Tärkein » suojelus » Etätyö ja etätyö eivät ole samat

Etätyö ja etätyö eivät ole samat

 suojelus  :  Etätyö ja etätyö eivät ole samat

Työlainsäädännössä säädetään - paitsi perinteisestä tapasta hoitaa työntekijöiden tehtäviä - myös muut työn suorittamisen muodot: työ työnantajan kotipaikan ulkopuolella tai tavanomaisen työskentelypaikan ulkopuolella. Tämä koskee etätyötä ja sääntelyssä tänä vuonna (2020) ilmestynyttä uutta muotoa - etätyötä. Tarkista mikä se on etätyö!

etätyö 

Etätyön käsite ilmestyi Puolan oikeusjärjestelmässä, kun COVID-19: n, muiden tartuntatautien ja niiden aiheuttamien kriisitilanteiden ehkäisemiseen, ehkäisyyn ja torjuntaan liittyvistä erityisratkaisuista 2. maaliskuuta 2020 annettu laki tuli voimaan. eli kriisin vastainen kilpi. Art. 3 sekuntia Tämän normatiivisen säädöksen 1 kohdassa COVID-19: n torjumiseksi työnantaja voi kehottaa työntekijää tekemään määrätyn ajanjakson työsopimuksessa määritellyn ajanjakson sen pysyvän suorituksen sijainnin ulkopuolella, ts. etätyö. Edellä mainittua säännöstä sovelletaan vastaavasti myös poliisivirkamiehiä, sisäisen turvallisuusviraston, ulkomaisen tiedustelupalvelun, sotilastiedustelupalvelun, sotilastiedustelupalvelun, korruptiontorjuntaviraston, keskushallinnon virkamiesten eläkkeitä koskevissa säännöksissä lueteltujen yksiköiden virkamiehiin. Rajavartiolaitos, valtion suojelupalvelu, valtion palokunta ja tullilaitos -Skarbowa ja vankilapalvelu perheineen. Katso myös

  • Lasketaanko etätyö vanhuus- ja vanhuuseläkkeisiin??
  • Pakotettu etätyö - miten pysyä keskittyneenä?
  • Etätyö - kuka voi työskennellä kotona?

Etätyöolosuhteet

Etätyötä voidaan suositella, jos työntekijällä on tekniset ja paikalliset taidot ja kyvyt sen suorittamiseen ja työn tyyppi sen sallii. Erityisesti etätyö se voidaan suorittaa käyttämällä suoraa etäviestintävälinettä tai se voi koskea tuotanto-osien tai materiaalipalvelujen suorittamista.

Työnantaja tarjoaa etätyön tekemiseen tarvittavat työkalut ja materiaalit sekä logistisen tuen.

Tehdessään etätyötä työntekijä voi käyttää työkaluja tai materiaaleja, joita työnantaja ei ole toimittanut, edellyttäen, että ne mahdollistavat luottamuksellisten tietojen ja muiden lailla suojattujen salaisuuksien, liikesalaisuudet tai henkilötiedot mukaan lukien, kunnioittamisen ja suojaamisen sekä tietojen paljastamisen. mikä saattaa altistaa työnantajan vahingoille..

Työnantajan pyynnöstä etätyötä tekevä työntekijä on velvollinen pitämään kirjaa suoritetuista toiminnoista ottaen huomioon erityisesti niiden kuvaus sekä suorituksen päivämäärä ja kellonaika. Työnantaja voi milloin tahansa peruuttaa tilauksen tehdä etätyötä.

Etätyö 

Etätyötä säännellään Art. Työsäännöstön 675–6717 määritellään työ säännöllisesti työpaikan ulkopuolella suoritettavaksi työksi sähköisten viestintävälineiden avulla sähköisten palvelujen tarjoamista koskevissa säännöksissä tarkoitetulla tavalla. Käytännössä myös etätyö se suoritetaan useimmiten suoralla etäyhteydellä, mikä tekee siitä samanlaisen kuin etätyö.

Etätyön ja etätyön ehdot 

Etätyö, toisin kuin etätyö, suoritetaan säännöllisesti eikä satunnaisesti hätätilanteessa. Lisäksi työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet ovat virallisemmat hänen tapauksessaan.

Päätös työmuodon muuttamisesta

Tilauksen antaminen etätyön tekemisestä on työnantajan harkinnan mukaan eikä vaadi työntekijän suostumusta. Etätyön kohdalla on sääntö, että työnantaja määrittelee etätyön käytön ehdot työpaikan ammattiyhdistysjärjestön kanssa tehdyssä sopimuksessa, ja jos työnantajalla ei ole ammattiliittojärjestöä - asetuksissa, sisällössä joista olisi kuultava työnantajan hyväksymällä tavalla nimettyjä työntekijöiden edustajia. Työskentely etätyön muodossa on sallittua myös työntekijän pyynnöstä, joka toimitetaan paperilla tai sähköisessä muodossa (työlain 676 artikla)..

Art. Työsäännöstön 678 §: n 3 kuukauden kuluessa etätyön muodossa aloitetun työn aloittamispäivästä - jos tässä muodossa työskentely aloitettiin työsuhteen aikana eikä alusta alkaen - kukin osapuoli (työnantaja tai työntekijä) voi jättää sitova pyyntö lopettaa työskentely etätyön muodossa ja aikaisempien olosuhteiden palauttaminen. Tämän jälkeen osapuolet sopivat päivämäärästä, josta alkaen työn aikaisemmat ehdot palautetaan, korkeintaan 30 päivää pyynnön vastaanottopäivästä. Etätyön tapauksessa työntekijällä ei ole samaa oikeutta vaatia työnantajalta työn palauttamista aiemmissa olosuhteissa - sen tarjoamisen pysyvässä paikassa. Päätös tältä osin on työnantajalla.

