Tärkein » suojelus » Maksajan vero-11 - ja miten sen kanssa edetään?

Maksajan vero-11 - ja miten sen kanssa edetään?

 suojelus : Maksajan vero-11 - ja miten sen kanssa edetään?

toimeksiantosopimukset, aktivointisopimukset ja erityiset erityissopimukset;

 • tekijänoikeus;

 • työ tutkintavankeuden aikana;

 • itsenäisesti ja sosiaalisesti suoritetut toimet;

 • jäsenyys maataloustuotanto-osuuskunnassa;

 • etuudet työrahastosta ja taattujen työntekijöiden etuuksien rahastosta.

 • Kaikki tiedot PIT-11 tulisi käyttää vuotuista veroilmoitusta PIT-36 tai PIT-37 laadittaessa. Jos olemme saaneet useita PIT-11-tietoja, kaikkien näiden ilmoitusten tietoja tarvitaan vuotuiseen veroilmoitukseen.

  PIT-11 emme lähetä verovirastolle, vain niihin sisältyviä tietoja käytetään PIT-36: n tai PIT-37: n valmisteluun.

  Miksi teemme vuosittain laskutusta? Sen perusteella voi osoittautua, että joudumme maksamaan maksun riittämättömän veroennakon vuoksi. Voi myös käydä niin, että olemme maksaneet veroja liikaa ja saamme nyt hyvityksen. Mistä nämä erot tulevat? Ne voivat johtua siitä, että työnantaja ei ota huomioon verovapaata määrää. Sitten käy ilmi, että meillä on liikaa maksettu. Jos veroton vero otetaan kuitenkin huomioon useammin kuin kerran kuukaudessa, esimerkiksi kahden työnantajan toimesta, käy ilmi, että joudumme maksamaan ylimääräistä.

  Entä jos emme ole saaneet PIT-11: tä maksajalta?

  Saattaa käydä niin, että emme useista syistä saa PIT-11 maksajalta. Tällainen tilanne voi ilmetä esimerkiksi konkurssissa tai työnantajan selvitystilassa tai jos olemme työskennelleet ulkomailla. Sitten työnantaja ei siirtänyt PIT-11 myös verovirastolle. Mitä tehdä siinä tapauksessa?

  Katso myös

  • PIT-selvitys puolison kanssa - kun se on mahdollista?

  Ensinnäkin, sinun pitäisi yrittää ottaa yhteyttä maksajaan. Jos tämä epäonnistuu, voit ilmoittaa tästä verovirastolle. Ei kuitenkaan PIT-11 ei vapauta meitä vuotuisen selvityksen velvollisuudesta, joten noudata näitä ohjeita:

  1. Määritä palkkasi esimerkiksi siirtojen tai palkkakuittien perusteella.

  2. Laske tämän maksajan koko vuoden palkat yhteen.

  3. Laske verovähennyskelpoiset kustannukset, tuloveroennakot sekä ZUS ja terveydenhoitomaksut, jotka maksajan on maksettava verovirastolle ja ZUS: lle. Tätä tarkoitusta varten voimme käyttää laskinta.

  4. Syötä lasketut määrät vuotuiseen ilmoitukseen.

  Vuosikertomus on toimitettava verovirastolle ja sen selittävä kirje, jossa ilmoitamme, ettemme ole saaneet tietoja PIT-11 maksajalta, ja tiedot täytettiin itse määrittelemien tietojen perusteella.

  PIT-11 emme saa sitä myös, jos olemme ansainneet sopimuksesta alle 200 EUR, ellei tätä sopimusta ole tehty työnantajan kanssa.

  Vuosittainen PIT-37-selvitys

  PIT-37 on yleisin vuotuinen veroilmoitus. Työntekijät, urakoitsijat, eläkeläiset ja eläkeläiset eli ihmiset, jotka suorittavat ainoat veroluokan mukaisesti verotetut tulolähteet, jotka on saatu vain maksajan tai maksajien kautta, on velvollinen siirtämään sen..

  Jos edellä mainittujen tulojen lisäksi saavutetaan myös muita tuloja, paitsi PIT-37, joudut täyttämään yhden ilmoituksen lisää tulotyypistä riippuen.

  Ratkaisu voidaan tehdä erikseen puolison tai lapsen kanssa.

