Tärkein » joka päivä » Kuinka tehdä valitus ZUSia vastaan? Keskustelu mallin kanssa

Kuinka tehdä valitus ZUSia vastaan? Keskustelu mallin kanssa

 joka päivä  :  Kuinka tehdä valitus ZUSia vastaan? Keskustelu mallin kanssa

Kansaneläkelaitoksen tekemästä päätöksestä voidaan valittaa muutoksenhaulla. Sen onnistuneen toimittamisen seurauksena tuomioistuin tutkii asian ja päättyy tuomioon. Muutoksenhaku ZUSia vastaan on laadittava siviiliprosessilain säännösten mukaisesti.

Milloin ja mihin valittaa ZUS: sta?

Määräaika valituksen tekemiselle ZUS-päätöksistä on tarkoin määritelty ja on yksi kuukausi - se lasketaan päätöksen sisältävän kirjeen toimittamispäivästä. Sen noudattamatta jättämisellä ja valituksen jättämisellä määräajan jälkeen on kielteisiä seurauksia osapuolelle, koska tuomioistuin hylkää muutoksenhaku ZUSia vastaan määräajan jälkeen jätetty jätetään tutkimatta. Katso myös

  • Oikeudenkäynnit ZUSia vastaan ​​- perusperiaatteet
  • Vaatimus työtuomioistuimelle - kuinka haastaa työnantaja?

ZUS: n päätöksen tulisi sisältää ohjeet mahdollisuudesta hakea muutosta, mukaan lukien tieto tuomioistuimen toimivaltaisesta tapauksesta. Useimmissa tapauksissa se on käräjäoikeus. Piirituomioistuimet käsittelevät valituksia asioissa, jotka liittyvät etuuksiin, korvauksiin ja vammaisuuden tai vammaisuuden asteen määrittämiseen.

Valitus ZUS: sta tehdään kirjallisesti tuomioistuimelle päätöksen antaneen sosiaalivakuutuslaitoksen sivuliikkeen kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että kirje on osoitettava tuomioistuimelle, mutta se on toimitettava ZUS-osastolle. Valitus voidaan jättää henkilökohtaisesti ZUS: n rekisteröintitoimistossa tai lähettää kirjattuna kirjeenä sen osoitteeseen. Muutoksenhaku ZUSia vastaan on vapaa oikeudenkäyntimaksun maksamisvelvollisuudesta, mikä tarkoittaa, että valittajan ei tarvitse maksaa mitään tapauksensa käsittelystä tehdessään valitusta tuomioistuimelle.

Sovellettavissa säännöksissä säädetään myös mahdollisuudesta tehdä suullinen valitus pöytäkirjaan tuomioistuimessa tai ZUS: n haaratoimistossa, vaikka tätä ratkaisua käytetäänkin suhteellisen harvoin..

Mitä pitäisi sisällyttää valitukseen ZUSia vastaan?

Pelkkä valituksen tehokas tekeminen ei riitä - vaikka tuomioistuimen on tutkittava kaikki tapauksen olosuhteet, valittajan tehtävänä on osoittaa virheitä ja puutteita tehdyssä päätöksessä..

Lataa ilmainen valitusmalli ZUS-päätöksistä PDF- ja DOCX-muodossa!

Ladata:

pdf
Muutoksenhaku sosiaalivakuutuslaitoksen päätöksestä - lataa malli.pdf manuaalinen täyttö

Suositeltava
Jätä Kommentti