Tärkein » kilpailut » Vähentämätön määrä - määrä vuonna 2021

Vähentämätön määrä - määrä vuonna 2021

 kilpailut  : Vähentämätön määrä - määrä vuonna 2021

Palkkamme on suojattu liiallisilta palkkavähennyksiltä. Se myötävaikuttaa tähän määrästä ei vähennetä. Sen määrä riippuu tiettynä vuonna sovellettavan vähimmäispalkan määrästä. Vuonna 2021 vähimmäispalkka oli 2800,00 EUR brutto.

Vähennysten vapaa määrä

Vähennysten vapaa määrä On:

  • vähimmäispalkka sosiaaliturvamaksujen ja henkilökohtaisten tuloverojen ennakkomaksujen vähentämisen jälkeen - jos vähennetään lain nojalla täytäntöönpantavat määrät muiden kuin elatusmaksujen kattamiseksi,
  • 75% ilmoitetusta palkkiosta - työntekijälle myönnettyjen ennakoiden pidättämisen yhteydessä,
  • 90% ilmoitetusta palkkiosta - jos sakoista vähennetään 1 artiklassa säädetty määrä Työlainsäädännön 108 §.

Jos palkan vähennykset ovat vapaaehtoisia ja tehdään työntekijän kirjallisen suostumuksen perusteella, määrästä ei vähennetä On:

  • edellä mainittu vähimmäispalkka - jos työnantajalle maksettavat määrät vähennetään,
  • 80% ilmoitetusta palkkiosta - jos palkkasta vähennetään muut summat.

Summa on vapaa vähennyksistä vuonna 2021

Ilmainen summa on nettomäärä. Määritettäessä vähennystenvapaa määrä vuonna 2021 on erittäin tärkeää ottaa huomioon kaksi muuta tekijää, nimittäin onko työntekijä:

  • käyttää hyväksi nuorten verovähennystä, jonka ansiosta työntekijän palkasta ei peritä ennakkoveroa;
  • on PPK: n eli säästöohjelman osanottaja tulevaa eläkettä varten.

Muina työtunteina työskentelevät työntekijät, määrästä ei vähennetä tulisi vähentää suhteessa työaikaan.

On olemassa useita muunnelmia vähennyksettömän määrän määrittämiseksi. Ja kyllä, määrästä ei vähennetä varten:

1) työntekijä, joka ei ole PPK: n osallistuja eikä saa nuorten vapautusta, on:

Verosta vähennyskelpoiset peruskustannukset ja veroa alentava summa

Verosta vähennyskelpoiset peruskustannukset eikä veroja alentavaa määrää

Lisääntyneet verovähennyskustannukset ja veronalennussumma

Lisääntyneet verovähennyskustannukset ja veronalennusta ei ole

100% vähimmäispalkasta sosiaaliturvamaksujen ja henkilökohtaisen tuloveron vähennyksen jälkeen

2 061,67 EUR

2 017,67 EUR

2 069,67 EUR

2 026,67 EUR

90% vähimmäispalkasta sosiaaliturvamaksujen ja henkilökohtaisen tuloveron ennakon vähentämisen jälkeen

1855,50 EUR

1815,90 EUR

1 862,70 EUR

1824,00 EUR

80% vähimmäispalkasta sosiaaliturvamaksujen ja henkilökohtaisen tuloveron ennakon vähentämisen jälkeen

1649,34 EUR

1614,14 EUR

1 655,74 EUR

1621,34 EUR

75% vähimmäispalkasta sosiaaliturvamaksujen ja henkilökohtaisten tuloverojen ennakkomaksujen vähentämisen jälkeen

1546,25 EUR

1 513,25 EUR

1 552,25 EUR

1 520,00 EUR

2) työntekijä, joka ei ole PPK: n osallistuja ja hyötyy nuorten verovapautuksesta, on

Verosta vähennyskelpoiset peruskustannukset ja veroa alentava summa

Verosta vähennyskelpoiset peruskustannukset eikä veroja alentavaa määrää

Lisääntyneet verovähennyskustannukset ja veronalennussumma

Lisääntyneet verovähennyskustannukset ja veronalennusta ei ole

100% vähimmäispalkasta sosiaaliturvamaksujen ja henkilökohtaisten tuloverojen ennakkomaksujen vähentämisen jälkeen