  Sopimus puolison kanssa

  Kuten edellä mainittiin, veroselvitykset voidaan tehdä yhdessä puolison kanssa, jos hän täyttää myös edellytykset PIT-37: n toimittamiselle..

  Se voidaan tehdä myös silloin, kun puoliso asuu missä tahansa ETA-maassa tai Sveitsissä, kunhan ansaitut tulot ovat verotettavia Puolassa ja edustavat vähintään 75 prosenttia tietyn kalenterivuoden kokonaistuloista. Tärkeää on, että puolison asuinpaikka on dokumentoitava todistuksella oleskelusta verotusta varten.

  Puolison kanssa ei voida sopia vuodeksi, jolloin avioliitto solmittiin tai omaisuusyhteisö purettiin..

  Yhteistä ratkaisua ei voida tehdä myöskään, jos jompikumpi puolisoista kirjaa tonnistoveron tai lineaarisen veron kirjatulla kiinteällä verokannalla (lukuun ottamatta kiinteää veroa suoritettua yksityistä vuokrausta ja vuokrausta).

  Jos selvitämme puolison kanssa, yksi puolisoista riittää täyttämään veroilmoituksen.

  Ratkaisu lapsen kanssa

  Vuosilausuma voidaan hoitaa myös lapsen kanssa. Tällainen ratkaisu voidaan tehdä sekä puolison kanssa että kasvatettaessa lasta yksin. Tärkeää on, että lasten tuloja ei pitäisi lisätä (esim. Työ tai apuraha). Ansioiden ansaitsemiseksi sen on ratkaistava itse.

  Lapsen yksinhuoltajan asettaminen on mahdollista:

  • jos lapsi on alaikäinen;

  • iästä riippumatta, jos hän saa hoitoavustusta tai sosiaalieläkettä;

  • 25 vuoden ikään asti.

  PIT-37 - korvaukset ja vähennykset

  Vuosittaista veroilmoitusta laatiessasi voit hyödyntää alennuksia ja vähennyksiä, joiden ansiosta voi osoittautua, että saamme enemmän palautusta tai maksettava summa on pienempi. Se voi olla esimerkiksi helpotus Internetille, lapsille, kuntoutus, lahjoitukset, mukaan lukien luovutettu veri, tai tutkimus- ja kehitystoiminta. Alennukset tulisi maksaa muilla lisäosuuksilla, esim. PIT / 0, PIT / BR ja PIT / D.

  PIT-37 ja PIT-36 PIT-11: n perusteella

  Tiedämme jo PIT-37: n kanssa suoritettavien tilien laskemisen perussäännöt. Käytä nyt PIT-11 täyttämään PIT-37 tai PIT-36, vastaavasti:

  • tulot, verovähennyskelpoiset kustannukset, tuotot, saadut ennakot sekä PIT-11 olisi siirrettävä asianmukaisiin otsakkeisiin PIT-37 tai PIT-36;

  • jos vastaanotat useamman kuin yhden PIT-11, kaikkien PIT-11: n samojen kenttien määrät olisi laskettava yhteen ja kokonaissumma olisi siirrettävä asianomaiselle kentälle vuosittaisessa selvityksessä.

  Selvitykset voidaan tehdä itsenäisesti tai esimerkiksi online-ohjelmien avulla. Yleensä tällaiset ohjelmat kertovat sinulle askel askeleelta, mitä tehdä. On myös mahdollista ladata esitäytetty PIT-37 (PFR) suoraan valtiovarainministeriön veroportaalista.

  Vuosilaskelma (PIT-36 tai PIT-37) on täytön jälkeen lähetettävä asuinpaikkaansa vastaavalle verovirastolle. Lähetys voidaan tehdä verkossa, jos vero täytetään ohjelmalla, e-ilmoituksella ja verovelvollisella. Sitten tarvitset tietoja, kuten nimi ja sukunimi, syntymäaika, PESEL-numero, NIP-numero ja edellisen vuoden tulojen määrä.

  PIT-11 ja vuotuiset verovelvolliset tulisi säilyttää viiden vuoden ajan.

  Suosittelemme: Ovatko työsuhteen muuttavan työntekijän oikeudet lailla säänneltyjä??

  Suositeltava
  Jätä Kommentti