Tärkein » kilpailut » Urakoitsijan hyötyperusta - kuinka selvittää?

Urakoitsijan hyötyperusta - kuinka selvittää?

 kilpailut : Urakoitsijan hyötyperusta - kuinka selvittää?

Työllistetyllä urakoitsijalla on oikeus sairauspäivärahaan työkyvyttömyyden sattuessa vain, jos hän täyttää tietyt sairaus- ja äitiysvakuutuslain mukaiset ehdot. Milloin urakoitsija saa oikeudet etuuksiin ZUS: lta? Kuinka urakoitsijan korvauksen perusteella? Vastaamme artikkelissa!

Urakoitsijan oikeus sairauspäivärahaan

Urakoitsija, toisin kuin työsopimuksen perusteella työskentelevät, ei kuulu sairausvakuutusvelvollisuuden piiriin. Toisaalta toimeksiannolla työsuhteella olevalla henkilöllä on oikeus liittyä sairausvakuutukseen vapaaehtoisesti. Tämän vakuutuksen korko on 2,45% perustasta - sama kuin työsopimuksessa.

Jos urakoitsija liittyy vapaaehtoiseen sairausvakuutukseen, hän ei saa välittömästi oikeutta taloudellisiin etuuksiin ZUS: lta työkyvyttömyyden sattuessa. Vapaaehtoisen sairausvakuutuksen kattaman urakoitsijan on muistettava, että odotusaika on. Vapaaehtoiseen sairausvakuutukseen rekisteröitynyt urakoitsija saa 90 päivän odotusajan jälkeen oikeuden ZUS: n saamiin taloudellisiin etuuksiin sairauden sattuessa.

Ilman odotusaikaa heillä on oikeus hoito- ja äitiysavustukseen.

Aikaisemmat jaksot sisältyvät sairausvakuutuskauteen ja siten myös odotusaikaan, jos niiden välillä on tauko: Katso myös

 • Sairausetuus ja toimeksianto
 • Toimeksiannon ja sairausvakuutuksen rikkominen
 • Sosiaaliturvan nimien sattuma - työsopimus ja toimeksianto

 • ei ole ylittänyt 30 päivää tai
 • sen aiheutti vanhempainloma, palkaton loma tai maallikkosotilaan aktiivinen asepalvelus.

Pakollinen odotusaika ei koske:

 • koulujen tai yliopistojen valmistuneet, jotka olivat sairausvakuutuksessa tai liittyivät sairausvakuutukseen 90 päivän kuluessa valmistumispäivästä tai yliopistotutkinnon saamisesta;
 • urakoitsijat, joiden työkyvyttömyys johtui onnettomuudesta matkalla työhön tai sieltä pois.

Urakoitsijoilla, toisin kuin kokoaikaisilla työntekijöillä, ei ole oikeutta sairauspäivärahaan sairauden ensimmäisten 33 tai 14 päivän aikana - he saavat heti oikeuden sairauspäivärahaan.

Urakoitsijan korvauksen laskentaperuste - kuinka se lasketaan?

Periaatteessa urakoitsijan korvauksen perusteella määritetään seuraavien perusteella:

 • - keskimääräiset kuukausitulot työkyvyttömyyden syntymiskuukautta edeltäneeltä 12 kalenterikuukaudelta tai
 • keskimääräiset kuukausitulot koko vakuutuskalenterikuukaudelta - kun työkyvyttömyys ilmenee ennen 12 kalenterikuukauden sairausvakuutuksen päättymistä.

Tulot ovat perusta sosiaaliturvamaksujen (mukaan lukien sairausvakuutus) laskemiselle, kun vähennetään 13,71%: n summa eli urakoitsijan rahoittama maksu.

Lain säännösten tulkinnan mukaan urakoitsijoiden sairausvakuutuksen koko kalenterikuukausi on se kuukausi, jolloin vakuutus alkaa kuukauden ensimmäisenä päivänä..