2 EUR 198,67

2 EUR 198,67

2 EUR 198,67

2 EUR 198,67

90% vähimmäispalkasta sosiaaliturvamaksujen ja henkilökohtaisen tuloveron ennakon vähentämisen jälkeen

1837,46 EUR

1 978,80 EUR

1 978,80 EUR

1 978,80 EUR

80% vähimmäispalkasta sosiaaliturvamaksujen ja henkilökohtaisten tuloverojen ennakkomaksujen vähentämisen jälkeen

1 758,94 EUR

1 758,94 EUR

1 758,94 EUR

1 758,94 EUR

75% vähimmäispalkasta sosiaaliturvamaksujen ja henkilökohtaisten tuloverojen ennakkomaksujen vähentämisen jälkeen

1649,00 EUR

1 649,00 EUR

1649,00 EUR

1649,00 EUR

3) työntekijä, joka ei saa nuorten verovapautusta ja on PPK: n osallistuja (suorittaa perusmaksut: 2% työntekijää ja 1,5% työnantajaa), on:

Verosta vähennyskelpoiset peruskustannukset ja veronalennussumma

Verosta vähennyskelpoiset peruskustannukset eikä veroja alentavaa määrää

Lisääntyneet verovähennyskustannukset ja veronalennussumma

Lisääntyneet verovähennyskustannukset ja veronalennusta ei ole

100% vähimmäispalkasta sosiaaliturvamaksujen ja henkilökohtaisen tuloveron vähennyksen jälkeen

1 998,67 EUR

1954,67 EUR

2 006,67 EUR

1962,67 EUR

90% vähimmäispalkasta sosiaaliturvamaksujen ja henkilökohtaisen tuloveron ennakon vähentämisen jälkeen

1 798,80 EUR

1 759,20 EUR

1 806,00 EUR

1 766,40 EUR

80% vähimmäispalkasta sosiaaliturvamaksujen ja henkilökohtaisen tuloveron ennakon vähentämisen jälkeen

1598,94 EUR

1563,74 EUR

1605,34 EUR

1 570,14 EUR

75% vähimmäispalkasta sosiaaliturvamaksujen ja henkilökohtaisten tuloverojen ennakkomaksujen vähentämisen jälkeen

1 499,00 EUR

1466,00 EUR

1505,00 EUR

1472,00 EUR

4) työntekijä, joka hyötyy nuorten verovapautuksesta ja on PPK: n osallistuja (suorittaa perusmaksut: 2% työntekijää ja 1,5% työnantajaa), on:

Verosta vähennyskelpoiset peruskustannukset ja veroa alentava summa

Verosta vähennyskelpoiset peruskustannukset eikä veroja alentavaa määrää

Lisääntyneet verovähennyskustannukset ja veronalennussumma

Lisääntyneet verovähennyskustannukset ja veronalennusta ei ole

100% vähimmäispalkasta sosiaaliturvamaksujen ja henkilökohtaisen tuloveron vähennyksen jälkeen

2 142,67 EUR

2 142,67 EUR

2 142,67 EUR

2 142,67 EUR

90% vähimmäispalkasta sosiaaliturvamaksujen ja henkilökohtaisen tuloveron ennakon vähentämisen jälkeen

1928,40 EUR

1928,40 EUR

1928,40 EUR

1928,40 EUR

80% vähimmäispalkasta sosiaaliturvamaksujen ja henkilökohtaisen tuloveron ennakon vähentämisen jälkeen

1 714,14 EUR

1 714,14 EUR

1 714,14 EUR

1 714,14 EUR

75% vähimmäispalkasta sosiaaliturvamaksujen ja henkilökohtaisten tuloverojen ennakkomaksujen vähentämisen jälkeen

1 607,00 EUR

1 607,00 EUR

1 607,00 EUR

1 607,00 zŁ

Suosittelemme: Työskentely laittomasti. Mitä seurauksia työntekijälle ilman sopimusta?

Suositeltava
Jätä Kommentti