Tärkein » sisätilat » Vanhempainlomalla olevien henkilöiden maksuosuuksien laskentaperuste 2021

Vanhempainlomalla olevien henkilöiden maksuosuuksien laskentaperuste 2021

 sisätilat  : Vanhempainlomalla olevien henkilöiden maksuosuuksien laskentaperuste 2021

taide. 18 sekuntia Sosiaalivakuutuslain 5b §

Vanhempainlomalla olevien henkilöiden vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkevakuutusmaksujen laskentaperuste ja 4 artiklassa tarkoitetut henkilöt 6a s. 1 piste 1–4 muodostaa 60 prosentin määrän ennustetusta keskimääräisestä kuukausipalkasta, joka on annettu määritettäessä maksun arviointipohjan vuotuinen raja, joka ilmoitetaan art. 19 kohta 10 tiettynä kalenterivuonna, jollei kappaleesta muuta johdu 14 ja 15. Uuden määrän rahoitusosuus on voimassa tietyn vuoden 1. tammikuuta - 31. joulukuuta.

Vanhempainlomalla olevien henkilöiden maksuosuuksien perusta ei saa olla pienempi kuin 75% vähimmäispalkasta:

taide. 18 sekuntia Sosiaalivakuutusjärjestelmästä annetun lain 14 §

Vanhempainlomalla olevien henkilöiden vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkevakuutusmaksujen laskentaperuste ei voi olla korkeampi kuin keskimääräinen kuukausipalkka, joka on maksettu hoitopäivää edeltäneeltä 12 kalenterikuukaudelta, ja se ei saa olla pienempi kuin 75% vähimmäispalkasta.

Lastenhoitovapailla olevien henkilöiden maksumääräytymisperusteen enimmäismäärä vuonna 2015 on 2375,40 zlotya (60% 3959 zlotyn määrästä eli vuoden 2015 keskimääräinen odotettu palkka) ja vähimmäismäärä on 1312,50 zlotya (75% määrästä) 1750 EUR, eli vähimmäispalkka työstä vuonna 2015).

Suositeltava
Jätä Kommentti