Tärkein » joka päivä » Mikä on työntekijän poissaolo?

Mikä on työntekijän poissaolo?

 joka päivä : Mikä on työntekijän poissaolo?

Työntekijän poissaoloja selittävien olosuhteiden lisäksi lainsäätäjä edellyttää lain nojalla myös muiden poissaolojen perustelemista. Mitä poissaoloja voidaan puolustella? Kun se tapahtuu anteeksi poissaolo? Saako työntekijä palkkioita niistä??

Poissaolo on oikeudellisesti perusteltua

Työ- ja sosiaalipolitiikasta vastaavan ministerin 15. toukokuuta 1996 antamassa asetuksessa työstä poissaolojen perustelemisesta ja työntekijöiden poissaolojen myöntämisestä ilmoitetaan tilanteita, joissa työntekijän poissaoloa pidetään perusteltuna. On kuitenkin muistettava, että asetuksessa lueteltujen tapausten lisäksi työnantaja voi tunnustaa kaikki työntekijän ilmoittamat olosuhteet perustelluksi poissaoloksi - lukuun ottamatta niitä, jotka on lueteltu suoraan asetuksissa.

Jos syyt estävät työntekijää tulemasta työhön, työntekijän on välittömästi ilmoitettava työnantajalle poissaolon syy ja poissaolon odotettu kesto. Tällaiset tiedot olisi toimitettava viimeistään toisena poissaolopäivänä. Määräajan noudattamatta jättäminen voi olla perusteltua erityisillä olosuhteilla, jotka estivät tämän velvoitteen täyttämisen. Vakava sairaus yhdistettynä kotitalouden jäsenten poissaoloon tai poissaoloon tai jokin muu satunnainen tapahtuma katsotaan sellaiseksi. Tärkeää on, että jos työnantajalle ei ilmoiteta poissaolosta, se voi olla syynä työsopimuksen päättymiseen irtisanomisaikaa eli kurinpitomenettelyä noudattamatta.. Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle poissaolon syy. Menetelmän, jolla työnantajalle ilmoitetaan poissaolon syystä, tulisi johtua tietyllä työpaikalla voimassa olevista säännöistä, esim. Työsäännöistä. Kun yrityksen sisäisissä säännöissä ei määritellä tapaa ilmoittaa työnantajalle poissaolon syystä, työntekijä voi ilmoittaa työnantajalle: Katso myös

 • Onko työntekijällä oikeus vapaapäivään veren luovuttamisesta??
 • Voidaanko sairauslomaa lyhentää?
 • Työsuojelu työntekijän poissa ollessa

 • henkilökohtaisesti tai toisen henkilön toimesta;
 • puhelimitse tai muulla viestintävälineellä;
 • postitse, jolloin ilmoituksen päivämäärä on postileiman päiväys.

Poissaolo anteeksi

Sairaus-, loma- ja vanhempainloman lisäksi työntekijällä on oikeus muihin vapautuksiin. Ne johtuvat työsäännöistä (jäljempänä "työlaki"), toimeenpanosäännöistä työlakiin tai muista säännöksistä. Lainsäätäjä on määritellyt, mitkä työnvapautuksista maksetaan, ja ne sisältävät työlainsäädännön mukaisesti:

 • irtisanominen työstä työnhakuun (työlain 37 §: n 1 momentti);
 • loma huolehtia alle 14-vuotiaasta lapsesta (työlain 188 artikla)
 • säännöllisten lääkärintarkastusten ja seurannan ajanjakso (työlain 229 §: n 3 momentti);
 • koulutus työterveyden ja -turvallisuuden alalla (työlainsäädännön 237 artiklan 3 kohdan 3 alakohta);
 • osallistuminen työterveys- ja työturvallisuuskomitean kokoukseen komitean jäsenenä (työlain 237 artiklan 13 kohdan 2 alakohta).

Monet irtisanomisista, joista saat palkan, on lueteltu poissaolojen tekosyistä ja työntekijöille irtisanomisista annetussa asetuksessa. Yleisimmät ovat:

 • satunnainen loma;
 • luovuttajan työntekijän vapaa päivä.

Määräyksissä mainitaan myös tilanteet, joissa työnantajan on irtisanottava työntekijä, mutta ei maksa hänelle palkkiota tältä ajalta. Tällainen tapaus ilmenee, kun työntekijää pyydetään saapumaan valtionhallinnon tai paikallishallinnon elimen, tuomioistuimen, syyttäjänviraston, poliisin tai väärinkäytöksissä menettelyä hoitavan viranomaisen pyynnöstä tai suorittamaan asiantuntijan toimintaa. Tällaisissa tilanteissa työnantaja ei maksa palkkiota tältä ajalta, vaan antaa vain alaiselle todistuksen, jossa eritellään irtisanomisajan menetetyn palkan määrä, jotta työntekijä voi saada taloudellista korvausta toimivaltaiselta viranomaiselta..

