Tärkein » suojelus » Veroneuvonta 2021/2021 - keskeisten muutosten yleiskatsaus

Veroneuvonta 2021/2021 - keskeisten muutosten yleiskatsaus

 suojelus : Veroneuvonta 2021/2021 - keskeisten muutosten yleiskatsaus

Päivä I

Alv: n muutokset suunnitellaan vuodelle 2020.

 • Uudet säännöt osamaksusta;

 • jaettu maksujärjestelmä pakollisena järjestelmänä valituille tapahtumille,

 • luettelo tapahtumista, jotka kuuluvat pakolliseen jaetun maksujärjestelmän piiriin,

 • velvoite ottaa käyttöön selvitystili sellaisten liiketoimien käsittelyä varten, joihin liittyy velvollisuus suorittaa maksuja jaetussa maksujärjestelmässä,

 • maksutapa ja osamaksumekanismi,

 • transaktioarvo ja jaetun maksun mekanismi,

 • käänteisen verovelvollisuuden poistaminen kotimaan kaupassa,

 • uudet säännöt laskujen laatimisesta ja merkitsemisestä jaetun maksumekanismin käyttöönoton yhteydessä,

 • uudet alv-seuraamukset osamaksumekanismin soveltamatta jättämisestä tai virheellisestä laskutuksesta tapahtumiin, joihin sovelletaan pakollista osamaksumekanismia,

 • pakollinen osamaksu ja verovähennyskelpoiset kustannukset tuloveron perusteella,

 • otetaan käyttöön mahdollisuus maksaa yhdellä maksulla jaetussa maksujärjestelmässä useampi kuin yksi lasku,

 • jaettu maksu ja maksut valuuttamääräisinä,

 • jaettu maksu ja liiketoimet ulkomaisten urakoitsijoiden kanssa,

 • otetaan käyttöön mahdollisuus maksaa muita veroja kuin arvonlisäveroa alv-tililtä.

 • Muutokset yhteisön sisäisen tavaroiden luovutuksen dokumentointisääntöihin - Ostajan arvonlisäverotunnisteen tunnustaminen ja oikeiden yhteenvetotietojen toimittaminen olennaiseksi lähtökohdaksi vähennysoikeuden (0 prosentin verokanta) vapautuksen soveltamiseksi suhteesta yhteisön sisäiseen tavaroiden toimitukseen (yhteisön sisäinen tavaroiden luovutus),

 • Tiettyjen tavaroiden arvonlisäverokannan muutokset 1. huhtikuuta 2020 alkaen;

 • Sitovat korotiedot ovat voimassa 1. huhtikuuta 2020;

 • Uuden SAF-T-arvonlisäveron ALV-ilmoituksen peruuttaminen;

 • Uuden JPK-arvonlisäveron tietojen laajuus - siirtyminen JPK VDEK: iin sekä poikkeaminen ilmoituksen jättämisestä (500 EUR: n suuruisten seuraamusten käyttöönotto jokaisesta virheestä - 1. huhtikuuta alkaen).

 • Alv-ilmoitusten selvitystila vuodesta 2020.

 Muutokset alv: ssä vuodesta 2019.

 • Valkoinen veronmaksajien luettelo - toiminnan alku ja järjestelmän käyttöönoton seuraukset;

 • veronmaksajarekisteriin tallennettujen tietojen laajuus,

 • veroseuraamukset, jotka aiheutuvat laskun maksamisen saamisesta käyttämättä maksutiliä tai sellaisen tilin kautta, jota ei ole luettelossa.

 • Muutokset kassakoneisiin ja tietojen laajuuteen kuitteja annettaessa;

 • Uudet säännöt sisäisten tapahtumien dokumentoimiseksi;

 • yksinkertaisuuden ja yhdenmukaistamisen käyttöönotto takaisinostovarojen käytöstä rajat ylittävässä kaupassa,

 • lainsäädännön yhdenmukaistaminen ns ketjutapahtumat,

 • muutokset yhteisön sisäisen tavaroiden luovutuksen dokumentointia koskevissa säännöissä - Ostajan alv-tunnistenumeron tunnustaminen ja oikeiden yhteenvetotietojen toimittaminen olennaiseksi lähtökohdaksi verovähennysoikeuden (0 prosentin verokanta) soveltamiseksi yhteisön sisäiseen tavaroiden toimitukseen (yhteisön sisäinen tavaroiden luovutus),

 • Muutokset luottotappiovähennysten ratkaisussa;

