Tärkein » sisätilat » Lasketaanko toimeksiantosopimus eläkkeelleni?

Lasketaanko toimeksiantosopimus eläkkeelleni?

 sisätilat  : Lasketaanko toimeksiantosopimus eläkkeelleni?

Monien vuosien ajan olin työsuhteessa, mutta viimeiset kaksi vuotta työskentelin pääasiassa toimeksiannon perusteella. Lasketaanko toimeksianto eläkkeellesi??

Marian, Tczew

Toimeksianto on siviilioikeudellinen sopimus. Tämä tarkoittaa, että työlainsäädännön määräyksiä ei sovelleta. Sopimus on erittäin suosittu työmuoto, ja siitä on hyötyä pääasiassa asiakkaalle, koska hänen ei tarvitse myöntää lomaa eikä suorittaa terveys- ja turvallisuuskoulutusta. Sen määrittämiseksi lasketaanko toimeksianto eläkkeeseen on tarkasteltava kahta asiaa - toimeksiannon vaikutus eläkkeen ja eläkkeelle oikeuttavan palvelusajan määrittämiseen.

Lasketaanko toimeksianto eläkkeellesi??

Vanhuuseläkkeen määrä riippuu pääsääntöisesti vanhuuseläkevakuutuksen ajanjaksosta ja maksujen suuruudesta. Toimeksiannon mukaan sosiaaliturvamaksut (mukaan lukien eläkemaksut) ovat pakollisia kaikille. Vapautus sosiaalimaksujen maksamisvelvollisuudesta tapahtuu vasta, kun urakoitsijalla on muita sosiaalivakuutuksen piiriin kuuluvia oikeuksia, joiden perusta kuukaudessa on vähintään vähimmäispalkka (vuonna 2020 - 2600 zlotya). Tämä tarkoittaa, että vanhuuseläkkeen määrän laskennassa otetaan huomioon kaikki eläkemaksun maksamisen ajanjaksot. Tilaus sisältää myös sopimuksen. Katso myös

  • Sopimus oman työnantajan kanssa
  • Työtodistus toimeksiannon päättymisen jälkeen

Esimerkki 1.

Rouva Maria on työsuhteessa useiden toimeksiantosopimusten kanssa samanaikaisesti. Hän maksaa sosiaaliturvamaksuja vain sopimuksen perusteella, jonka mukaan hän saa kuukausipalkkaa 2 700 EUR, vain sairausvakuutusmaksut maksetaan muista sopimuksista. Marian vanhuuseläkkeen määrää määritettäessä ZUS ottaa huomioon toimeksiannon mukaisen eläkemaksun maksamisen ajan.

Lisätäänkö toimeksianto palveluskauteen??

Vanhuuden käsitettä ei säännellä lailla. Se voidaan kuitenkin määritellä työsuhteen kestoksi, mukaan lukien ns työllisyysjaksot. Asianmukaisen työkokemuksen saavuttaminen antaa sinulle oikeuden muun muassa alas:

  • korkeampi loma,
  • oikeus vanhempainlomaan,
  • ennen eläke-etuuksia.

Kuten jo artikkelin alussa mainittiin, toimeksianto on siviilioikeudellinen sopimus, joten siihen ei sovelleta työsäännöstöä. Toimeksiannon mukainen työsuhde ei siten sisälly palvelusuhteeseen, koska se on työsuhteen tunnusmerkki. Palvelun pituus vaikuttaa muun muassa lomaloman määrään. 

Esimerkki 2.

Tomasz työskenteli useita vuosia työsopimuksella, useita taukoja, joiden aikana hän työskenteli toimeksiannolla. Määritettäessä eläkkeelle siirtymisen mahdollistavaa palvelusaikaa otetaan huomioon vain työsopimuksen mukaiset työsuhteet. Toimeksiantoa ei sisälly palvelusaikaan, vaikka eläkemaksut olisikin maksettu, ja ne otetaan huomioon vanhuuseläkkeen määrää määritettäessä.

Vaikka tulevat eläkeläiset ihmettelevät usein lasketaanko toimeksianto eläkkeeseen, heidän ei pitäisi olla huolissaan. Ajanjaksot, jolloin sosiaaliturvamaksuja maksetaan riippumatta siitä, onko kyseessä työsuhde vai siviilioikeudellinen sopimus, sisältyvät ns. eläkkeellä maksettavat maksukaudet. Huolimatta siitä, että toimeksianto on maksettu työsopimuksen kaltaisilla ehdoilla, työsuhteen kestoa ei voida laskea sen pituuden perusteella. Suosittelemme: Oikeus terveydenhuoltoon Kansallisesta terveyskassasta - siitä hetkestä, kun se on määrä uudessa työpaikassa?

Tutustu kaikkiin veromuutoksiin, jotka tulivat vuonna 2020, mukaan lukien suurin, joka koskee uutta velvoitetta merkitä myynti GTU-koodeilla JPK V7: ssä

Ladata:

pdf
Tietokokonaisuus - tärkeimmät muutokset vuonna 2020.pdf Tietokokonaisuus - tärkeimmät muutokset vuonna 2020

Suositeltava
Jätä Kommentti