Urakoitsijan korvauksen laskentaperuste - pois lukien kuukausi

Jos urakoitsija ei ole suorittanut töitä sairauspäivärahojen laskentaperustaan ​​sisältyvän kuukauden aikana saamisajankohdan yhteydessä:

 • sairauspäiväraha;
 • äitiysavustus;
 • hoitoraha;
 • - kuntoutusetu tai
 • käydään sotaharjoituksia

jolloin tulot laskevat, tuloja kuukausilta, joiden aikana vakuutettu urakoitsija on työskennellyt alle puolet tästä ajanjaksosta, ei oteta huomioon määritettäessä sairauspäivärahaa. Jos työtä on tehty vähintään puolen kuukauden ajan, etuuslaskennassa otetaan huomioon toimeksiantajan todelliset tulot.. Urakoitsijan korvauksen laskennassa on otettava huomioon tietyn henkilön tulot kausilta, joina hän työskenteli vähintään puoli kuukautta. Näitä tuloja ei pitäisi ylittää määrään, jonka sopimuksen hyväksyjä olisi ansainnut koko kuukauden ajan.

Esimerkki 1.

Janina on tehnyt yhteistyötä asiakkaansa kanssa tämän vuoden tammikuusta lähtien. ja on rekisteröity vapaaehtoiseen sairausvakuutukseen alusta alkaen. Urakoitsija ei työskennellyt maaliskuussa 20 päivän hoitorahan vuoksi. Jäljellä olevina jaksoina hän työskenteli kokopäiväisesti. Sen vuotuiset tulot ovat seuraavat:

 1. Tammikuu - 2856 EUR brutto
 2. Helmikuu - brutto 2720 EUR
 3. Maaliskuu - brutto 273 EUR
 4. Huhtikuu - 2856 EUR brutto
 5. Toukokuu - 2720 EUR
 6. Kesäkuu - 2856 EUR brutto
 7. Heinäkuu - brutto 3128 EUR
 8. Elokuu - 2720 EUR
 9. Syyskuu - 2 992 EUR brutto
 10. Lokakuu - 2992 EUR brutto
 11. Marraskuu - 2720 EUR

Urakoitsija sai joulukuussa lääkäriltä lääkärintodistuksen. Urakoitsijan korvauksen laskentaperuste olisi laskettava tehtyjen kuukausien perusteella, lukuun ottamatta maaliskuuta, koska tänä aikana Janina ei työskennellyt yli puoli kuukautta ZUS-etuuksien vuoksi. 

Urakoitsijan etuusperuste lasketaan seuraavista määristä:

 1. Tammikuu: 2856 EUR brutto - (2886 EUR brutto x 13,71%) = 2446,44 EUR
 2. Helmikuu: 2720 EUR brutto - (2720 EUR brutto x 13,71%) = 2347,09 EUR
 3. Maaliskuu - 273 EUR bruttokuukausi laskettuna laskelmista
 4. Huhtikuu: 2856 EUR brutto - (2886 EUR brutto x 13,71%) = 2446,44 EUR
 5. Toukokuu: 2720 EUR - (2720 EUR brutto x 13,71%) = 2347,09 EUR
 6. Kesäkuu: 2856 EUR brutto - (2886 EUR brutto x 13,71%) = 2446,44 EUR
 7. Heinäkuu: 3128 EUR brutto - (3128 EUR brutto x 13,71%) = 2699,15 EUR
 8. Elokuu: 2720 EUR - (2720 EUR brutto x 13,71%) = 2347,09 EUR
 9. Syyskuu: 2992 EUR brutto - (2999 EUR brutto x 13,71%) = 2581,8 EUR
 10. Lokakuu: 2.992 EUR brutto - (2.992 EUR brutto x 13.71%) = 2.581.8 EUR
 11. Marraskuu: 2720 EUR - (2720 EUR brutto x 13,71%) = 2347,09 EUR

YHTEENSÄ = 24 644,43 EUR

Korvauksen laskentaperuste on: 24 644,43 EUR / 10 kuukautta = 2444,44 EUR.

