Tärkein » sisätilat » Eläkehakemuksen jättöpäivä - miten se vaikuttaa etuuden määrään?

Eläkehakemuksen jättöpäivä - miten se vaikuttaa etuuden määrään?

 sisätilat  : Eläkehakemuksen jättöpäivä - miten se vaikuttaa etuuden määrään?

Vanhuuseläkkeen määrä ja eläkeikä ovat aiheita, jotka herättävät paljon tunteita Puolassa. Eläkeikää lähestyvät ihmiset voivat lainsäädännön tuntemuksen ansiosta saada hieman korkeamman etuuden, mikä johtuu eläkehakemuksen jättämisestä ajoissa. Mikä on paras eläkehakemuksen jättämispäivä? Tarkista se!

Eläkehakemuksen jättöpäivä ja sen määrä

Puolassa yleinen eläkeikä on tällä hetkellä naisilla 60 ja miehillä 65 vuotta. Hakemuksen päivämäärä eläkkeelle on yksi tekijöistä, jotka määräävät sen suuruuden sitä hakeville ihmisille yleistä eläkeikää seuraavasta kuukaudesta alkaen.

Vanhuuseläkehakemus voidaan jättää kolmekymmentä päivää ennen eläkeiän saavuttamista, ja oikeus vanhuuseläkkeeseen saavutetaan eläkeiän saavuttamispäivänä.

Vanhuuseläkkeen määrään vaikuttaa keskimääräinen elinajanodote, joka määritetään tilastotoimiston presidentin ilmoituksen perusteella naisten ja miesten elinajanodotustaulukosta. Miesten ja naisten keskimääräinen elinajanodote määritetään kuukausina; se lasketaan kuolevien ihmisten lukumäärän tietyissä ikäryhmissä olevien tietojen perusteella. Elinajanodote julkaistaan ​​vuosittain, ja se sisältää tietoja 30-90-vuotiaista.

Jos elinajanodote Puolassa laskee, eläke-etuudet kasvavat. Elinajanodotteen pidentyessä eläkkeitä pienennetään.

Tilastokeskuksen presidentin viimeisin lausunto 25. maaliskuuta 2019 naisten ja miesten elinajanodotuksesta

Elinajanodotukset ovat perusta eläkkeiden myöntämiselle hakemuksista, jotka on jätetty 1. huhtikuuta - seuraavan kalenterivuoden 31. maaliskuuta. Jos se on suotuisampi vakuutetuille, elinajanodotuksia käytetään määrittämään vanhuuseläkkeen määrä sinä päivänä, jona vakuutettu on saavuttanut naisilla 60 vuotta ja miehillä 65 vuotta. Katso myös

  • Onko eläkeläisillä oikeus käyttää yrityksen sosiaalietuusrahastoa??
  • Eläke- ja työkyvyttömyysetuudet - myöntämispäätöksen muuttaminen tai kumoaminen
  • Kuinka suuri on tasauseläke??

Vakuutetun iän määrittäminen täyttyneinä vuosina ja kuukausina vanhuuseläkkeen määrää määritettäessä

Vakuutetun ikä eläkkeelle siirtymispäivänä ilmaistaan ​​valmistuneina vuosina ja kuukausina. Jos vanhuuseläkehakemus jätettiin eläkeiän saavuttamisen kuukaudessa, oletetaan keskimääräisen elinajanodotteen arvo kyseisen iän saavuttamispäivänä. Jos eläkehakemus jätetään tämän ikäisen kuukauden jälkeen, keskimääräinen elinajanodote otetaan kuitenkin hakemuksen jättöpäivänä.

Jos henkilö hakee vanhuuseläkettä lakisääteisen eläkeiän saavuttamisen jälkeen, on kaksi mahdollista tilannetta:

1) Ennen seuraavan elinkuukauden loppua sosiaalivakuutuslaitos olettaa keskimääräisen elinajanodotteen tälle täysi-ikäiselle.

Esimerkki 1.

Herra Adrian on 65-vuotias ja jäi siten eläkkeelle 15. toukokuuta 2020. Jos herra Adrian jättää eläkehakemuksen ennen 15. kesäkuuta 2020, ZUS olettaa keskimääräisen elinajanodotteen 65-vuotiaana.

2) Seuraavan elämänkuukauden jälkeen ZUS olettaa keskimääräisen elinajanodotteen kuukaudella korkeammalle ikälle.

Esimerkki 2.

Jos herra Adrian esimerkistä 1 jättää hakemuksen 25. kesäkuuta tai myöhemmin (ja ennen 25. heinäkuuta), ts. 65-vuotiaana ja kuukauden kuluttua, sosiaalivakuutuslaitos olettaa keskimääräisen elinajanodotteen 65-vuotiaana ja 1-vuotiaana..

Myöhempi käyttö johtaa hiukan suurempaan hyötyyn, koska ZUS hyväksyy sitten lyhyemmän elinajanodotteen.

Mikä muu vaikuttaa eläkkeen määrään?

Vanhuuseläke lasketaan jakamalla sosiaalivakuutuslaitokseen kertynyt pääoma (joka on ZUS-tilille kertyneen oikaistun alkupääoman ja oikaistujen eläkemaksujen summa) elinajanodotteen taulukon asianmukaisella arvolla.

Art. 25 sek. 1 sosiaaliturvarahaston eläkkeistä
"Artiklassa tarkoitettu vanhuuseläkkeen laskentaperuste 24 on eläkevakuutusmaksujen määrä, ottaen huomioon vakuutetun tilille eläkkeen eräkuukautta edeltävän kuukauden loppuun mennessä kirjattu vakuutusmaksujen indeksointi, Art. 173-175 ja 17 artiklassa tarkoitetulle alatilille talletettujen varojen määrät. Sosiaalivakuutuslaista annetun lain 40 a §: n 1a ja 1b sekä taide. 185 ".

Työskentelyaika eli vakuutuskausi ei vaikuta vanhuuseläkkeen kelpoisuuteen, mutta on tärkeä vanhuuseläkkeen arvon määrittämisessä..

Art. 26 s. 1 eläkkeistä ja sosiaalivakuutusrahaston eläkkeistä
"Vanhuuseläke on yhtä suuri kuin määrä, joka saadaan jakamalla laskentaperuste, joka määritetään Art. 25 vakuutetun henkilön eläkeikää vastaavan iän keskimääräisellä elinajanodotteella, ottaen huomioon 5 ja taide. 183 ".

Kuten näette, monet tekijät vaikuttavat eläkkeen määrään, mutta sosiaalivakuutuslaitokseen kertynyt pääoma on avainasemassa. Mitä enemmän ansaitsemme, sitä korkeammat eläkemaksut maksetaan ZUS: lle ja sitä korkeampi saamme eläkettä. Päivä, jona eläkehakemus jätettiin vaikuttaa sen määrään, mutta käytännössä erot etuuksien määrässä vaihtelevat vain muutamasta useisiin kymmeniin zloteihin. Suosittelemme: Ovatko työsuhteen muuttavan työntekijän oikeudet lailla säänneltyjä??

Suositeltava
Jätä Kommentti