Tärkein » joka päivä » Kenelle ja millä ehdoilla voidaan myöntää siirtymäeläke?

Kenelle ja millä ehdoilla voidaan myöntää siirtymäeläke?

 joka päivä : Kenelle ja millä ehdoilla voidaan myöntää siirtymäeläke?

Vanhuuden siirtymäeläke myönnetään sekä naisille että miehille täytettyään asianmukaiset ikä- ja muodolliset ehdot. Edeltävän vanhuuseläkkeen saamisen edellytyksistä säädetään siirtymäeläkkeistä 19. joulukuuta 2008 annetulla lailla.

Vanhuuden siirtymäeläke - edellytykset, jotka on täytettävä

Työntekijällä, joka täyttää kaikki seuraavat ehdot, on oikeus tilapäiseen eläkkeeseen:

 • syntyi vuoden 1948 jälkeen,
 • ovat saavuttaneet vähintään 55-vuotiaita naisia ​​ja vähintään 60-vuotiaita miehiä,
 • on työskennellyt erityisolosuhteissa tai erityisluonteisesti vähintään 15 vuoden ajan,
 • työskennellyt erityisolosuhteissa tai erityisluonteisesti ennen 1. tammikuuta 1999 ja 31. joulukuuta 2008 jälkeen,
 • maksuihin perustuva ja maksuihin perustumaton jakso on vähintään 20 vuotta naisilla ja 25 vuotta miehillä,
 • työsuhde hänen kanssaan päättyi.

Siirtymäeläkkeen tapauksessa menettely aloitetaan työntekijän pyynnöstä, joka toimitetaan suoraan työnantajalle (maksujen maksajalle) tai työnantajan välityksellä. Hakemus on jätettävä sosiaalivakuutuslaitokselle. Työntekijän asuinpaikkana toimivana eläkeviranomaisena ZUS tekee päätöksen etuuden myöntämisestä. Siltaeläke myönnetään kokopäiväisille työntekijöille. Vanhuuseläkettä koskevasta päätöksestä voidaan hakea muutosta tuomioistuimessa Art. Sosiaalivakuutusjärjestelmästä 13. lokakuuta 1998 annetun lain 83 §.

Katso myös

 • Työntekijän eläke- ja työkyvyttömyyskorvaus
 • Kenellä on oikeus vanhuuseläketukeen?
 • Sairausetuus toimeksiannon päättyessä

Työskentele erityisolosuhteissa

Työskentely erityisolosuhteissa tarkoittaa työtä, jossa olet alttiina riskitekijöille, jotka puolestaan ​​voivat heikentää terveyttäsi pysyvästi. Ne suoritetaan työympäristön erityisolosuhteissa ja ehkäisevien toimenpiteiden käytöstä huolimatta vähentävät merkittävästi työntekijän kehon tehokkuutta ja nopeuttavat kehon ikääntymistä..

Laki eläkkeiden yhdistämisestä sisältää luettelon työpaikoista erityisehdoin, mukaan lukien:

 • raskas fyysinen työ: työ suoraan hiili- ja metallimalmien mekaanisen prosessoinnin tai rikastuksen parissa, valumuottien kaataminen, valimoastioiden kuljettaminen nestemäisellä, kuumalla materiaalilla (valurauta, valuteräs, ei-rautametallit ja niiden seokset), työ suoraan masuunien ja uunien teräs- tai valimotöiden käyttö, työskentely suoraan kiviainesten ja muiden kuin rautametallien tuotantolaitteiden toiminnan kanssa, työ keraamisten tuotteiden manuaalisen muokkaamisen, valamisen, puhdistamisen tai lasittamisen parissa, vesisäiliöiden, kattiloiden, sekä säiliöt, joiden tilavuus on erittäin pieni vaarallisten aineiden jälkeen, kiinteiden ja nestemäisten jätteiden käsittely sekä kaatopaikoilla ja jäteveden käsittelypaikoilla tehtävät työt;
 • työ vedessä ja veden alla: sukeltajan tai keisarityöntekijän työ, työskentely ylipainekammioissa, raskas fyysinen työ suoraan lastinkäsittelyssä aluksen lastiruumissa, työ offshore-porausalustoilla;
 • ilmatyö: ilma-alus, jonka matkustamomiehistö suorittaa ilma-aluksella;
 • työskennellä suoraan asbestia sisältävien materiaalien käsittelyssä tai niiden poistamiseen liittyvissä purkutöissä, parkituslaitoksessa suoraan märkänahkojen käsittelyssä.

