Tärkein » datan suojelu » PPK: hun kertyneet perittävät varat

PPK: hun kertyneet perittävät varat

 datan suojelu : PPK: hun kertyneet perittävät varat

Työntekijöiden pääomasuunnitelmat ovat järjestelmä, jolla kerätään eläkesäästöjä vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkevakuutuksen piiriin kuuluville työntekijöille. PPK-lain mukaan osallistujan tilille kertyneet säästöt ovat hänen yksityisomaisuutensa ja periytyvät. Kuinka se etenee PPK: lle kertyneiden varojen periminen osallistujan kuoleman yhteydessä? Ehdotamme artikkelissa!

PPK: lle kertyneiden varojen periminen osallistujan kuoleman yhteydessä

Varat, jotka PPK-osallistuja on kerännyt hänen kuolemansa jälkeen, peritään. Kuolleen perimät varat perivät henkilö tai henkilöt, jotka ovat hänen nimissään olevat henkilöt, tai jos osallistuja ei ole antanut ohjeita, perilliset. 

Varat voidaan siirtää valtuutetuille henkilöille tai perillisille:

 • siirtää maksu PPK-, PPE- tai IKE-tilille;
 • rahansiirto.

Käteismaksu voidaan suorittaa vain ohjeessa mainitun henkilön tai perillisen kirjallisesta pyynnöstä!

PPK: ssa kertyneiden varojen periminen työntekijöiden pääomasuunnitelmalaissa säädetyin ehdoin

PPK-osallistujalla on mahdollisuus ilmoittaa henkilö tai henkilöt, joille on myönnetty valtuudet hänen kertyneisiin varoihin hänen kuolemansa jälkeen PPK-tilille. Tätä varten hänen on toimitettava kirjallinen vakuutus rahoituslaitokselle, joka hallinnoi varoja hänen PPK-tilillään. Jos osallistuja antaa käskyn useille ihmisille eikä ilmoita prosenttiosuuttaan, kukin näistä ihmisistä saa saman osan varoista, jotka osallistuja on kerännyt PPK: ssa.

PPK: n osallistuja voi milloin tahansa muuttaa valtuutettujen henkilöiden luetteloa milloin tahansa ilmoittamalla uusista henkilöistä tai kutsumalla aiemmin ilmoitetut henkilöt esiin, muuttamalla osuutta valtuutettujen henkilöiden varoista ja luopumalla valtuuttamattomien henkilöiden ilmoittamisesta peruuttamalla kaikki ohjeessa mainitut henkilöt. Katso myös

 • Kuinka laskea PPK vähimmäispalkasta?
 • PPK toimistossa - miten toteutuksen tulisi näyttää?

PPK: ssa kertyneiden varojen periminen naimisissa olevan osallistujan kuoleman jälkeen 

Jos PPK: n osallistuja oli naimisissa kuoleman aikaan, puoliso perii puolison hänen tililleen kerätyistä varoista siltä osin kuin nämä varat olivat avioliiton yhteisen omaisuuden kohteena..

Saadakseen vainajan kertyneet varat PPK: n tilille, puolison tulee esittää kopio kuolintodistuksesta, avioliittotodistuksesta ja paperipohjainen vakuutus hänen ja kuolleen osallistujan välisestä omaisuudesta. PPK. Kuolleen PPK-osallistujan tilille kertynyt varojen siirto tai palautus käteisenä toimitetaan puolisolle kolmen kuukauden kuluessa vaadittujen asiakirjojen toimittamisesta..

Loput PPK-osallistujan tilille kerätyt varat siirretään hänen ohjeessa ilmoittamille henkilöille. Jos PPK: n osallistuja ei ole antanut ohjeistusta oikeutetuista henkilöistä, loput varoista sisällytetään vainajan omaisuuteen ja peritään yleisin ehdoin..

Esimerkki 1. 

Naimisissa oleva PPK-osallistuja kuoli ennen 60 vuoden ikää. Käytössään hän ilmoitti kaksi henkilöä, joilla oli oikeus PPK: lle kertyneisiin varoihin. Kuka ja missä määrin tässä tapauksessa perii kuolleen osallistujan kertyneet varat?

Jos osallistuja oli naimisissa kuoleman aikaan ja ilmoitti käytettävissään kaksi henkilöä ilmoittamatta prosenttiosuuttaan,

 • puoliso perii 50% varoista, jotka hän on kerännyt PPK: hon,
 • kukin ilmoituksessa mainituista henkilöistä perii 25% kyseisen osanottajan keräämistä varoista.

Esimerkki 2.

Naimisissa oleva PPK-osallistuja kuoli ennen 60-vuotiaita eikä ilmoittanut ketään, jolla olisi oikeus saada hänen kuolemansa yhteydessä keräämät varat. Kuka ja missä määrin tässä tapauksessa perii kuolleen osallistujan kertyneet varat?

Jos osallistuja oli naimisissa kuoleman aikana eikä ilmoittanut ketään, jolla olisi oikeus sen resursseihin,

 • puoliso perii 50 prosenttia varoista, jotka hän on kerännyt PPK: hon,
 • 50% varoista menee kiinteistöön, ja ne peritään yleisten sääntöjen mukaisesti.

PPK: ssa kertyneiden varojen periminen naimattoman osallistujan kuoleman jälkeen

Varat, jotka on kertynyt sellaisen PPK-osallistujan tilille, joka ei ollut naimisissa kuoleman aikana, siirretään käytettävissään oleville valtuutetuille henkilöille, ja ohjeiden puuttuessa ne peritään yleisin ehdoin..

Esimerkki 3.

Naimaton PPK-osallistuja kuoli ennen 60-vuotiaita. Käytössään hän ilmoitti neljä henkilöä, joilla oli oikeus hänen varoihinsa kuolemantapauksessa, ja ilmoitti heidän prosenttiosuutensa näistä varoista, jonka mukaan:

 • yksi ihmisistä saa 40% varoista;
 • yksi henkilö saa 10% varoista,
 • kaksi ihmistä saa 25% varoista.

Koska osallistuja ei ollut naimisissa kuoleman aikaan, kaikki varat jaetaan ja vapautetaan yksittäisille ihmisille prosenttiosuuden mukaan.

Työntekijöiden pääomasuunnitelmat on suunniteltu mobilisoimaan työntekijät keräämään lisärahoitusta eläkkeelle siirtymiseen. Tämän säästöjärjestelmän epäilemätön etu on mahdollisuus PPK: lle kertyneiden varojen periminen osallistuja hänen kuolemansa yhteydessä. PPK antaa sinulle mahdollisuuden tarjota taloudellista turvaa paitsi itsellesi, myös rakkaillesi kuolemantapauksissa. Suosittelemme: Älä työskentele koko kuukauden ajan ja palkkasi

Suositeltava
Jätä Kommentti