika, ts. fyysinen ja henkinen valmius suorittaa määrätyt tehtävät määrätyssä paikassa.

Myös työtauot sisällytetään työaikaan, mutta niillä voi olla eri mitat. Tauon pituus riippuu muun muassa palkatun henkilön (nuorisotyöntekijän) asemasta, lasten saamisesta ja jopa yöllä tehtävien suorittamisesta. Katso myös

  • Vapaa päivä lomalle, joka on lauantaina
  • Erääntynyt vuosiloma

Mikä on tauko?

Työtauko jokaisella työntekijällä on oikeus lepoon riippumatta työsuhteen muodosta. Se on jokaisen työntekijän perusoikeus, jonka takaa työlainsäädäntö. Tämä tarkoittaa sitä, että työnantaja ei voi kieltää taukojen käyttöä, koska se loukkaa vakavasti työntekijän perusoikeuksia.

Tyypit tauot työn aikana

Tauko työntekijän tehtävien suorittamisessa voi viedä eri aika-arvoja. Tätä asiaa säätelevä perussäännös on Art. Työlaki 134, jonka mukaan, jos työntekijän päivittäinen työaika on vähintään 6 tuntia, työntekijällä on oikeus vähintään 15 minuutin taukoon työaikaan.

Työtauko Edellä mainitusta asetuksesta johtuvia seurauksia kutsutaan yleisesti aamiaistauoksi. Muista, että tätä taukoa ei pidennetä suhteellisesti, jos työntekijä työskentelee yli 6 tuntia päivässä.

Esimerkki 1.

Työntekijä työskentelee kolmella neljäsosalla, joten päivittäinen työaika on 6 tuntia. Art. 134 §: n mukaan hänellä on oikeus 15 minuutin taukoon päivässä, joka sisältyy työaikaan.

Esimerkki 2.

Työntekijä työskentelee kokopäiväisesti, joten päivittäinen työaika on 8 tuntia. Art. 134 §: n mukaan hänellä on oikeus 15 minuutin taukoon päivässä, joka sisältyy työaikaan. Tässä tapauksessa aamiaistaukoa ei jatketa.

Esimerkki 3.

Työntekijä työskentelee vastaavassa työaikajärjestelmässä, joka on 12 tuntia päivässä. Art. 134 §: n mukaan hänellä on oikeus 15 minuutin taukoon päivässä, joka sisältyy työaikaan. Tässä tapauksessa aamiaistaukoa ei jatketa.

Esimerkki 4.

Työntekijä työskentelee puoli kertaa, joten päivittäinen työaika on 4 tuntia. Art. Työsäännöstön 134 §: ssä tarkoitetulla tavalla hänellä ei ole oikeutta työntekijän perustaajuuteen. Jos hän olisi alaikäinen työntekijä, hänellä olisi oikeus 30 minuutin taukoon edellyttäen kuitenkin, että hän työskentelee vähintään 4,5 tuntia päivässä.

Ensisijainen työtauko se voi pidentyä periaatteessa kolmessa tilanteessa:

  • suhteessa nuoriin työntekijöihin - aamiaistauko on yhteensä 30 minuuttia ja se sisältyy työaikaan;
  • työnantajan ja työntekijän välisen kirjallisen sopimuksen perusteella - lisätauko aterian syömiseen tai henkilökohtaisten asioiden järjestämiseen on enintään 60 minuuttia, mutta tämä tauko ei sisälly työaikaan (se on ilmainen tauko),
  • suhteessa työntekijöihin, jotka suorittavat tehtävänsä tietokoneella - jokainen tunti tällaista työtä tarkoittaa oikeutta viiden minuutin taukoon (kaikki tällaiset tauot sisältyvät työaikaan).

Työnantajan ja työntekijän tauko

Oikeus työntekijän perustaajuuteen johtuu suoraan työlainsäädännöstä. Kumpikaan työsuhteen osapuoli on loukkaamaton. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Kumpikaan työntekijä tai työnantaja eivät saa muuttaa lakisääteistä oikeutta taukoon tai sen pituutta.

Siksi työnantajan on mahdotonta kieltää 15 minuutin (tai nuorten työntekijöiden tapauksessa 30 minuutin) taukojen käyttöä. Hän ei myöskään saa lyhentää lepoaikaa.

Mielenkiintoista on, että sovellettavat määräykset eivät myöskään salli työntekijän luopua oikeuksestaan ​​taukoon tai pyytää lyhyempää taukoa. Kaikenlaiset työnantajan ja työntekijän välillä tehdyt sopimukset ovat lain mukaan pätemättömiä eikä niillä ole oikeusvaikutuksia..

Murtamisoikeutta koskevan lain rikkominen on vakava rikos. Art. Rikosprosessilain 281 kohdan 5 alakohta "[w] se, että hän on työnantaja tai toimii sen puolesta (...), se rikkoo työaikaa koskevia säännöksiä tai nuorten vanhemmuuteen ja nuorten työsuhteisiin liittyviä työntekijöiden oikeuksia koskevia säännöksiä henkilöä (...), sakkoa 1000 EUR - 30 000 EUR ".

Voiko työnantaja asettaa tarkan työntekijän tauon ajan??

Tiedämme jo, ettei työnantaja tai työntekijä voi puuttua oikeuteen taukoon tai lyhentää sen kestoa. Mutta entä yksittäisten työntekijöiden nimittäminen tauon ajaksi?

Itse asiassa taukotapa ja -aika eivät ole mielivaltaisia ​​- työntekijä ei voi itsenäisesti päättää, milloin ja missä hän haluaa pitää aamiaisen..

Art. Työsäännöstön 94 §: n 2 momentin mukaan työnantajan on erityisesti järjestettävä työ tavalla, joka varmistaa työajan täysimääräisen käytön sekä sen, että työntekijät saavuttavat kykynsä ja pätevyytensä avulla korkean tehokkuuden ja asianmukaisen työn laadun. työ. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työnantajalla on kaikki mahdollisuudet määrittää taukoja alaisilleen ja lepopaikka.

Monissa tapauksissa työnantajat sopivat kuitenkin tauon pitämistä koskevista säännöistä yhdessä työntekijöidensä kanssa. Tämä on kuitenkin työnantajien hyvä tahto - työntekijät eivät voi millään tavalla vaikuttaa aamiaisen taukoaikaa ja -paikkaa koskevaan päätökseen.

Työtauko - yhteenveto

Oikeus työtaukoon johtuu suoraan työlain säännöksistä, joita ei voida muuttaa työntekijän vahingoksi. Oikeutta taukoon ei voida luopua, eikä työnantaja voi kieltää sitä (hänen ei myöskään saa lyhentää taukojen lakisääteistä kestoa).

Oikeus taukoon liittyy suoraan työaikaan - jos työntekijä työskentelee vähintään 6 tuntia päivässä, hänellä on oikeus 15 minuutin taukoon (alaikäisen työntekijän tapauksessa tauko on 30 minuuttia ja on vähintään 4,5 tunnin työskentelyn jälkeen. (päivittäin).

Työnantaja päättää aina tauon paikan ja ajan. Hän voi kuitenkin tehdä sen kuullen alaisiaan (tämä on hyvä ratkaisu suurille työpaikoille). Taukoa ei saa lyhentää, mutta sitä voidaan pidentää - se on kuitenkin työnantajan yksinomaisessa harkinnassa. Suosittelemme: Jos sinulla on työttömyys, voit ansaita ylimääräistä rahaa tietyn työsopimuksen perusteella?

Suositeltava
Jätä Kommentti