Tärkein » joka päivä » Lentoyhtiön vastuu myöhästyneestä tai peruutetusta lennosta

Lentoyhtiön vastuu myöhästyneestä tai peruutetusta lennosta

 joka päivä : Lentoyhtiön vastuu myöhästyneestä tai peruutetusta lennosta

Matkustajien tulisi tietää heidän oikeutensa, etenkin kun he valitsevat matkustamisen lentokoneella, he oleskelevat lentovyöhykkeellä useita tunteja, eivät voi jättää sitä vapaasti ja pysyä siellä lähtöön saakka tai kunnes he päättävät lähteä lentokentältä, ts. Katso myös

 • Miltä työ näyttää ja kuinka paljon opas ansaitsee?

Ohjeet matkustajien kohtelusta, joiden matkatavarat ovat vahingoittuneet, viivästyneet tai kadonneet, on esitetty kahdessa asiakirjassa:

 1. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N: o 261/2004, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, matkustajille maksettavaan lennolle pääsyn epäämisen, lentojen peruuttamisen tai pitkään viivästymisen yhteydessä maksettavia korvauksia ja avustamista koskevista yhteisistä säännöistä ja asetuksen (ETY) N: o N: o 403/2004 kumoamisesta 295/91 (jäljempänä asetus);
 2. Montrealissa 28. toukokuuta 1999 tehty yleissopimus tiettyjen kansainvälistä siviili-ilmailua koskevien määräysten yhtenäistämisestä (jäljempänä yleissopimus).

Ensimmäinen koskee lentoja, jotka suoritetaan Euroopan unionin maissa, kun taas sopimusta sovelletaan muihin lentoihin. Nämä ovat kansainvälisiä määräyksiä, jotka on yhdenmukaistettu kaikissa maissa, jotta matkustajilla ympäri maailmaa olisi samat oikeudet, jotta hän tietäisi, milloin ja mitä hän voi vaatia.

Mitä asetuksessa sanotaan?

EU-asetusta sovelletaan Euroopan unioniin ja Euroopan talousalueeseen kuuluviin maihin, sitä sovelletaan lentoihin EU-maista ja EU-maihin.

Asetuksen mukaan, jos liikennöivällä lentoliikenteen harjoittajalla - eli sillä, joka suorittaa tai aikoo suorittaa lennon, on perusteltua syytä olettaa, että lento viivästyy suunnitellun lentoonlähtöönsä nähden:

 • vähintään kahdeksi tunniksi, jos lennon pituus on 1500 kilometriä tai vähemmän;
 • vähintään kolmeksi tunniksi kaikkien yhteisön sisäisten lentojen ollessa yli 1500 kilometriä ja kaikkien muiden lentojen välillä 1500-3500 kilometriä;
 • vähintään neljä tuntia kaikille lennoille, joita ei ole mainittu edellä;

Matkustajat saavat operoivalta lentoliikenteen harjoittajalta:

 • ateriat ja juomat odotusaikaan sopivassa määrin, ilmainen mahdollisuus soittaa kaksi puhelua, kaksi teletyyppiä, kaksi faksia tai sähköpostia - vaikka viimeksi mainitut, älypuhelinten, kannettavien tietokoneiden, tablettien ja yleisesti saatavilla olevan wifi-verkon aikakaudella lentokentillä ovat melkein kuollut resepti;
 • hotellimajoitus ja kuljetus lentokentän ja majoituspaikan välillä, kun arvioitu lähtöaika on vähintään yksi päivä aiemmin ilmoitetun lähtöpäivän jälkeen;
 • tilanteessa, jossa viivästyminen on vähintään viisi tuntia, matkustajalla on oikeus (seitsemän päivän kuluessa) hyvittää lipun kokonaishinta hintaan, jolle se on ostettu, matkan osasta tai osista ja jo tehdyn osan tai osien osalta, jos lennolla ei enää ole mitään tarkoitusta, joka liittyy matkustajan alkuperäiseen reittiin, tarvittaessa paluulennolla ensimmäiseen lähtöpaikkaan mahdollisimman pian.

Esimerkki 1.

