Tärkein » suojelus » Työnhakupäivät vs. loma irtisanomisajalla

Työnhakupäivät vs. loma irtisanomisajalla

 suojelus : Työnhakupäivät vs. loma irtisanomisajalla

Työntekijällä on vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin irtisanottu työsopimus irtisanomisajan perusteella työhakulomalle, jolla on oikeus palkkaan. Työntekijä menettää kuitenkin mahdollisuuden hakea päivää työnhakuun, jos työnantaja myöntää hänelle lomaloman irtisanomisajan aikana. 

Työnhakupäivät

Työntekijällä on oikeus irtisanomisesta työnhakuun, jos seuraavat ehdot täyttyvät samanaikaisesti:

 1. työnantajan on irtisanottava työsopimus - tämä tarkoittaa, että työntekijä ei käytä hyväkseen irtisanomisia työnhakuun, jos hän irtisanoi sopimuksen tai työsuhde päättyi osapuolten sopimuksella;
 2. työsopimuksen irtisanomisajan on oltava vähintään kaksi viikkoa eli vain työntekijät, jotka työskentelevät seuraavien perusteella:
  • sopimukset toistaiseksi,
  • määräaikainen sopimus, joka on tehty yli 6 kuukaudeksi ja jonka sisältö sisältää irtisanomisehdon,
  • sopimukset kolmen kuukauden kokeilujaksoksi.

Ainoastaan ​​näiden sopimusten irtisanomisaika on vähintään kaksi viikkoa;

 1. työntekijän on jätettävä hakemus vapaista vapaapäivistä - jos hän ei irtisanomisajan aikana hakee työnhakulomaa, työnantaja ei ole velvollinen myöntämään niitä - art. Työsäännöstön (jäljempänä "työlaki") 36 §.

Työnhaussa irtisanominen on oikeutettua myös, jos työntekijä irtisanotaan määräämättömäksi ajaksi tehdyllä työsopimuksella konkurssin tai työnantajan selvitystilan vuoksi tai muista työntekijöihin liittymättömistä syistä. Työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen aikaisemmin lyhentämällä kolmen kuukauden irtisanomisajan kuukaudeksi.

Esimerkki 1.

Työntekijälle annettiin kahden kuukauden muutosilmoitus. Lakisääteisessä määräajassa hän antoi ilmoituksen kieltäytymisestä hyväksymästä uusia työehtoja ja palkkoja, joten muutosilmoitus muuttui koko sopimuksen irtisanomiseksi. Onko työntekijällä vapaapäiviä etsimään uutta työpaikkaa??

Työntekijällä, joka kieltäytyy hyväksymästä ehdotusta työehtojen ja palkkojen muuttamisesta, on myös oikeus vapaapäiviin työnhakuun. Art. Työsäännöstön 42 §: n 3 momentissa siitä päivästä, jona työntekijä antaa ilmoituksen uusien työehtojen hyväksymättä jättämisestä, muutosilmoitus muuttuu koko työsopimuksen irtisanomiseksi. Tässä tapauksessa työnantajan irtisanomista olisi pidettävä lopullisena. Siksi Art. Työsäännöstön 37 §: n mukaan työntekijällä, joka kieltäytyi hyväksymästä ehdotettua muutosilmoitusta, on oikeus vapaapäiviin työnhakuun. Työnantaja voi myöntää irtisanomisen vain työntekijän pyynnöstä.

Työntekijän tulee sopia aikarajasta vapaapäivien käyttämiseksi uuden työn etsimiseen työnantajan kanssa. Voi hakea vapaapäiviä kokonaan tai osittain. Työntekijä ei ota vapaapäiviä työnhakuun, jos työnantaja vapauttaa hänet työvelvollisuudesta tai myöntää hänelle lomajakson irtisanomisajan kuluessa. Työntekijällä, jolla on oikeus irtisanoutumiseen työnhaun vuoksi, säilyy oikeus palkkaan tältä ajalta, joka lasketaan lomapalkan määrittämiseen sovellettavien sääntöjen perusteella (työ- ja sosiaaliministerin asetuksen 5 §). 29. toukokuuta 1996 menetelmästä, jolla määritetään palkka työn suorittamatta jättämisen aikana ja palkka, joka muodostaa perustan palkkojen, irtisanomiskorvausten, palkkakorvausten ja muiden työsäännösten mukaisten saamisten laskemiselle). 

Työnhakuisten vapaapäivien määrä riippuu työsopimuksen irtisanomisajasta: 

 • 2 työpäivää - kahden viikon ja yhden kuukauden irtisanomisajalla,
 • 3 työpäivää - kolmen kuukauden irtisanomisajalla.

Työntekijällä on oikeus 3 työpäivään etsiä työtä myös silloin, kun työsopimus päättyi konkurssin julistamisen tai työnantajan selvitystilan vuoksi tai muista työntekijöihin liittymättömistä syistä (työehtosopimuksen 37 §: n 2 momentti) Työlainsäädäntö)..

Vuosiloma irtisanomisajan aikana

Artiklan mukaisen irtisanomisajan aikana Työsäännöksen 1671 mukaan työntekijä on velvollinen käyttämään hänelle oikeuttavaa lomaa, jos työnantaja myöntää hänelle tänä aikana. Korkeimman oikeuden tuomio 26. huhtikuuta 2011, II PK 302/11
"Lomavapauden myöntäminen työntekijälle irtisanomisajaksi (työlain 1671 artikla) ​​riippuu vain työnantajan tahdosta, jota työntekijä ei voi vastustaa ". Sekä päätös loma-ajan myöntämisestä irtisanomisajaksi että sen kesto riippuu täysin työnantajan tahdosta. Toisaalta työntekijä on velvollinen käyttämään lomalomaa työnantajan ilmoittamassa ajassa. Kyse on ensisijaisesti myöhästyneestä lomasta, eli siitä, johon työntekijä hankki oikeuden edellisenä vuonna eikä käyttänyt sitä, samoin kuin nykyisestä lomasta, joka johtuu suhteessa tietyn kalenterivuoden työskentelyyn ( Työlain 1551 artikla)..

Jos työntekijä ei käytä lomaa työsuhteen päättymiseen saakka, yrityksen on maksettava siitä käteisekvivalentti.

Yhteenveto

Työnantaja voi myöntää lomaloman kuluvan irtisanomisajan aikana ilman työntekijän pyyntöä ja suostumusta. Sillä ei ole väliä irtisanomisajan pituudella tai sillä, kuka toimittaa irtisanomisilmoituksen tietyllä tavalla. Työntekijällä on oikeus käteisekvivalenttina käyttämättömästä lomasta. Toisaalta irtisanominen työnhakuun on oikeus, johon työntekijällä on oikeus vain työnantajan ilmoittaman irtisanomisajan aikana. Työnantaja voi myöntää vapaapäiviä työnhakuun vain työntekijän pyynnöstä. Työsopimuksen irtisanomisaika on myös tärkeä, sillä se määrittää työhakupäivien lukumäärän. Tilanteessa, jossa työntekijä ei käytä vapaapäiviä työnhakuun, tämä oikeus vanhenee eikä sitä muuteta taloudelliseksi vaatimukseksi vastaavina. Suosittelemme: Vuosiloma - milloin tilata?

Suositeltava
Jätä Kommentti