Tärkein » datan suojelu » Päällekkäiset sairauslomat

Päällekkäiset sairauslomat

 datan suojelu : Päällekkäiset sairauslomat

Lääketieteellisten kelpoisuustodistusten myöntämistä koskeviin yksityiskohtaisiin sääntöihin sovelletaan lakia sosiaaliturvasta sairaus- ja äitiystapauksissa maksettavista rahaetuista, tilapäisen työkyvyttömyyden toteamisen tavasta ja menettelystä, lääkärintodistuksen myöntämisestä sekä menettelystä ja menetelmä lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen virheen korjaamiseksi.. Tällä hetkellä lääkärit myöntävät lääkärintodistuksia sähköisessä muodossa, ns e-ZLA lähetetään ZUS: lle, joka lähettää ne maksujen maksajille maksajan tietoprofiiliin viimeistään lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen vastaanottopäivää seuraavana päivänä. Tärkeimmät sairausloman myöntämistä koskevat säännöt: Katso myös

 • Pitkäaikainen sairaus on syy irtisanomiseen
 • Ammattitauti työnantajan tehtävissä

 • vapautus voidaan antaa vierailun päivämäärästä, ts. julkaisupäivästä tai seuraavasta päivästä;
 • Lääkärintodistus voidaan antaa myös enintään 4 päivää etukäteen, jos:
  • vierailun jälkeinen päivä on vapaapäivä,
  • vierailut tapahtuvat aiemmin ilmoitetun työkyvyttömyyden aikana;
 • vapautus voidaan antaa taannehtivasti, mutta enintään kolme päivää ennen julkaisupäivää;
 • psykiatrin sairausloman osalta yllä olevaa sääntöä ei sovelleta, koska psykiatrilla on oikeus antaa sairausloma aikaisemmaksi ajaksi, jos epäillään mielenterveyshäiriöitä, jotka rajoittavat kykyä arvioida omaa käytöstään.

Sairauslomien päällekkäisyys verrattuna palkkoihin ja sairausetuuksiin

Lääkärin myöntämä sairausloma on perusta sairauspäivärahan tai sairauspäivärahan maksamiselle työntekijälle. Sairauspäivärahaa maksetaan, jos työntekijä on ollut sairauslomalla yli 33 päivää tiettynä kalenterivuonna (14 päivää yli 50-vuotiailla). Sairausloma on perusta palkan tai sairausetuuksien maksamiselle. Jos seuraava sairausloma oikeuttaa palkan tai sairauspäivärahan maksamiseen eri suuruisena, niin sen päivän ajan päällekkäiset sairauslomat sinun on maksettava palkka tai korvaus toisen irtisanomisen yhteydessä.

Sähköisen sairausloman aikakaudella ei kuitenkaan käytännössä ole päällekkäisiä sairauslomia. Tämä johtuu siitä, että e-ZLA: ta myöntävällä lääkärillä on pääsy tietylle potilaalle osoitettuihin sairauslomiin, mukaan lukien muiden lääkäreiden myöntämät sairauslomat. Tärkeää on, että lääkäri ei voi tarkistaa edellisen e-ZLA: n antaneen toisen lääkärin henkilötietoja. E-ZLA: n myöntäneellä lääkärillä on pääsy aikaisempien ja nykyisten sairauslomien voimassaoloaikaan, jotka myös muut lääkärit ovat myöntäneet. Työkyvyttömyyskorvaus maksetaan seuraavina määrinä:

 • 100% laskentaperusteesta:
  • jos työkyvyttömyys ilmenee raskauden aikana;
  • jos työkyvyttömyyden syy johtuu vahinkoista matkalla työhön tai sieltä pois;
  • jos työntekijälle on tehty solujen, kudosten ja elinten luovuttajien testit tai jos niille on suoritettu menettely niiden keräämiseksi;
 • 80% laskentaperusteesta - jos työkyvyttömyys johtuu sairaudesta tai eristämisestä tartuntataudin vuoksi (työnantaja voi asettaa tälle tilille korkeamman palkan)
 • 70% laskentaperusteesta - sairaalahoidon yhteydessä (koskee vain sairauspäivärahaa).

Yhteenvetona voidaan todeta, että tälle ei ole vasta-aiheita päällekkäiset sairauslomat. E-ZLA: n aikakaudella tällaisia ​​tilanteita esiintyy kuitenkin harvoin. Lisäksi on mahdollista myöntää sairausloma yli päiväksi etukäteen, jos käydään lääkärin varhaisen sairausloman aikana. On tärkeää, että sairauslomaa myöntävä lääkäri noudattaa sairausloman myöntämistä ja työkyvyttömyyden ratkaisemista koskevia sääntöjä. Muussa tapauksessa lääkärin antama todistus ei voi olla perusta palkan tai sairauspäivärahan maksamiselle. Suosittelemme: Voiko sairauslomaa lyhentää?

Suositeltava
Jätä Kommentti