Erityisluonteiset teokset

Laki sisältää myös luettelon erityisluonteisista teoksista. Näihin teoksiin liittyy ensisijaisesti suuri vastuu ja erityinen psykofysikaalinen tehokkuus. Nämä ovat esimerkiksi:

 • lentäjien, lennonjohtajien, vetoajoneuvojen kuljettajien, rautateiden vartijoiden, linja-autojen, johdinautojen ja raitiovaunujen kuljettajien työ julkisessa liikenteessä, torninosturinkuljettajat;
 • työskennellä suoraan räjähteiden, räjähteiden, pyroteknisten tuotteiden ja niiden pakkausten tuotannon parissa;
 • lääketieteellisten pelastusryhmien jäsenten työ, ammattilaisten pelastusryhmien jäsenten työ (kemikaali-, vuoristo-, meri-, porakaivoskaivos);
 • nuorten koulutuskeskuksissa, nuorisosoterapiakeskuksissa, koulu- ja koulutuskeskuksissa, alaikäisten turvakodeissa ja vankiloissa työskentelevien opettajien, ohjaajien ja muiden pedagogisten työntekijöiden työ;
 • kroonisesti henkisesti sairaiden, älyllisesti vammaisten lasten ja nuorten tai aikuisten sosiaalihuoltokodeiden asukkaita hoitavan henkilöstön työ;
 • hoitohenkilökunnan työ kirurgisten alojen ja anestesiologian toimintaryhmissä päivystysolosuhteissa.

Vanhuuden siirtymäeläke a toimitettavat asiakirjat

Edun saamiseksi ZUS: lle on toimitettava seuraavat asiakirjat:

 • hakemus siirtymäeläkkeelle (EPOM),
 • todistukset työn suorittamisesta erityisolosuhteissa tai erityisluonteisesti,
 • jos työntekijälle ei ole vielä määritetty alkupääomaa, liitä mukaan työsuhdetodistukset, jotka vahvistavat vakuutuskauden ennen 1. tammikuuta 1999.,
 • asiakirja, joka vahvistaa viimeisen työsuhteen päättymisen.

Hakemus tulee lähettää suoraan ZUS-laitokseen tai jättää maksun maksajan, postin tai kuriirin tai verkkosivustolla olevan ZUS Electronic Services Platformin (PUE) välityksellä...

Siltaeläkerahasto

Art. 35 sekuntia Siltalain 1 §: n mukainen maksu Bridging-eläkerahastoon (FEP) olisi maksettava 1.1.2010 alkaen työntekijälle, joka on syntynyt 31. joulukuuta 1948 jälkeen ja työskentelee erityisolosuhteissa ja erityisluonteisesti. Työnantaja maksaa vakuutusmaksut työntekijälle siitä päivästä, jona hän aloittaa työskentelyn erityisolosuhteissa tai erityisolosuhteissa, siihen päivään asti, jolloin työ on suoritettu tässä tehtävässä. Maksun rahoittaa kokonaan työnantaja. Mielenkiintoista, vaikka siltaeläke myönnetään vain kokopäiväisesti työskenteleville työntekijöille, työnantajan on myös maksettava osa-aikatyöntekijöiden FEP-maksu.

Vanhuuseläke ja kokopäiväinen työ

Siltaeläke on mahdollista yhdistää kokopäiväiseen työsuhteeseen. Jotta siirtymäeläke maksettaisiin kokonaisuudessaan, työsopimuksen mukaiset tulot eivät saa ylittää 70% keskimääräisestä kuukausipalkasta. Toisaalta, jos tilapäiseen eläkkeeseen oikeutetun tulot ylittävät 130% keskimääräisestä kuukausipalkasta, etuus keskeytetään. Lisäksi sosiaalivakuutuslaitos (ZUS) keskeyttää etuuden maksamisen, jos tilapäisen eläkkeen saaja palaa kokopäiväiseen työhön ja työskentelee erityisolosuhteissa ja erityisluonteisesti. Tässä tapauksessa etuus keskeytetään tuotetuista tuloista riippumatta. Suosittelemme: Vapautus psykiatrilta - kuinka monta päivää takaisin, summa ja sekit ZUS: lta

Suositeltava
Jätä Kommentti