 • Uudet määräykset kuponkien, lahjakorttien ja lahjakorttien verotuksesta,

 • Arvonlisäveron vähennysoikeutta koskevat kysymykset - erikoistapaukset;

 • Säännöt maksujen suorittamisesta (ennakkomaksut, ennakot, osamaksut);

 • Verohallinnon tarkastus- ja valvontatoimet arvonlisäveron alalla;

 • Katsaus uusimpaan alv-oikeuskäytäntöön

 • Oikeus vähentää arvonlisäveroa vuonna 2019 - valitut asiat

 • alkoholin ostamisesta, ateriapalveluista ja muista ruokakuluista,

 • majoituspalvelujen ja kokouspakettien ostamisesta,

 • ajoneuvoon liittyvistä kuluista,

 • vastikkeettomiin etuuksiin liittyvistä kuluista (asiakkaille, urakoitsijoille, työntekijöille, osakkuusyrityksille),

 • kustannuksista osana yritysten sosiaalista vastuuta,

Päivä II

Laskutus ja alv-korjaukset vuonna 2019:

 • Laskut, oikaisulaskut, korjausilmoitukset,

 • Veropohjan ja tuoteveron oikaisun periaatteet - juoksevat ja taannehtivat korjaukset plus- ja miinuskorjauksissa, säännöt oikaisevan laskun vastaanottamisen vahvistamiseksi,

 • Säännöt arvonlisäveron oikaisemiseksi - nykyinen vs. taannehtiva oikaisu plus-oikaisuilla ja miinus oikaisuilla,

 • Korjaus "nollaan " ja laskun peruutus,

 • Säännöt ennakkolaskujen ja loppulaskun laskemisesta ja maksamisesta,

 • Sähköiset laskut - säännöt laskutusta, lähettämistä ja tallentamista varten.

Tuloverojen muutokset - 2020.

 • Henkilökohtaisen tuloverokannan alentaminen 17 prosenttiin;

 • Muutokset verovähennyskelpoisten kustannusten määrittämisessä;

 • Luottotappiovähennys verotuksessa ja verotuksessa - helpotusta sovelletaan kaupallisiin liiketoimiin, joiden maksupäivä päättyy 31. joulukuuta 2019 jälkeen;

 • Uusien lähdeveron perimissääntöjen soveltaminen

 • Raportoimattomalle pankkitilille suoritetun maksun seuraukset verovähennyskustannusten kirjaamisen yhteydessä;

 • Muutokset työntekijöiden verotuksessa

 • Muutokset pienille veronmaksajille.

Tuloverojen muutokset - 2019.

 • Muutetut verotappioiden selvityssäännöt (mahdollisuus tappioiden kertaluonteiseen selvitykseen enintään 5 miljoonaa zlotya);

 • 9 prosentin arvonlisäverokannan soveltaminen;

 • Muutokset autojen käyttöön liittyvien kustannusten selvityksessä;

 • Verojärjestelmien raportointi;

 • Säännöt ylimääräisen käteisvastuun määrittämiseksi;

 • Tuloverotuksen viimeisimmän oikeuskäytännön tarkistus.

Uudet siirtohinnoittelusäännökset

 • Uudet yleiset säännöt markkinahintojen soveltamisvelvollisuuden määrittämiseksi ja asiakirjojen laatimiseksi, uudet rajoitukset;

 • Poikkeukset ja yksinkertaistukset - missä tapauksissa niitä sovelletaan;

 • Rajoittamalla dokumentointivelvoitteiden kohteena olevien yhteisöjen ja tapahtumien lukumäärää edeltämällä yksityiskohtaisemmin laadittuja asiakirjoja.

 • Paikallinen ja ryhmädokumentaatio - uudet vaatimukset;

 • Mahdollisuus hankkia ennakkohinnoittelusopimus (APA);

 • Asiakirjojen ja markkinahintojen, tiedottamisvelvoitteiden valvonta ja todentaminen.

Sijainti

Varsova, Marriott Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Varsova 

Hintaan sisältyy
-konferenssimateriaalit
-muistikirja, kynä ja pussit
-kahvitauot
-lounas
-todistus
-lippu teatteriesitykseen

Tarjoushinnat
1590 EUR netto + ALV kahdelle tai useammalle henkilölle yhdestä yrityksestä
Russell Bedfordin kanta-asiakkaille 1390 EUR netto + ALV

Johtaja
tohtori Andrzej Dmowski, Leszek Dutkiewicz, Tomasz Biel, Łukasz Chłond

Suosittelemme: Ovatko työsuhteen muuttavan työntekijän oikeudet lailla säänneltyjä??

Suositeltava
Jätä Kommentti