Tärkein » joka päivä » Henkivakuutus tai käänteisluotto?

Henkivakuutus tai käänteisluotto?

 joka päivä  : Henkivakuutus tai käänteisluotto?

Monet säästävät rahaa voidakseen hyötyä suuremmasta eläkkeestä tulevaisuudessa. Säästämistä ei kuitenkaan aina ole mahdollista - tarkoittako tämä tarvetta saada alhainen taloudellinen hyöty tulevaisuudessa? Ei välttämättä. Ratkaisu voi olla syytinki tai käänteinen kiinnitys. Katsotaanpa, kuinka ne eroavat toisistaan.

Mikä on elinkorko?

Elinkorko on etuus, joka maksetaan edunsaajalle säännöllisin väliajoin. Tätä käsitettä käytetään pääsääntöisesti työkyvyttömyyden tai yhden vanhemman menetyksen yhteydessä. On kuitenkin käynyt ilmi, että työkyvyttömyyseläke voi olla myös eläkevakuutussopimuksen yhteydessä maksettava etuus. Jos vastineeksi kiinteistön omistusoikeuden siirrosta ostaja sitoutui toimittamaan myyjälle elinikäisen ylläpidon (elinkautinen vankeusrangaistus), hänen tulisi ilman muuta sopimusta hyväksyä myyjä kotitalouden jäseneksi, antaa hänelle ruokaa, vaatteita, majoitusta, valoa ja polttoainetta, antaa hänelle asianmukaista apua ja sairaanhoitoa sekä järjestää hautajaiset omalla kustannuksellaan paikallisten tapojen mukaisesti. Jos elinkautisen vankeusrangaistuksessa kiinteistön ostaja sitoutui veloittamaan sen myyjän hyväksi, jonka käyttö on rajoitettu osaan kiinteistöä, asunnon servituuttia tai muuta henkilökohtaista palvelua, tai Toistuvien etuuksien suorittaminen rahana tai lajeihin, käyttötarkoituksiin, henkilökohtaisiin palveluihin ja oikeuteen toistuviin etuuksiin sisältyy oikeus elinkautiseen vankeuteen. Elämä voidaan määrätä myös kiinteistön myyjän lähellä olevan henkilön hyväksi (Siviililain 908 artikla)

Elinikäinen elinkorko se on eräänlainen rahallinen korvaus, joka saadaan vastineeksi tietyn kiinteistön omistusoikeuden siirrosta. Oikeus tällaisen etuuden saamiseen riippuu sopivan sopimuksen tekemisestä, jonka on välttämättä oltava notaarin tekemä..

Käytännössä eläkesopimus tehdään useimmiten vanhempien ja heidän aikuisten lasten välillä. Elinikäisen hoidon vastineeksi ikääntyneet ihmiset siirtävät omaisuutensa tietylle henkilölle. Henkivakuutussopimus ei kuitenkaan suoraan aiheuta oikeutta kyseiseen eläkkeeseen. Tällainen etu on mahdollista vain, kun kiinteistön uusi omistaja ei pysty tarjoamaan myyjän aiemmin luvattua hoitoa ja ylläpitoa.. Jos annuiteetin ja velvoitetun henkilön välillä jostain syystä syntyy sellaisia ​​suhteita, joiden mukaan osapuolia ei voida vaatia olemaan suorassa yhteydessä toisiinsa, tuomioistuin korvaa yhden tai useamman oikeuksista toisen osapuolen pyynnöstä. elinkorko-oikeuden sisällön kattama eläkevakuutus, joka vastaa näiden arvoa. Jos elinkautiseen vankeuteen sitoutunut henkilö myi saadun omaisuuden, elinkorko voi pyytää elinkautisen vankeusrangaistuksen muuttamista annuiteetiksi, joka vastaa tämän oikeuden arvoon (siviililain 913 § 1 ja 914 §)

Oikeus elinkorkoon ilmenee useimmiten silloin, kun elinkoron (kiinteistön myyjä) ja uuden omistajan (hoitovelvollinen) välillä on ristiriitoja ja riitoja. On myös mahdollista, että toinen osapuolista tahallaan vaikeuttaa toisten elämää eikä ole mitään keinoa varmistaa hyviä suhteita niiden välillä.