Jan Kowalski matkusti liikematkalla Varsovasta Madridiin. Hänen koneensa oli määrä ulos

klo 9.00 ja saapuu määränpäähän klo 13.00. Sinä päivänä, klo 15, hänellä oli suunnitelmissaan järjestää yritystapaaminen eri maiden edustajien kanssa alan uusista tekniikoista. Saapuessaan lentokentälle noin klo 8.00, kävi ilmi, että lento viivästyi. Paljon ei ilmoitettu, minkä vuoksi Jan Kowalski odotti lentokentällä yrittäen selvittää mitään. Tiedot olivat ristiriitaisia. Lopulta kone lähti klo 14.30 ja se oli Madridissa klo 18.30, niin kauan kokouksen jälkeen. Saapuessaan paikalle kävi ilmi, että kaikki edustajat olivat hoitaneet tehtävänsä ja kokous oli kauan ohi.

Tällaisessa tilanteessa matkustajalla on mahdollisuus pyytää lipun kustannusten palauttamisen lisäksi myös paluulennot Varsovaan mahdollisimman pian, koska lento ei enää täyttänyt alkuperäiseen matkaan liittyvää tarkoitusta suunnitelma, joka oli liiketapaaminen. Tätä tarkoitusta varten on kuitenkin esitettävä kokoussuunnitelma, kutsu siihen tai sähköpostin kirjeenvaihto tässä asiassa matkan alkuperäisen tarkoituksen todistamiseksi..

Edellä mainitusta huolimatta matkustajilla on myös oikeus korvaukseen, joka on seuraava:

 • 250 € kaikista lennoista, joiden pituus on enintään 1500 kilometriä;
 • 400 € kaikista yhteisön sisäisistä lennoista, joiden pituus on yli 1500 kilometriä, ja kaikista muista lennoista, joiden pituus on 1500-3500 kilometriä;
 • 600 € kaikista muista lennoista.

Tärkeää on, että etäisyyttä määritettäessä lähtökohtana on viimeinen määränpää, johon matkustaja saapuu aikataulun mukaisen saapumisaikojen jälkeen, lennolle pääsyn epäämisen tai lennon peruuttamisen aiheuttaman viivästymisen vuoksi, ja etäisyydet mitataan Great Circle Route -menetelmällä ..

Korvaus maksetaan käteisellä, sähköisellä pankkisiirrolla, pankkitilauksilla tai sekillä ja matkustajan kirjallisella suostumuksella matkakuponkeilla ja / tai muilla palveluilla - valinnan tekee oikeutettu matkustaja.

Samaa korvausta ja vaihtoehtoja sovelletaan lennon peruuttamiseen, toisin sanoen lentoa, jolle on varattu vähintään yksi paikka, ei tapahdu ja oikeus pyytää vaihtoehtoista lentoa.

Mistä valmistelukunta on kyse?

Yleissopimuksen mukaisesti, jota sovelletaan EU: n ulkopuolisiin lentoihin - mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Australia, Saudi-Arabia -, joihin matkustajia on todennäköisesti eniten Puolasta, lentoliikenteen harjoittajan vastuuta koskevat säännöt ovat sellaiset, että se on vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat lentojen viivästyminen tai peruuttaminen, mikä on poissuljettua, jos hän todistaa, että hän ja hänen puolestaan ​​toimineet ovat toteuttaneet kaikki toimenpiteet, joiden voidaan odottaa välttävän vahingot tai että heidän on mahdotonta toteuttaa tällaisia ​​toimenpiteitä. Jos rahdinkuljettaja on osoittanut, että vahingon aiheuttajana tai syynä on vahingonkorvausta vaatineen henkilön tai sen henkilön huolimattomuus tai muu väärinkäytös tai laiminlyönti, rahdinkuljettaja vapautetaan vastuusta kyseistä henkilöä vastaan ​​kokonaan tai osittain osittain siltä osin kuin huolimattomuus tai muu sopimaton teko tai laiminlyönti aiheutti vahinkoa tai vaikutti siihen.

Siksi, jos matkustaja viivästyy tarkoituksella lennolta tai jos hän oli päihtynyt, hän ei voi luottaa korvaukseen. Tämä pätee erityisesti jatkolennoille.

Jos rahdinkuljettajan virheestä ei kuitenkaan ole epäilyksiä eikä olosuhteita, jotka sulkevat sen pois, vastuu viivästyksestä on rajoitettu 4150 erityiseen nosto-oikeuteen. Se on valuutta, jota käytetään yksinomaan yleissopimuksen tarkoituksiin, sellaisena kuin Kansainvälinen valuuttarahasto sen on määritellyt. Nämä määrät olisi muunnettava kansallisissa valuuttayksiköissä oikeudenkäynneissä näiden rahayksiköiden arvon mukaan erityisnosto-oikeuksiin tuomion tai ratkaisun päivämääränä esitutkintamenettelyssä..

