Tärkein » joka päivä » Lastenhoito vaihdettaessa työpaikkaa vuoden aikana, miten lasketaan?

Lastenhoito vaihdettaessa työpaikkaa vuoden aikana, miten lasketaan?

 joka päivä  :  Lastenhoito vaihdettaessa työpaikkaa vuoden aikana, miten lasketaan?

Vaihdoin työpaikkani 1. huhtikuuta alkaen puoliksi kokopäiväiseksi. Haluaisin tietää, onko minulla oikeus lastenhoitoon myös tunneittain? Jos on, kuinka paljon lomaa voin käyttää - alle 14-vuotiaan lapsen lastenhoitoa?

Halina, Lubomierz

Vauvan hoito

Art. Työsäännöstön (jäljempänä "työlaki") 188 §: ssä työntekijällä, joka kasvattaa vähintään yhtä enintään 14-vuotiasta lasta, on oikeus vapautua työstä kahdeksi päiväksi kalenterivuodessa ja oikeus palkkio. Tätä kutsutaan lastenhoidoksi. Vuoden 2016 alussa voimaan tulleiden muutosten mukaisesti, vauvan hoito sitä voidaan käyttää myös tunneittain. Työntekijä ilmoittaa työnantajalle hoidon käyttötavasta - joko tunneittain tai kokonaisin päivinä - ensimmäisessä hakemuksessaan tiettynä kalenterivuonna. Katso myös

  • Alle 14-vuotiaan lapsen hoito ja lomaohjelma

Edunvalvonta osa-aikatyön yhteydessä

Perhe-, työ- ja sosiaalipoliittisen ministeriön mukaan työlain 188 §: n mukaan hoidon määrä on verrannollinen työntekijän työaikaan. Lisäksi ministeriö huomauttaa, että tämän poikkeuksen laskemiseksi ei ole lakisääteistä määritelmää algoritmille, joten hoidon määrää määritettäessä on oletettava, että se on korjattava. Oletetaan, että keskeneräinen sairauslomapäivä pyöristetään kokonaiseen tuntiin.

Esimerkki 1.

Herra Adam on työssä 1/3 ajasta ja päättää maksaa tuntihoidosta. Kalenterivuodessa hän voi käyttää 6 tuntia sairauslomaa lasta kohden (16 tuntia x 1/3 kertaa). Pyöristetty osa-aika kokonaiseen tuntiin. Osa-aikainen työntekijä vauvan hoito tunneittain tarjottu hinta on verrannollinen kokopäiväisten työpaikkojen määrään.

Lastenhoito ja työpaikan vaihtaminen

Työnvaihdon lastenhoitotuntien määrän laskeminen vuoden aikana on monimutkaisempaa. Aluksi esitettyyn kysymykseen vastaamiseksi on tarpeen laskea irtisanomisoikeus erikseen siltä ajalta, jona työntekijä työskenteli puoli kertaa, ja erikseen, kun hän työskentelee jo kokopäiväisesti. Vähennä sitten tuloksesta käytettyjen tuntien määrä.

Esimerkki 2.

Halina vaihtoi työpaikkansa 1. huhtikuuta puoliksi täysiksi ja maaliskuussa hän käytti 4 tunnin hoitoa. Tammikuun ja maaliskuun lopun välillä Halinalla oli oikeus 8 tuntiin (16 tuntia x 1/2 = 8 tuntia). Kun työsuhteen ehdot muuttuvat eli huhtikuusta lähtien, hänellä on kuitenkin oikeus 16 tuntiin kokopäiväiseen siirtymään. Vähennä tästä summasta kuitenkin jo käytettyjen tuntien määrä kyseisenä vuonna (16 tuntia - 4 tuntia = 12 tuntia). Tämä tarkoittaa, että jäsen Halina voi hakea 12 tunnin lastenhoitoa.

Esimerkki 3.

Kalina oli palveluksessa koeaikana 1. helmikuuta - huhtikuun loppu. Tammikuussa hän työskenteli 3/4 työajasta toisen työnantajan palveluksessa ja käytti 2 tunnin hoitoa enintään 14-vuotiaalle lapselle. Kalinalla on 1. tammikuuta - 31. tammikuuta välisenä aikana oikeus 12 tunnin lomavapaaseen (16 tuntia x 3/4 kokopäiväistä = 12 tuntia), mikä on koko vuoden palveluksessa olevan työntekijän vuosilisä 3/4 kokopäiväisesti. Jos Kalina työskentelee helmikuun 1. päivän ja huhtikuun lopun välillä alempana osa-aikatyönä (vaihtuminen on 3/4 / 1/2 / 1/2), hän saa oikeuden hoitaa 8 tuntia (16 tuntia x 1/2 aika = 8 tuntia). Vähennä tästä summasta jo käytettyjen tuntien määrä kyseisenä vuonna. Tämä tarkoittaa, että rouva Kalina voi käyttää vielä 6 tuntia lastenhoitoa (8 tuntia - 2 tuntia = 6 tuntia).

Esimerkki 4.

Toukokuuhun asti Jagoda työskenteli 3/4 kertaa (16 tuntia x 3/4 aika = 12 tuntia) ja käytti 10 tuntia lomaa. Myöhemmin hänen virkansa vähennettiin 1/3: een (16 tuntia x 1/3 virasta = 5,33 tuntia, pyöristettynä 6 tuntiin). Tästä syystä rouva Jagoda ei voi enää hyötyä lastenhoidosta, koska hän käytti 10 tuntia lastenhoitoa 3/4 kertaa.

On kuitenkin muistettava, että asetuksissa ei ole asiaankuuluvaa sääntelyä, joten jos työnantaja ei laske hoidon määrää lasta kohti tässä esitetyllä tavalla, se ei ole virhe. Ensinnäkin Art. Työsäännöstön 188 §: n 3 momentin mukaan työnantajan on laskettava lapsen hoidon määrä joka kerta suhteessa työaikaan, ottaen huomioon, että kalenterivuoden aikana tämän loman kokonaispituus ei saa ylittää 16 tuntia.. Hoitomäärä lasta kohti saa olla enintään 16 tuntia kalenterivuodessa.

Lastenhoito ja alempi päivittäinen normi

Työntekijöillä, joilla on alhaisemmat työaikastandardit - puhumme esimerkiksi vammaisista työntekijöistä, joiden työaika voi olla enintään 7 tuntia päivässä - on myös oikeus vauvan hoito kahden päivän tai 16 tunnin ajan. Tämä tarkoittaa, että vaikka heidän työajansa olisi 7 tuntia päivässä, he voivat ottaa 16 tuntia poissaoloa kalenterivuoden aikana. Tämä johtuu siitä, että työlaissa ei säädetä hoitomäärän muuttamisesta tunneiksi työntekijän päivittäisen työajan mukaan. Tällainen työntekijä työskentelee edelleen kokopäiväisesti, mutta tämä kokopäiväinen työntekijä on alhaisempi kuin yleisesti sovellettavissa säännöksissä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että työntekijä päättää, miten vapautusta käytetään tiettynä kalenterivuonna ensimmäisessä kyseisenä vuonna jätetyssä hakemuksessa. Jos osa-aikatyöntekijälle tarjotaan osa-aikaisesti lastenhoitoa, se määritetään kuitenkin suhteessa kyseisen työntekijän työaikaan. Suosittelemme: Onko maksettua lastenhoitovapaata??

Suositeltava
Jätä Kommentti