Tärkein » joka päivä » Alle 14-vuotiaiden lasten hoito ja lomaohjelma

Alle 14-vuotiaiden lasten hoito ja lomaohjelma

 joka päivä : Alle 14-vuotiaiden lasten hoito ja lomaohjelma

Työnantaja ehdotti uuden vuoden loma-suunnitelmaa tehdessäni, että päättäisin, miten minulla on oikeus saada hoitoa alle 14-vuotiaalle lapselle, ja esimiehen mukaan lastenhoito tulisi sisällyttää lomaohjelmaan. Täytyykö minun tehdä tällaisia ​​päätöksiä vuoden alussa??

Malwina, Tarnobrzeg

Työntekijällä, joka kasvattaa vähintään yhtä alle 14-vuotiasta lasta, on oikeus kahteen päivään tai 16 työtuntiin kalenterivuodessa säilyttäen samalla oikeus palkkaan. Onko vauvan hoito tulisi sisällyttää lomaohjelmaan? Vastaamme alla.

Mikä on loma-suunnitelma?

Työnantajan velvollisuus on myöntää työntekijälle loma kalenterivuonna, jona työntekijä sai oikeuden siihen. Siksi työntekijöiden lukumäärästä riippumatta hän on velvollinen laatimaan lomaohjelman. Art. Työlain (jäljempänä työlaki) 163 § 11, tätä velvollisuutta ei sovelleta työnantajiin, jotka

 • työpaikan ammattiyhdistys ei toimi ja työnantaja voi itse erota lomaohjelmasta,

 • ammattiyhdistysjärjestö oli aktiivinen ja sopi, että lomaa ei ollut.

Lomasuunnitelma on asiakirja, jossa on otettava huomioon kaikki työnantajan määräämät lomavapaat tiettynä kalenterivuonna, eli loma:

 • johon työntekijä saa oikeuden kalenterivuoden alussa (työlain 152 §: n 1 momentti),

 • ensimmäiseen työpaikkaan (työlain 153 artikla),

 • täydentävä (työlain 158 artikla),

 • erääntynyt - ei käytetty aikaisempina vuosina (työlain 168 artikla).

Lomakohteessa ei yleensä oteta huomioon lomapäiviä työntekijän pyynnöstä "(työlain 167 artiklan 2 kohta).

Loma-aikataulu olisi vahvistettava työntekijöiden pyyntöjen perusteella, mutta siten, että varmistetaan normaali työskentely (työlain 163 artikla). Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijöiden pyynnöt eivät sido työnantajaa ja että niiden hylkääminen ei vaadi perusteluja. Työnantajan on kuitenkin otettava huomioon työntekijöiden hakemukset, kun:

 • he hakevat vuosilomaa heti äitiysloman jälkeen (työlain 163 § 3),

 • ota lomaa "pyynnöstä ",

 • nuorilla koululaisilla työntekijöillä on tästä syystä koululoma.

Suunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon työntekijän vähintään 14 päivän pituinen loma (työlainsäädännön 162 §) ja myöhästyneen loman aikaraja.

Määräyksissä ei määritetä päivämäärää, johon mennessä loma-suunnitelma on laadittava. Sen katsotaan kuitenkin tapahtuvan viimeistään edellisen vuoden 31. joulukuuta, koska työntekijä voi käyttää hänelle kuuluvaa lomaa 1. tammikuuta alkaen..

Pääsääntöisesti loma-aikataulu sitoo työntekijää ja työnantajaa. Siksi työnantajan velvollisuus antaa loma lomalle määräajassa ja muodostaa perustan vaatimukselle tämän velvoitteen täyttämisestä. On kuitenkin tärkeää, että se ei ole ehdoton velvollisuus ja että lomalomaa voidaan lykätä.

Vauvan hoito

Työlain 188 §: n 1 momentissa säädetään, että työntekijällä, joka kasvattaa vähintään yhtä korkeintaan 14-vuotiasta lasta, on oikeus vuosilomasta 16 tuntia tai 2 päivää, josta hänellä on oikeus palkkaan. Vain yksi lapsen vanhemmista tai huoltajista voi käyttää tätä oikeutta.

Tärkeää on, että ns lapsen hoitoa ei ole saatavana erikseen jokaiselle lapselle 2 päiväksi tai 16 tunniksi. Työntekijä, jolla on esimerkiksi kolme korkeintaan 14-vuotiasta lasta, saa käyttää lomasta vain 2 päivää tai 16 tuntia kalenterivuodessa.

Työntekijä voi päättää käyttääkö lastenhoitoa päivinä vai tunteina. Työnantaja ilmoittaa työnantajalle käyttötavasta ensimmäisessä tiettynä kalenterivuonna annetussa hoitohakemuksessa (työlain 188 §: n 2 momentti).

Lastenhoito loma-suunnitelmassa

Tällä hetkellä voimassa olevassa työlakisäännöksissä ei määritellä selkeästi tapaa, jolla työntekijälle olisi myönnettävä tällainen työstä vapauttamisen muoto. Ylimmän työsuojelutarkastuksen 14.7.2017 kannan mukaan työntekijöiden velvollisuus ilmoittaa päivämäärät, jolloin he aikovat käyttää mainittua lomaa, on kuitenkin tämän oikeuden tarkoituksen vastainen. Tämä johtuu siitä, että alle 14-vuotiaan lapsen hoidon tarkoituksena on helpottaa lasta hoitavien työntekijöiden perhe- ja työtehtävien yhteensovittamista. Siksi lastenhoidon käyttöpäivien sisällyttäminen vuoden alussa laadittuun lomaohjelmaan voi johtaa vanhempiin liittyvien työntekijöiden oikeuksia koskevien säännösten rikkomiseen.

Päätös lastenhoidon käytöstä

Työnantajalla ei ole oikeutta vaatia ilmoitusta siitä, miten lomaa käytetään lapsen hoitamiseen. Työntekijä tekee tällaisen päätöksen jättämällä ensimmäisen hakemuksen tämän tyyppisestä lomasta tänä kalenterivuonna, ja tällä menetelmällä määritetään hoidon käyttötapa loppuvuonna sen loppuun saakka. Hoitovapaiden käyttöä voidaan muuttaa vasta seuraavana kalenterivuonna. Tässä suhteessa työntekijä voi valita edullisimman vaihtoehdon.

Useimpien työnantajien on luotava lomaohjelmat. He eivät kuitenkaan suunnittele kaikkia työntekijän vapaapäiviä. Pyynnöstä loma ja kaksi päivähoitoa eivät sisälly suunnitelmaan. Suosittelemme: Ovatko työsuhteen muuttavan työntekijän oikeudet lailla säänneltyjä??

Suositeltava
Jätä Kommentti