Tärkein » suojelus » PIT-11 tilanteessa, jossa työsuhde päättyy vuoden aikana

PIT-11 tilanteessa, jossa työsuhde päättyy vuoden aikana

 suojelus  : PIT-11 tilanteessa, jossa työsuhde päättyy vuoden aikana

Olin yrityksen palveluksessa työsuhteella elokuun 2020 loppuun saakka. Mihin mennessä minun pitäisi saada PIT-11-tiedot? Saanko ilmoituksen tänä vuonna vai antaako työnantaja sen helmikuun 2021 loppuun saakka?.?

Jan, Varsova

Työntekijöiden tuloveronmaksajien on laskettava ja kerättävä tuloveroennakot vuoden aikana. Vuoden lopun jälkeen he laativat lomakkeelle tiedot tuloistaan ​​ja saaduista tuloveroennakkoistaan PIT-11 (jos he eivät tee vuotuista verolaskentaa).

PIT-11 vuoden aikana vain työntekijän pyynnöstä

Lainsäätäjä antoi mahdollisuuden antaa PIT-11-tietoja vuoden aikana vasta, kun entinen työntekijä esittää tällaisen pyynnön - työnantaja ei yleensä laadi sitä vuoden aikana.

Tuloveronmaksajan ei tarvitse antaa PIT-11 -tietoja siinä tapauksessa, että velvollisuus kerätä tuloveroennakko lakkaa verovuoden aikana. Ainoastaan ​​veronmaksajan kirjallisesta pyynnöstä 14 päivän kuluessa tämän hakemuksen jättämisestä maksaja valmistelee ja toimittaa verovelvolliselle PIT-11: n. Yhdessäkään säännöksessä ei kuitenkaan määritellä päivämäärää, johon mennessä entisen työntekijän on jätettävä hakemus PIT-11.

PIT-11 ennen toiminnan lopettamista

Lisäksi, jos maksaja lopettaa toiminnon ennen seuraavan vuoden helmikuun loppua, ei ole velvollisuutta jättää veroilmoitusta ennen toiminnan lopettamispäivää.

Ainoastaan ​​jos maksaja palkkasi työntekijöitä siviilioikeudellisten sopimusten perusteella ja lopetti toimintansa ennen seuraavan vuoden helmikuun loppua, hänen on lähetettävä tiedot PIT-11 veronmaksajalle ja verotoimistolle ennen toiminnan päättymistä.

Lisäksi, jos työsuhteen tuloista maksaja on oikeushenkilö tai kumppanuus, sen tulisi antaa PIT-11, kunnes oikeudellinen olemassaolo lakkaa..

Pelkkä työsopimuksen irtisanominen vuoden aikana, jos työntekijä ei ole jättänyt hakemusta, ei velvoita työnantajaa laatimaan ilmoitusta PIT-11. Suosittelemme: Työntekijän oikeuksien menettäminen syynä sopimuksen irtisanomiseen

Suositeltava
Jätä Kommentti