Tärkein » kilpailut » Kuinka voin ottaa etuni huomioon vuotuisessa veroilmoituksessa?

Kuinka voin ottaa etuni huomioon vuotuisessa veroilmoituksessa?

 kilpailut : Kuinka voin ottaa etuni huomioon vuotuisessa veroilmoituksessa?

Tärkeä!

Vuosittaisessa veroilmoituksessa tulee laskea kaikki veronmaksajan tiettynä vuonna saamat tulot, ts. Kaikki saadut verot-11.

Työttömyyskorvauksen saaminen vuoden aikana ja vuotuinen veroilmoitus

Ihmisten, jotka työskentelivät vuoden aikana, mutta saivat myös sairaus-, äitiys- tai muita etuuksia, tulisi sisällyttää sekä palkka että etuudet vuotuiseen veroilmoitukseen. Kuten jo mainittiin, työnantajan tulisi saada PIT-11, kun taas etuuden saamiseksi vakuutetun pitäisi saada PIT-11A.

ZUS: n maksamat edut verotetaan yleisten sääntöjen mukaisesti, ja ne muodostavat veronmaksajan tulot.

PIT-11A: ssa esitetyt tulot on esitettävä PIT-37: n osassa C.1, kentät 59, 61 ja 63 tai vastaavissa kentissä osassa C.2.

Tärkeä!

Kansaneläkelaitoksen on toimitettava PIT-11 tämän vuoden helmikuun loppuun mennessä.

PIT-11A-ilmoituksessa esitetään yhdessä kaikki veronmaksajan tulot, jotka on saatu:

 • sairauspäiväraha,

 • korvaus,

 • äitiysavustus,

 • hoitoraha,

 • kuntoutusetuja.

PIT-40A, toimittaja ZUS

Sosiaalivakuutuslaitos tarjoaa toisenlaisen vuotuisen ilmoituksen, nimittäin PIT-40A. Tässä ilmoituksessa esitetään tietyn vuoden aikana saadut tulot:

 • eläkkeet ja työkyvyttömyyseläkkeet,

 • sosiaalieläkkeet,

 • ennen eläke-etuuksia,

 • ennen eläke-etuuksia.

Jos eläkkeensaaja vuoden aikana:

 • hän ei saanut muita tuloja,

 • ei hyöty vähennyksistä ja verohyvityksistä,

 • ei käytä mahdollisuutta verottaa tulojaan yhdessä puolisonsa tulojen kanssa tai ei käytä verotuksen mahdollisuutta yksinhuoltajana,

 • ei saanut tuloja Puolan tasavallan alueen ulkopuolella suoritetusta toiminnasta tai Puolan tasavallan alueen ulkopuolella sijaitsevista tulonlähteistä, jotka on vapautettu verosta Puolassa kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevien sopimusten perusteella,

 • aiemmin vähennettyjä määriä ei ole velvoitetta lisätä,

ZUS: lta saatu PIT-40A on vuotuinen ilmoitus, jonka verovelvollisen ei tarvitse selittää.

Suositeltava
Jätä Kommentti