Kumpikin sopimuksen osapuoli voi jättää hakemuksen elinikäisen hoidon muuttamisesta työkyvyttömyyseläkkeeksi - sekä velvollisena että oikeutettuna saamaan apua..

Katso myös

  • Sosiaalirahasto - mikä se on ja kuka voi käyttää sitä?
  • Lakisääteinen ja testamenttiperintö - miten ne eroavat toisistaan?
  • Varojen jakaminen ZUS: ssa avioeron jälkeen - tärkeimmät tiedot
On syytä muistaa, että Białystokin muutoksenhakutuomioistuimen 4. joulukuuta 2019 antaman tuomion I ACa 593/18 mukaisesti, jos velallinen ei pysty tarjoamaan eläkkeelle oikeuksia etuuksien lisäksi säädetään Art. Siviililain 913 ja 914 §: ssä säädettyjen vaatimusten mukaisesti hän voi vaatia kohtuullisia etuja tuomioistuimessa sekä vaatia korvausta vahingoista, jotka johtuvat elinaikaa koskevan sopimuksen noudattamatta jättämisestä tai virheellisestä toteuttamisesta yleisten periaatteiden mukaisesti, ts. 471 ja sitä seuraavat. siviililain. Toisaalta eläke-etuuksia voidaan hakea siitä lainvoimaisesta tuomiosta, jossa oikeus elinkautiseen vankeuteen muutetaan elinkorkoksi. Edellisen kauden aikana korvaukset täyttämättömistä tarpeista muuttuvat oikeukseksi vaatia vahingonkorvausta.

Mikä on käänteinen asuntolaina?

Asuntolainan käsite liittyy tarpeeseen rajoittaa tietty kiinteistö ja saada vaadittu rahamäärä. Tätä määritelmää voidaan käyttää myös käänteiseen asuntolainaan, vaikka sitä on muutettava joillakin muutoksilla. Käänteisen asuntolainasopimuksen avulla pankki sitoutuu toimittamaan luotonottajalle määräämättömäksi ajaksi määrätyn määrän varoja, joiden takaisinmaksu tapahtuu luotonsaajan kuoleman jälkeen, ja lainanottaja sitoutuu antamaan vakuuden luotolle. Lainanottaja voi olla luonnollinen henkilö, joka on kiinteistön omistaja tai jolla on osuuskunnan omistusoikeus tiloihin tai oikeus ikuiseen käyttöoikeuteen. Lainanottaja voi olla myös luonnollinen henkilö, joka on kiinteistöjen yhteisomistaja tai jolla on oikeus osuuteen osuuskunnan omistusoikeudesta tiloihin tai ikuiseen käyttöoikeuteen (käänteisasuntolainasta annetun lain 4 §) )

Käänteisen asuntolainasopimuksen tekevät yleensä vanhukset. Sen tarkoituksena on saada taloudellista tukea vastineeksi turvallisuudesta vanhukselle (lainanottajalle) kuuluvan kiinteistön omistamisen muodossa. Tärkeää - tällaisen lainan takaisinmaksu tapahtuu vasta tällaisen velvoitteen osapuolen kuoleman jälkeen.

Käytännössä käänteinen kiinnitys tarkoittaa oikeuksien siirtämistä (siirtoa) tiettyyn omaisuuteen. Tällä tavoin pankin asiakas myy omaisuutensa asteittain, mistä vastineeksi hän saa kuukausittaisia ​​summia lainanantajalta. Lainanottaja saa harvoin koko omaisuudensa arvon.