Jos vakuutetun tulot ovat urakoitsijan laskentaperusteeseen sisältyvän ajanjakson aikana laskeneet joka kuukausi edellä mainittujen etuuksien saamisen tai sotaharjoituksiin osallistumisen vuoksi, kaikkien kuukausien tulot otetaan määritettäessä palkan perustaa. sairauspäivärahojen laskentaperuste.. Art. 50 sek. 2 § Sosiaalivakuutusten rahaetuuksista sairaus- ja äitiystapauksissa
Jos 1 kohdassa tarkoitettuna ajanjaksona 1, vakuutetun tulot ovat laskeneet joka kuukausi luvussa 1 mainituista syistä. 1, kun määritetään sairauspäivärahan perusta, oletetaan kaikkien kuukausien tulot.

Jos tulojen lasku tapahtui muista kuin edellä mainituista syistä, kyseisen kuukauden tuloja ei suljeta pois tästä perusteesta.

Työkyvyttömyys tapahtui ennen koko kalenterikuukauden loppua

Jos urakoitsijan työkyvyttömyys ilmeni ennen sairausvakuutuksen koko kalenterikuukauden loppua,

 • ensimmäisen kuukauden aikana tai
 • toisen kuukauden aikana, jolloin ensimmäinen oli epätäydellinen

- silloin urakoitsijan etuuden suuruus määritetään sen mukaan, onko vakuutetulla aikaisempi sairausvakuutuskausi eri perustein vai ei.

Jos urakoitsijalla ei ole aikaisempaa vakuutuskautta, hänellä ei ole oikeutta sairauspäivärahaan. Äitiys- ja hoitotukea varten tuen perusta on kuitenkin:

 • toimeksiannossa määritelty tulojen määrä kuukaudessa, jolloin oikeus etuuteen syntyi;
 • muiden vakuutettujen urakoitsijoiden keskimääräisten kuukausitulojen määrä, joiden kanssa maksun maksaja on tehnyt samanlaiset sopimukset, kuukaudesta, jona oikeus etuuteen syntyi.

Toisaalta, jos urakoitsijan työkyvyttömyys ilmeni sen jälkeen, kun hän oli sairausvakuutettu, ja tämä aika alkoi tauon jälkeen, joka ei ollut yli 30 päivää sairausvakuutuksen päättymisestä muusta syystä, silloin kun määritetään korvauksen perusta, urakoitsijan tuloja olisi täydennettävä. Urakoitsijan tulojen määrää täydennetään määrällä, josta sairausvakuutusmaksu olisi maksettu, jos urakoitsija olisi vakuutettu koko kalenterikuukauden ajan. Urakoitsijan tuloja täydennetään siinä tapauksessa, että määritetään korvauksen laskentaperusta vain, jos työkyvyttömyys syntyi sairausvakuutuksen jälkeen, ja tämä jakso alkoi tauon jälkeen, joka ei ollut yli 30 päivää sairausvakuutuksen päättymisestä eri perustein. Lisäosa voi olla enintään 250% ennustetusta keskipalkasta, josta vähennetään 13,71% vastaava summa eli urakoitsijan rahoittamat maksut.

Urakoitsija saa pääsääntöisesti oikeuden hyötyä ZUS: sta - muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta - odotusajan jälkeen. Urakoitsijan korvauksen laskentaperuste määräytyy sairaus- ja äitiystapauksissa sosiaalivakuutuksista maksettavista rahaetuista annetun lain säännösten mukaisesti ja riippuu monista tekijöistä. Sairausvakuutuksen piiriin kuuluvan urakoitsijan on syytä tietää oikeutensa ja tietää, kuinka heidän etuuksiensa perusta määritetään. Suosittelemme: Vanhuuspalvelu - on siihen sisältyvä aika eläkkeen saamiseksi?

Suositeltava
Jätä Kommentti