Suoja irtisanomiselta 

Toinen ero etätyötä ja etätyötä koskevissa säännöksissä on, että vain etätyön ollessa kyseessä työntekijä voi hyötyä suojasta työsopimuksen irtisanomiselta, jos häneltä puuttuu suostumus muuttaa työehtoja etätyöksi työsuhteen aikana. Art. Työsäännöstön 679 §: n mukaan tällaisen suostumuksen puuttuminen ei voi olla syynä siihen, että työnantaja irtisanoo työsopimuksen. Tällaista takuuta ei myönnetä työntekijälle, joka on ohjeistettu suorittamaan etätyötä.

Esimerkki 1.

Työnantaja tarjosi työntekijälleen mahdollisuuden muuttaa työehdot etätyöksi. Työntekijä ilmoitti hänelle, ettei hän ollut kiinnostunut tästä ja että hän mieluummin työskenteli kuten aikaisemmin työpaikalla. Vaikka työnantaja ei ole tyytyväinen siihen, se ei voi pitää työntekijän kieltäytymistä syynä työsopimuksen irtisanomiseen.

Sama työnantaja, ottaen huomioon tarpeen vähentää COVID-19: een liittyviä riskejä työpaikalla, neuvoi työntekijää työskentelemään etänä. Työntekijä kieltäytyi noudattamasta tätä käskyä. Tällöin työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen, koska työntekijä kieltäytyi tarjoamasta työtä etätyön muodossa (ts. Kieltäytyessään noudattamasta työnantajan määräystä). 

Työpaja 

Etätyöntekijälle ja etätyötä tekevälle työntekijälle tarjotaan tiettyjä yhtäläisyyksiä. Etätyöntekijän osalta työnantajan on:

  • tarvittavien laitteiden tarjoaminen työn suorittamiseksi etätyön muodossa, joka täyttää turvallisten ja hygieenisten työolojen vaatimukset;
  • laitteiden vakuutus;
  • laitteiden asennukseen, huoltoon, käyttöön ja ylläpitoon liittyvien kustannusten kattaminen;
  • teknisen avun ja tarvittavan koulutuksen tarjoaminen laitteiden käytössä - ellei työnantaja ja etätyöntekijä toisin päätä, erillisessä sopimuksessa.

Etätyön osalta työnantajan asiaankuuluvat velvoitteet määritellään yleisesti ja lakonisesti, rajoittuen lausuntoon, että etätyön suorittamiseen tarvittavat työkalut ja materiaalit sekä etätyön logistiikkatuki ovat työnantajan tarjoamia.

Datan suojelu 

Molempia työmuotoja koskevat säännökset käsittelevät tietosuojaa. Työsäännöstön 6712 §: n mukaan työnantajan on määriteltävä säännöt etätyöntekijälle toimitettujen tietojen suojaamiseksi ja tarvittaessa järjestettävä tältä osin opastusta ja koulutusta. Etätyöntekijä vahvistaa kirjallisesti, että hän on lukenut tietosuojasäännöt ja on velvollinen noudattamaan niitä.

Etätyötä koskevissa säännöksissä - kuten jo todettiin - painotetaan luottamuksellisten tietojen ja muiden laillisesti suojattujen salaisuuksien, mukaan lukien liikesalaisuudet tai henkilötiedot, kunnioittamista ja suojaamista sekä tietoja, joiden paljastaminen saattaa altistaa työnantajan vahingolle - kun työntekijä käyttää työkaluja tai materiaaleja, joita työnantaja ei ole toimittanut.

Etätyötä koskevat säännökset (työlain 6714, 6715 ja 6717 artikla) ​​sisältävät myös etätyön valvontaa, etätyöntekijöiden syrjinnän kieltämistä ja työterveys- ja turvallisuusolosuhteiden varmistamista koskevia säännöksiä etätyöntekijän kotona. Etätyötä tekevistä ihmisistä ei ole vastaavia yksityiskohtaisia ​​säännöksiä, mutta tällaisen henkilön oikeudellinen tilanne on melko samanlainen kuin etätyöntekijän, koska myös etätyöntekijän osalta työnantajalla on oikeus hallintaan (johtuen johtamisesta hänen työstään - työlainsäädännön 1 §) ja velvollinen kohtelemaan yhdenvertaisesti (työlain 112, 113, 183a-183e artikla) ​​ja varmistamaan turvalliset ja hygieeniset työolot (työsäännöstön X jakso).

Edellä mainittujen työmuotojen välisen eron luonnehtimiseksi yleisesti on ensinnäkin syytä mainita tapauskohtainen (satunnainen) etätyö, joka otetaan käyttöön kriisitilanteessa (COVID- 19), vaikka etätyön käyttämistä koskevaan päätökseen ei liity tällaisia ​​ehtoja ja sen yleensä sanelee halu optimoida työpaikan toiminta tehokkuuskriteerin näkökulmasta. Suosittelemme: Työntekijän oikeuksien menettäminen syynä sopimuksen irtisanomiseen

Suositeltava
Jätä Kommentti