Käänteinen asuntolaina myönnetään yleensä pitkäksi ajaksi, useimmiten 25–30 vuodeksi, ja sen saajia ovat pääasiassa eläkeläiset ja eläkeläiset. Pankille vahvistettu kiinnitys merkitään kiinteistöjen maa- ja asuntolainarekisteriin - lainanottaja pysyy omistajana, mutta lainanantajalla on oikeus vaatia lainan takaisinmaksua myös taloudellisia etuja saaneiden henkilöiden kuoleman jälkeen. Käänteisen asuntolainan määrän määrittämisen perusta on markkina-arvo:

1) lainanottajan omistama kiinteistö, johon lainaajalla on ikuinen käyttöoikeus 

tai

2) tilat, joihin lainanottajalla on osuuskunnallinen omistusoikeus tiloihin

- josta luotonsaaja asettaa vakuuden käänteiselle asuntolainalle.

(Asuntolain 6 §: n 1 momentti)

Elinkorko tai käänteinen kiinnitys?

Elinkorko- tai käänteisen asuntolainan valinta ei ole helppoa. Paljon tässä asiassa riippuu todella vanhemman tilanteesta, joka päättää käyttää yhtä tällaisista ratkaisuista. On muistettava, että kukin yllä olevista sopimuksista sulkee toisiaan pois - toisin sanoen vanhempi voi valita vain yhden esitetyistä ratkaisuista.

Käänteinen asuntolaina on loistava ratkaisu ihmisille, jotka ovat yksin tai eivät ole yhteydessä läheisiinsä. Asianmukaisen sopimuksen tekeminen pankin kanssa ei periaatteessa johda lainanottajan sukulaisten perimiseen - jos perilliset päättävät hyväksyä perinnön, he ovat vastuussa pankille jäävästä summasta. Jos kukaan ei hyväksy perintöä, pankki ottaa haltuunsa koko omaisuuden ja huutokauppaa sen tällä tavalla saadusta summasta ja maksaa kuolleen aikaisemmin tehtyyn sopimukseen liittyvät velat..

Elinikäinen elinkorko on hyvä idea ihmisille, jotka voivat luottaa lähisukulaisensa tukeen. Toisaalta on kuitenkin muistettava, että elinkorkosopimuksen allekirjoittaminen tarkoittaa ensinnäkin tarvetta hoitaa elinkorkoa, ei rahan maksamista hänelle. Henkivakuutus voidaan saada vain oikeudenkäynneillä, joiden aikana on osoitettava, että saajan ja edunsaajan välinen suhde elinkoron vuoksi on virheellinen. Kuten näette, tämän tyyppinen eläke syntyy useimmiten kriisitilanteissa, mikä ei todellakaan ole mukavaa kummallekaan tällaisen sitoumuksen osapuolelle (varsinkin kun on kyse vanhemmasta).

Toinen ero annuiteetin ja käänteisen asuntolainan välillä on maksettujen etuuksien kesto. Ensimmäisessä tapauksessa vanhempi saa rahaa kuolemaansa saakka ja toisessa vain ennalta määrätyn ajan (esim. 25 vuotta). Joten on mahdollista, että oikeutettu henkilö elää pidempään kuin pankin kanssa tehty sopimus (silloin vanhempi menettää kiinteistön ja ylimääräisen tulonlähteen).

Tärkeä kysymys on myös kiinteistön mahdollinen saneeraus - elinkorkotapauksissa ne veloitetaan uudelta omistajalta, käänteisen asuntolainan tapauksessa - joilla on oikeus etuuksiin..

Yhteenveto

Molemmat syytinki, sekä käänteinen asuntolaina ovat eräänlainen taloudellinen tuki eläkkeensaajalle. Vastineeksi tällaisesta ylimääräisestä käteisetuesta vanhempi menettää periaatteessa oikeuden omaisuuteensa (elinkorkojen tapauksessa - välittömästi, lainan tapauksessa - hän on ns. asuntolainan). Elinkorko maksetaan eliniäksi, kun taas käänteisen asuntolainasopimuksen mukaiset etuudet maksetaan vain ennalta määrätyksi ajaksi. Suosittelemme: Ylityöt ylimmälle johdolle

Suositeltava
Jätä Kommentti