Tärkein » suojelus » Työsuojelu työntekijän poissa ollessa

Työsuojelu työntekijän poissa ollessa

 suojelus : Työsuojelu työntekijän poissa ollessa

Työlaissa säädetään erityistapauksista, joissa työntekijää ei voida irtisanoa. Art. Työsäännöstön (jäljempänä "työlaki") 41 §: n mukaan työnantaja ei saa irtisanoa henkilöä, joka on poissa työstä perustelluista syistä, ellei sopimuksen irtisanomisaika ole päättynyt ilman erillistä ilmoitusta. Joten se on tavallaan työsuojelu poissaolon aikana. 

Lomalla oleva työntekijä on suojattu irtisanomiselta

Yksi poissaoloista, joiden aikana työnantaja ei voi irtisanoa sopimusta, on loma. Tärkeää on, että Art. Työsäännöstön 41 kohta olisi ymmärrettävä paitsi vuosilomana myös muun tyyppisenä lomana, kuten palkattomana lomana tai koulutuslomana. Tämä koskee myös vanhemmuuteen liittyviä lomia, eli äitiys-, vanhempain-, isyys- tai koulutuslomia. Katso myös

 • Oikeus eläkkeeseen ja sopimuksen irtisanominen
 • Työsopimuksen irtisanominen määräämättömäksi ajaksi

Esimerkki 1.

Julia on äitiyslomalla ja ottaa sitten vanhempainloman yhteensä 52 viikkoon. Tänä aikana työntekijä on suojattu irtisanomiselta.

Työsuojelu sairauspoissaolojen aikana

Sairauslomalla oleva henkilö ei voi irtisanoa työsopimusta, jos sopimuksen irtisanomisaika ei ole päättynyt ilman erillistä ilmoitusta. Art. 53 § 1 § Työsäännöstön 1 §: ssä työnantajalla on oikeus irtisanoa työntekijä välittömästi, jos sairauden vuoksi työkyvyttömyys kestää kauemmin kuin:

 • 3 kuukautta edellyttäen, että työntekijä on ollut työnantajan palveluksessa alle 3 kuukautta;
 • kokonaispalkka, korvaus ja kuntoutusetujen saamisen ensimmäiset 3 kuukautta, jos kyseessä on vähintään kuuden kuukauden ajan työsuhde tietyn työnantajan kanssa tai työtapaturman tai ammattitautin aiheuttama työkyvyttömyys.

Esimerkki 2.

Anna Anna on työskennellyt yhdessä työpaikassa 2 vuotta. Sairauden vuoksi hän oli sairauslomalla 182 päivää ja sai sitten kuntoutusetu seuraavan kuuden kuukauden ajan. Yhdeksän kuukauden kuluttua työnantaja voi irtisanoa Annie-sopimuksen ilman erillistä ilmoitusta.

On syytä kiinnittää huomiota tapaukseen, kun raskaana oleva nainen on sairas. 53 artiklan 1 kohdan 1 alakohta 1 ei koske tätä. Työntekijälle, joka odottaa lasta, taataan työ syntymäpäivään saakka. Tämä tarkoittaa, että kaikkia määräaikaisia ​​tai kokeilusopimuksia (jotka on tehty vähintään yhdeksi kuukaudeksi) ja jotka irtisanotaan 12. raskausviikon jälkeen, jatketaan lapsen syntymään saakka..

Esimerkki 3.

Magdalenalla on voimassa oleva 2 vuoden sopimus. Työskenneltyään 20 kuukautta, hän tuli raskaaksi. Työnantaja halusi lopettaa yhteistyön Annan kanssa heti, kun sopimus oli tehty. Hän sai kuitenkin tietää työntekijän kunnosta hänen viimeisen työkuukautensa eli 12 viikon raskauden jälkeen. Valvojan on jatkettava Anna: n kanssa tehtyä sopimusta toimituspäivään saakka.

Lisäksi on mainittava, että Art. 53 §: n 2 momentissa ei ole mahdollista irtisanoa työsopimusta ilman erillistä ilmoitusta työntekijän kanssa:

 • - lapsesta huolehtiminen (sen ajanjakson ajan, jona korvaus on tällä tilillä) ja
 • tartunnan saaneesta taudista johtuvaan eristykseen (palkan ja etuuden saamisen ajaksi).

