Tärkein » datan suojelu » Pitäisikö työolojen muutoksen tehdä kirjallisesti?

Pitäisikö työolojen muutoksen tehdä kirjallisesti?

 datan suojelu : Pitäisikö työolojen muutoksen tehdä kirjallisesti?

Olen työskennellyt lyhytaikaisessa työsuhteessa vanhempainlomalla. Tänä aikana sain korotuksen. Palattuaan sopimus tehtiin kokopäiväisesti. Työnantaja ilmoitti minulle, että meidän ei tarvitse allekirjoittaa liitettä palkan muuttamiseksi, ja riittää, että laskemme palkan suhteessa työaikaan. Onko totta, että työolojen muutosta ei tarvitse vahvistaa kirjallisesti??

Matylda, Frombork  

Käytännön mukaan työnantajan on muutettava työolojaan kirjallisesti vain, jos työ- ja palkkaedellytykset muuttuvat, mikä johtaa työntekijän sopimusehtojen heikkenemiseen. Työntekijän implisiittinen suostumus oletetaan yleensä parannuksen, eli palkan nousun, yhteydessä. 

On syytä kiinnittää huomiota korkeimman oikeuden 21. lokakuuta 2003 antamaan tuomioon (viitenumero I PK 512/02), jonka mukaan työolojen muutos mukaan lukien työntekijän palkka, edellyttää myös hänen nimenomaista tai epäsuoraa suostumustaan ​​tehokkuudesta. Tuomiossa ei kuitenkaan säännellä, kumpi työolojen muutos ja palkka on suoritettava (vahvistettava) kirjallisesti riippumatta siitä, onko se suotuisa vai epäsuotuisa muutos. 

Lisäksi Art. Työsäännöstön 29 §: n mukaan työsopimuksessa on mainittava sopimuksen osapuolet, sopimuksen tyyppi, tekemisen päivämäärä sekä työehdot ja palkkiot, eli erityisesti sen olisi sisällettävä tiedot työstä maksettavasta palkkiosta, palkan osat. Tästä seuraa, että palkka on välttämätön osa työsopimusta, ja tämä on ilmoitettava kirjeessä.

Siksi on suositeltavaa allekirjoittaa työsopimuksen liite, jossa ilmoitetaan suotuisasta muutoksesta työolosuhteissa. Käytännössä yleisimmät tilanteet ovat kuitenkin se, että työntekijän palkkaa nostetaan ilman, että valmistellaan muita asiakirjoja.

Suosittelemme: Älä työskentele koko kuukauden ajan ja palkkasi

Suositeltava
Jätä Kommentti