Tärkein » suojelus » Alaikäisten työpaikat - mitä sinun tulisi muistaa?

Alaikäisten työpaikat - mitä sinun tulisi muistaa?

 suojelus  :  Alaikäisten työpaikat - mitä sinun tulisi muistaa?

Työn tekevät yleensä aikuiset. Lainsäätäjä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta palkata alle 18-vuotiaita. Kuinka säännöksiä säännellään? Onko niissä tunnistettu tiettyjä tyyppejä työpaikkoja alaikäisille? Esitämme vastaukset alla.

Nuori ja nuori

Työ alaikäisille - Säädettäessä tätä asiaa lainsäätäjä työlakissa viittaa kahteen luokkaan - nuoriin ja lapsiin. Nuorena määritellään henkilö, joka on täyttänyt 15 ja alle 18 vuotta. Lapsen käsitettä ei kuitenkaan ole erikseen määritelty..

Alaikäisen määritelmää on säännelty työlainsäädännössä ja tarkemmin työlainsäädännön perusteella: Työlain 190 artikla
§ 1. Nuorella tarkoitetaan säännöstössä tarkoitettua henkilöä, joka on 15-vuotias eikä yli 18-vuotias.
§ 2. Alle 15-vuotiaiden palkkaaminen on kielletty, jollei Art. 191 § 21–23.

Edellä mainitun säännöksen 2 §: ssä lainsäätäjä kieltää myös alle 15-vuotiaiden työllistämisen. On kuitenkin korostettava, että Art. Työsäännöstön 190 §: n 2 momentti ei ole ehdoton. Lisäksi työsopimuksen tekeminen alle 15-vuotiaan kanssa (vaikka lakisääteistä kieltoa olisi rikottu) ei mitätöi tätä sopimusta. Jos olisi toisin, lapsella ei olisi oikeutta palkkaan tai työntekijän etuuksiin suoritetusta työstä. Katso myös
  • Nuoren työ vain vanhempien suostumuksella?
  • Etätyö ja etätyö eivät ole samat
  • Mitkä ovat työn edut?

Alaikäisten työpaikat - muodolliset vaatimukset

Alaikäisten tekemä työ liittyy tiukasti määriteltyjen sääntöjen noudattamiseen. Rajoitukset koskevat muun muassa työajan rajoitus.

Lain asettamien ehtojen joukossa erotamme muun muassa tarve esittää lääkärintodistus, joka vahvistaa, että tietyntyyppinen työ ei ole uhka hänen terveydelleen (työlain 191 §: n 1 momentti). Lisäaineena on huomattava, että nuoren hallussa oleva tällainen todistus ei vapauta työnantajaa velvollisuudesta lähettää alaikäinen ennalta ehkäiseviin tutkimuksiin ennen työn aloittamista (työlain 201 artikla).

Nuorisotyöntekijää voidaan käyttää tekemään kevyttä työtä ja valmistautumaan ammattiin.

Alle 16-vuotiaille lapsille asetetaan lisärajoituksia. Työlain 3045 §: n 1 momentti
Lapsen tekemä työ tai muu ansiotoiminta 16 vuoden ikään saakka on sallittua vain kulttuuri-, taide-, urheilu- tai mainostoimintaa harjoittavan yksikön eduksi ja edellyttää lapsen laillisen edustajan tai huoltajan etukäteen antamaa suostumusta. asianomaisen työsuojelutarkastajan lupa..

Edellä mainitun säännöksen mukaan alle 16-vuotiaat tarvitsevat vanhempien suostumuksen työn aloittamiseksi. Lisäksi asianomaisen työsuojelutarkastajan on annettava suostumus.

Rajoitukset koskevat myös työn kohdetta - alle 16-vuotiaiden lasten palkkaaminen voi koskea vain kevyttä työtä, joka on tarkoitettu kulttuuri-, taide-, urheilu- tai mainostoimintaa harjoittavalle taholle..

Luettelo kevyistä töistä edellyttää paikallisesti toimivaltaisen työsuojelutarkastajan hyväksyntää. Tätä tarkoitusta varten hän arvioi todelliset työolot terveyden ja turvallisuuden kannalta ja tarkistaa mahdolliset lapsen uhkat työpaikalla.

On myös syytä muistaa säännös, joka sisältää luettelon nuorille kielletyistä työpaikoista. Työlain 204 artikla
§ 1. Nuoria ei saa palkata kiellettyyn työhön, jonka luettelon vahvistaa ministerineuvosto asetuksella.
2 § (kumottu)
§ 3. Ministerineuvosto voi asetuksella antaa luvan yli 16-vuotiaiden nuorten palkkaamiseen tietyntyyppiseen kiellettyyn työhön, jos se on välttämätöntä ammatillisen koulutuksen suorittamiseksi, samalla täsmentäen erityisedellytykset näissä töissä työskentelevien nuorten terveydensuojelu.

Mainittu luettelo teoksista, jotka on kielletty nuorille, vahvistaa ministerineuvosto asetuksella. Tällä hetkellä sitova asiaa koskeva asetus on ministerineuvoston asetus nuorille kiellettyjen teosten luettelosta ja heidän työsuhteen ehdoistaan ​​joissakin näistä teoksista. Luettelo kielletyistä teoksista on tämän säädöksen ensimmäinen liite. Toisessa liitteessä on luettelo tietyistä nuorille kielletyistä töistä, joihin on sallittu palkata yli 16-vuotiaita nuoria..

Alaikäisten työ - eräs työmuoto

Nuoren työsuhde riippuu olosuhteista, joissa työ suoritetaan - jos nämä ovat työsuhteelle tyypillisiä ehtoja (alisteisuus, määritetty työskentelyaika ja -paikka), työsopimus on sopiva muoto . Muissa tapauksissa se voi olla siviilioikeudellinen sopimus (esim. Toimeksiantosopimus).

Alaikäisten työpaikat - mistä etsiä työtä?

Nuoret jatkavat opintojaan yleensä valitussa lukiossa. Tästä syystä alaikäiset etsivät työtä ensisijaisesti kevyisiin, kausiluonteisiin tai satunnaisiin töihin.

Esimerkkejä alle 16-vuotiaiden lasten sallitusta työstä:

  1. kulttuuri- tai taiteellinen toiminta - esimerkiksi esiintyminen teatteriesityksessä;
  2. urheilutoiminta - esim. apu urheilukilpailujen järjestämisessä
  3. mainostoiminta - osallistuminen mainontaan.

Valitut työmahdollisuudet nuorille:

- vihannesten ja hedelmien kausittainen sato;
- gastronomian työ;
- työ varastojen kanssa;
- esitteiden jakaminen
- eläinten hoito (esim. koirien vieminen kävelylle)
- tilastot elokuvissa
- naapuruston apua / apua vanhuksille (esim. nurmikon leikkaamista)
- työskentely Internetin kautta (esim. mainosten katselu ja napsauttaminen, kyselylomakkeiden täyttäminen)
- kauppatavara (näyteikkunan ulkonäön hoitaminen / tavaroiden sijoittaminen hyllyille).

Työ alaikäisille - muistettavia asioita?

Ennen alaikäisen ryhtymistä työhön on muistettava, että hänen työsuhteeseensa sovelletaan useita rajoituksia. Tämä johtuu siitä, että alaikäisen työntekijän elämään ja terveyteen sovelletaan erityistä oikeudellista suojaa. Työn aloittamisen ja suorittamisen periaatteita säännellään ensisijaisesti työsäännösten perusteella. Suosittelemme: Palkan maksamatta jättäminen ajallaan - oikeudelliset seuraukset

Suositeltava
Jätä Kommentti