Lisäksi työnantaja voi pitää työntekijän ilmoittamia olosuhteita poissaolevana poissaolona työstä - lukuun ottamatta määräyksissä määriteltyjä. Tätä poissaoloa pidetään usein anteeksi ilman oikeutta etuuksiin.

Esimerkki 1.

Karolinan paluulento Puolaan viivästyi myrskyn takia kaksi päivää. Tämän seurauksena Karolina ei voi ilmestyä töihin maanantaina. Hän ilmoitti työnantajalle poissaolostaan. Hänellä ei ole enää lomalomaa, joten työnantaja päätti, että tämä päivä tunnustettaisiin palkattomaksi, anteeksi poissaoloksi.

Poissaolo anteeksi maksettu

Kun säännöissä määrätään, että työntekijällä on oikeus palkkaan, silloin kun määritetään palkat työajasta ja työstä poissaolosta, sovelletaan lomapäivien palkkojen määrittämiseen sovellettavia sääntöjä. keskimääräisenä määrättynä palkkiona lasketaan kuukaudelta, jolloin tapahtui lomautus tai toimettomuusjakso.

Esimerkki 2.

Lokakuussa herra Adam oli erityislomalla häidensä vuoksi. Marraskuussa hän ei työskennellyt yhden päivän ajan säännöllisten lääkärintarkastusten vuoksi. Työntekijän palkka koostuu:

 • kiinteä peruspalkkio - 3000 EUR,
 • palkkio, joka:
  • lokakuussa se oli 500 zlotya,
  • marraskuussa 250 EUR.

Lokakuussa herra Adam saa kaksi päivää erityislomaa:
(3000 EUR + 500 EUR) / 176 tuntia lokakuussa = 19.89 EUR
19,89 EUR x 2 päivää x 8 tuntia = 318,24 EUR
Marraskuussa herra Adam saa yhden päivän, jona testit tapahtuivat:
(3000 EUR + 250 EUR) / 160 tuntia marraskuussa = 20.31 EUR
20,31 EUR x 1 päivä x 8 tuntia = 162,48 EUR.

Kun korvausta ei makseta perustellusta poissaolosta?

Poissuljettu poissaolo ei aina anna työntekijälle oikeutta palkkaan. Työntekijä ei pidä oikeutta palkkaan tilanteessa, jossa hän oli pidätyksessä tai vankilassa tai pidättäytyi tekemästä Art. 210 § 4 työlain. Jos työntekijän poissaolo johtuu muusta syystä kuin sairaudesta eikä hän saa oikeutta palkkioon, niin Art. Työlain 80 §: n mukaan kiinteänä kuukausikorkona määriteltyä palkkaa on alennettava suhteessa työttömään aikaan.

Esimerkki 3.

Anna saa kiinteän palkan, joka on 3 000 zlotya. Lokakuussa hänellä ei ollut oikeutta yhden päivän (8 tunnin) palkkaan. Lokakuun palkkojen laskeminen:
3000 EUR / 176 tuntia lokakuussa = 17.05 EUR
17,05 EUR x 8 tuntia poissaoloa = 136,40 EUR
3000 EUR - 136,40 EUR = 2863,60
Anna saa lokakuussa brutto 2863,60 zlotya.

Esimerkki 4.

Joulukuussa Karol ei ollut töissä yhden päivän, koska oli tarpeen todistaa tuomioistuimessa todistajana. Työntekijän palkka koostuu:

 • kiinteänä kuukausikorkona määritetty peruspalkka - 4500 EUR,
 • 1000 EUR: n kannustepalkkio lokakuussa.

Joulukuun palkan laskeminen:

 • aseta 1 tunnin työhinta joulukuussa: 5500/168 EUR joulukuussa = 32,74 EUR
 • laske työstä poissaolon korvaus 32,74 EUR x 8 tuntia = 261,92 EUR

Joulukuusta Karol saa 5238,08 EUR (5500 EUR - 261,92 EUR).

Työntekijä voi olla poissa työstä monista syistä. Joitakin niistä säännellään lailla, ja tälle kaudelle maksettavan palkan laskemista koskevat säännöt on määritelty. Vaikka tätä aihetta koskevat säännökset näyttävät monimutkaisilta, on syytä tietää niiden perusteet. Suosittelemme: Onko mahdollista poistua työstä ilman irtisanomisaikaa??

Suositeltava
Jätä Kommentti