Tärkein » joka päivä » Työeläkesuunnitelmat ja työntekijöiden pääomasuunnitelmat

Työeläkesuunnitelmat ja työntekijöiden pääomasuunnitelmat

 joka päivä : Työeläkesuunnitelmat ja työntekijöiden pääomasuunnitelmat

Työntekijän eläkejärjestelyt (jäljempänä PPE) ovat eräänlainen vapaaehtoinen ryhmän säästö lisäeläkettä varten. Työnantajan ei tarvitse perustaa työeläkejärjestelmää työpaikallaan, eikä työntekijän ole pakko osallistua järjestelmään.

Henkilöstöpääomasuunnitelmien (PPK) luomisen tarkoituksena on myös säästöjen kertyminen PPK: n osallistujalle maksettavaksi 60 vuoden iän saavuttamisen jälkeen ammatillisen toiminnan lopettamisen jälkeen. Kaikkien työnantajien on kuitenkin toteutettava työntekijöiden pääomasuunnitelmat (PPK), mutta työnantaja on mahdollista vapauttaa velvoitteesta toteuttaa PPK yrityksessä, jos hän on rekisteröinyt henkilönsuojaimen. Voidakseen saada vapautuksen työnantajan on täytettävä tietyt ehdot. Hänen on laskettava ja maksettava henkilönsuojaimelle vähintään 3,5 prosentin korvauksesta peruspalkkio, ja vähintään 25 prosentin työntekijöistä tulee liittyä henkilönsuojaimiin. Kuka voi liittyä ohjelmaan? Kuinka paljon rahaa sinun on maksettava työntekijäeläkejärjestelyt, ja kuinka paljon työntekijöiden pääomasuunnitelmille? Onko mahdollista periä varat? Löydä vastaukset tästä artikkelista!

Työntekijän eläkejärjestelyt ja henkilöstöpääomasuunnitelmat - kuka voi osallistua järjestelmään?

Työntekijöiden osallistuminen sekä PPK: han että PPE: hen on vapaaehtoista. Jokainen alle 55-vuotias työntekijä ilmoittautuu automaattisesti PPK: hon, ellei hän ilmoita, ettei hän maksa maksuja PPK: lle ennen sopimuksen tekemisen määräaikaa. Se voi tapahtua palkatun työntekijän kirjallisesti työnantajalle toimittaman ilmoituksen perusteella tai kun kyseinen henkilö lakkaa olemasta kyseisen yksikön työntekijä (työntekijöiden pääomasuunnitelmista annetun lain 23 §: n 2 kohta, jäljempänä (laki työntekijöiden pääomasuunnitelmista)..

Henkilö voidaan myös rekisteröidä PPK: hon hänen pyynnöstään, jos henkilö oli työsuhteessa ensimmäistä työpäivää edeltävien 12 kuukauden aikana yhteensä vähintään 3 kuukautta. Sen on oltava 55 eikä 70 vuotta vanha. Työllistävän yksikön on ilmoitettava mahdollisuudesta jättää tällainen hakemus.

Työllistävä yhteisö ei tee sopimusta PPK: n johtamisesta sellaisen työntekijän puolesta ja hyväksi, joka on täyttänyt 70 vuotta viimeistään ensimmäisenä työpäivänä (lain 15 §.

Toisaalta työnantajan osallistuminen PPK: hon on pakollista, ellei yrityksellä ole työntekijöiden eläkejärjestelyjä ja jos lisäedellytykset täyttyvät - työnantaja laskee ja maksaa henkilöturvalaitokselle vähintään 3,5 prosentin palkan suuruisen perusmaksun ja vähintään 25% työntekijöistä liittyi henkilönsuojaimiin.

1. heinäkuuta 2019 alkaen yksiköiden, jotka työllistivät vähintään 250 henkilöä 31. joulukuuta 2018, oli pakko perustaa PPK. Yhteisöt, jotka työllistävät vähintään 50 henkilöä 30. kesäkuuta 2019 alkaen, muodostavat PPK: n 1. tammikuuta 2020 alkaen.

Työnantajat, jotka työllistivät vähintään 50 työntekijää 30. kesäkuuta 2019 muutetun COVID-19 -lainsäädännön mukaisesti, samat PPK: n hallinnointisopimuksen ja PPK-hallinnointisopimuksen tekemiselle asetetut enimmäisajat kuin kolmannesta vaiheesta lähtien täytäntöönpanosta.
Uudet enimmäismääräajat ovat: 27. lokakuuta 2020 - PPK: n hallinnointisopimuksen tekemiselle ja 10. marraskuuta 2020 - PPK: n hallinnointisopimuksen tekemiselle.

Yritysten, jotka työllistävät vähintään 20 henkilöä 31. joulukuuta 2019, on luotava PPK 1. heinäkuuta 2020 alkaen. Muiden yritysten on luotava PPK 1. tammikuuta 2021 alkaen..

Työnantajan ei tarvitse perustaa työeläkejärjestelmää työpaikallaan, eikä työntekijän ole pakko osallistua järjestelmään. Työeläkesuunnitelmat ovat työntekijöille, jotka hakevat ilmoittautumista järjestelmään.