Tällä hetkellä yhden erityisnosto-oikeuden arvo on noin 5 EUR. Siksi myöhästyneestä lennosta saat vastaavan määrän yli 20 000 zlotya, mikä on varmasti paljon edullisempaa kuin asetuksen tapauksessa, vaikka kaikki mahdolliset olosuhteet otetaan huomioon - matkan tarkoitus, tosiasiallisesti aiheutetut vahingot, viivästymisen pituus, lentoreitin pituus.

Mihin lähettää maksupyyntö myöhästyneestä tai peruutetusta lennosta?

Korvauksen saamiseksi on tarpeen ilmoittaa rahdinkuljettajalle halustasi saada se. Vaikka he ovat hyvin tietoisia lennon viivästymisestä tai peruuttamisesta, he eivät myönnä niitä kenellekään "viran puolesta" omasta tahdostaan. Tätä tarkoitusta varten olisi tehtävä maksupyyntö, joka sisältää tietyn määrän maksamista koskevan hakemuksen ja yksityiskohtaiset tiedot, joissa ilmoitetaan lennon numero, reitti ja viivästyksen pituus. Lippua ei tarvitse liittää, vaan on parempi säilyttää se siinä tapauksessa, että sinun on saatettava asia tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Tärkeää on, että ulkomaiselle liikenteenharjoittajalle tehtävän pyynnön tulee olla hänen käyttämällään kielellä. On vaikea kuvitella kiinalaisten lentoyhtiöiden tunnistamaa puhelua, jos se soitettaisiin puolaksi. Tätä tarkoitusta varten on parasta kirjoittaa se itse ja palauttaa se sitten kääntäjälle ja lähettää käännös. Sitä ei tarvitse vannoa, koska se ei ole tuomioistuimen vaihe, vaan kutsukirje, joka voi lopettaa riidan. Valitettavasti matkustajien pyyntöjä ei usein tunnusteta, ja liikenteenharjoittajan toimivaltaisessa tuomioistuimessa on vireillä oikeudenkäynti, mikä on haittaa, ja on suositeltavaa käyttää ammattilaisen - asianajajan tai oikeudellisen neuvonantajan - apua..

Tuomioistuimen toimivaltaa Euroopan unionissa tehtävissä kuljetussopimuksissa säännellään suoraan Art. Sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista 17. kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N: o 593/2008 5 artikla. Näiden määräysten mukaan matkustajien kuljetussopimukseen sovelletaan sen maan lakia, jossa matkustajan asuinpaikka on, edellyttäen, että lähtö- tai määräpaikka on samassa maassa. Jos nämä ehdot eivät täyty, sovelletaan sen maan lakia, jossa liikenteenharjoittajalla on vakituinen asuinpaikka. Osapuolet voivat kuitenkin valita vain sen maan lain, jossa matkustajalla on vakinainen asuinpaikka, liikenteenharjoittajalla on vakinainen asuinpaikka, liikenteenharjoittajan keskushallinnon kotipaikka, lähtö- tai määräpaikka. Tällaiset tiedot annetaan useimmiten säännöissä, jotka hyväksytään lippujen ostohetkellä. Tällöin matkustajalla ei ole vaikutusta siihen, ja hänen on usein esitettävä vaatimuksensa ulkomailla.

Yleissopimuksen mukaan vahingonkorvauskanne on nostettava kantajan eli matkustajan valinnan mukaan jonkin sopimusvaltion alueella tai tuomioistuimessa, jonka toimivaltaan kuuluu liikenteenharjoittajan kotipaikka tai sen pääasiallinen toimipaikka. yritys tai toimipaikka, jolla sopimus tehtiin, tai määräpaikan (määräpaikan) tuomioistuimessa.

Joten jos matkustaja päättää käyttää ongelmatilanteessa halvempia lentoja eli lentoliikenteen harjoittajia, joiden päätoimipaikka on ulkomailla, hänen on oltava valmiita paljon suurempiin komplikaatioihin korvausvaatimusten esittämisessä, erityisesti kielimuurin, korvausmaksujen ja oikeusjutun johdosta ulkomailla. Korvauksen saaminen ei ole kuitenkaan mahdotonta, ja sitä helpottavat yhdenmukaistetut EU: n ja kansainväliset määräykset. Suosittelemme: häiritseekö työrutiinisi urakehitystä??

Suositeltava
Jätä Kommentti