Muu vapautettu poissaolo työstä

Muiden poissaolojen kuin lomien tai sairauksien aikana työntekijä on myös suojattu irtisanomiselta. Työsuojelu kun olet poissa muu kuin sairaus tai loma kestää kuukauden, edellyttäen, että poissaolo on perusteltu (työlain 53 §: n 1 momentin 2 kohta). Joskus pidempi poissaolo ei kuitenkaan oikeuta työntekijää irtisanomiseen. Tätä tapahtuu suhteessa työntekijään:

 • väliaikaisesti pidätetty, jonka työsuhde päättyy kolmen kuukauden poissaolon vuoksi pidätyksen vuoksi (siviiliprosessilain 66 artikla);
 • keskeytetty virallisista tehtävistä yli kuukaudeksi.

Työnantaja voi irtisanoa vankeusrangaistuksen suorittaneen työntekijän kuukauden poissaolon jälkeen.

Sopimuksen irtisanominen työntekijän poissa ollessa

Työntekijän, joka on irtisanottu poissaolojen aikana, mutta kurinpidolliseen irtisanomiseen oikeuttava ajanjakso ei ole vielä päättynyt, on oltava tietoinen tämän asiakirjan tehokkuudesta huolimatta sen ristiriitaisuudesta määräysten kanssa. Tämä tarkoittaa, että irtisanomisajan päättymisen jälkeen työsuhde päättyy. Tällöin työntekijällä on oikeus valittaa työtuomioistuimeen. Jos viranomainen katsoo, että irtisanomisilmoitus on väärä, se voi palata työntekijän palvelukseen. Palauttaminen liittyy työttömyyskauden palkkojen maksamiseen.

Milloin irtisanominen voidaan antaa poissa olevalle työntekijälle?

On kuitenkin poikkeuksia, kun työsuojelua ei sovelleta perustellun poissaolon aikana, ja näin on silloin, kun:

1) työnantaja on konkurssissa tai selvitystilassa;
2) kurinpidolliseen irtisanomiseen on perusteita:

 • työntekijän perustehtävien törkeä rikkominen;
 • lopullisella tuomiolla vahvistettu rikos, joka estää työsuhteen jatkumisen nykyisessä asemassa;
 • luvan menettäminen tarvittavien tehtävien suorittamiseksi tehtävässä.

On kuitenkin poikkeuksia, kun työsuojelu poissaolon aikana perusteltua ei sovelleta, ja tämä tapahtuu, kun:

 • työnantaja on konkurssissa tai selvitystilassa;
 • kurinpidolliseen irtisanomiseen on perusteita:
 • työntekijän perustehtävien törkeä rikkominen;
 • lopullisella tuomiolla vahvistettu rikos, joka estää työsuhteen jatkumisen nykyisessä asemassa;
 • luvan menettäminen tarvittavien tehtävien suorittamiseksi tehtävässä.

Lisäksi työnantajalla, joka ei ole konkurssissa tai selvitystilassa, voi olla myös oikeus irtisanoa poissaoleva työntekijäsopimus erillisten määräysten nojalla. Tämä on laki erityissäännöistä työsuhteiden päättämiseksi työntekijöiden kanssa syihin, jotka eivät liity työntekijöihin, joka tunnetaan myös nimellä laki joukkovähentämisestä. Sitä sovelletaan vähintään 20 työntekijää työllistäviin työpaikkoihin, ja sen säännöksiä sovelletaan, jos sopimus on tarpeen irtisanoa muista kuin työntekijästä johtuvista syistä.. Art. 5 sek. 3 §: n erityissäännöistä työsuhteen päättämiseksi työntekijöiden kanssa muuhun kuin työntekijään liittyvistä syistä
Työsuhteen päättyminen työntekijöiden kanssa Art. Työsäännöstön 41 §: n mukaan se on sallittu vähintään 3 kuukauden lomalla sekä muun perustellun poissaolon aikana, jos työnantajan oikeus irtisanoa työsopimus on jo päättynyt ilman erillistä ilmoitusta..

Työsuojelu poissaolojen aikana - yhteenveto

Työntekijä, joka on poissa työstä perustelluista syistä, on suojattu irtisanomiselta. Työnantaja voi ryhtyä toimiin yhteistyön lopettamiseksi vasta lakisääteisen määräajan päätyttyä tai yrityksen selvitystilassa tai konkurssissa. Työsuojelu ei myöskään ole tehokas, jos työntekijä rikkoo vakavasti työvelvoitteitaan.

Suosittelemme: Jos sinulla on työttömyys, voit ansaita ylimääräistä rahaa tietyn työsopimuksen perusteella?

Suositeltava
Jätä Kommentti