Oikeus osallistua henkilönsuojaimiin myönnetään työntekijälle, joka on ollut tietyn työnantajan palveluksessa vähintään 3 kuukautta, ellei yrityssopimuksessa toisin määrätä. Yrityssopimuksessa ei saa määrätä enempää kuin kolmen vuoden työkokemuksesta tietyn työnantajan kanssa, jolla on oikeus osallistua henkilönsuojaimiin (Työntekijäeläkeohjelmista annetun lain, jäljempänä PPL) 5 §: n 1 momentti..

Kuka voi liittyä ohjelmaan?

Työntekijät voivat liittyä PPK: hon, mikä on ymmärrettävä seuraavasti:

 • työntekijät työkoodissa tarkoitetulla tavalla, lukuun ottamatta kaivoslehtien työntekijöitä, hiilen mekaanisen jalostamon työntekijöiden ja nuorten työntekijöitä;
 • luonnolliset henkilöt, jotka suorittavat harrastuksia ja ovat vähintään 18-vuotiaita;
 • maataloustuotanto-osuuskuntien tai maatalouspiirien osuuskuntien jäsenet;
 • luonnolliset henkilöt, jotka ovat 18-vuotiaita ja työskentelevät edustussopimuksen, toimeksiannon tai muun palvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen nojalla;
 • hallintoneuvostojen jäsenille maksetaan palkkio näiden tehtävien suorittamisesta;
 • edellä olevissa kohdissa mainitut henkilöt, jotka ovat vanhempainlomalla tai saavat äitiysavustusta tai äitiysavustuksen suuruista korvausta ja jotka ovat pakollisia eläkkeellä ja työkyvyttömyysvakuutuksessa Puolassa sosiaalivakuutuslaista tarkoitetussa merkityksessä (2 artikla ( 1) (18)) uppk).

Työntekijöiden eläkesuunnitelmat ovat työntekijöiden eli henkilöiden, jotka työskentelevät kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti, työsopimuksen, nimityksen, vaalien, nimittämisen, osuuskunnan työsopimuksen perusteella, henkilöiden, jotka ovat työsuhteessa työsuhteen perusteella nimittäminen tai valitseminen edustajaelimeksi oikeushenkilö ja maataloustuotannon osuuskunnan tai maatalousyritysten osuuskunnan jäsenet, ja jos yrityssopimuksessa niin määrätään, myös:

 • ihmiset, jotka tekevät kotitehtäviä;
 • luonnolliset henkilöt, jotka tekevät työtä edustussopimuksen, toimeksiannon tai muun palvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen perusteella;
 • hallintoneuvostojen jäsenet, joille maksetaan korvaus tämän tehtävän suorittamisesta (PPL: n 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohta).

Työntekijän eläkejärjestelyt ja henkilöstöpääomasuunnitelmat - mikä on maksun suuruus?

PPK: ssa työnantajan perusmaksu on 1,5% palkasta ja työntekijälle 2% palkasta. Henkilölle, jonka kuukausipalkka kaikista lähteistä ei ylitä 120% vähimmäispalkasta, peruspalkkio voidaan alentaa, mutta vähintään 0,5 prosenttiin palkasta..

Toisaalta vapaaehtoisen maksun määrä työnantajalle on enintään 2,5% palkasta ja työntekijälle - enintään 2% palkasta (lain 26-27 §).

Henkilönsuojaimissa perusmaksun rahoittaa kokonaan työnantaja. Maksetun peruspalkkion määrä ei voi ylittää 7% osallistujapalkkiosta.

Perusmaksu ei sisälly palkkaan, joka on pakollisten sosiaaliturvamaksujen määrittämisen perusta (PEC: n 24 artikla).

Jos yrityssopimuksessa niin määrätään, työntekijä voi ilmoittaa lisämaksun. Sen määrä ei kuitenkaan voi ylittää 4,5 kertaa vuoden keskipalkkaa (Lain 25 §).

Mitkä ovat valtion budjetin tuet??

Avustukset valtion budjetista ovat mahdollisia vain PPK: lle. Nämä varat maksetaan PPK-osallistujan tilille tervetulomaksuna ja vuotuisena lisämaksuna.

Jokaiselle PPK-osallistujalle maksetaan kertaluonteinen tervetulomaksu, jos hän on ollut siinä vähintään 3 täyttä kuukautta ja jos hänen rahoittamansa perusmaksut suoritettiin kyseisiltä kuukausilta. Tämän maksun summa on 250 EUR. Se tapahtuu seuraavalla vuosineljänneksellä liittymisen jälkeen PPK: hon.

Vuosilisä maksetaan, jos kaikki tietyllä kalenterivuodella PPK: lle suoritetut maksut ovat yhtä suuret kuin erääntyvien perusmaksujen määrä, joka on vähintään kuusi kertaa kulloinkin sovellettava vähimmäispalkka. Sen määrä on 240 EUR. Vuosilisä maksetaan jokaisesta varainhankintavuodesta - seuraavan vuoden huhtikuun 15. päivään sen vuoden jälkeen, jolta lisämaksu on maksettava (lain 32 §.

Milloin maksat ohjelman?

Maksu PPK: lta suoritetaan vain osallistujan pyynnöstä:

 • 60 vuoden iän saavuttamisen jälkeen 25 prosenttia varoista maksetaan kerran, loput 75 prosenttia vähintään 120 kuukausimaksuna (pienempi erämäärä on mahdollinen, mutta siihen sisältyy kiinteä 19 prosentin vero);
 • 60 vuoden iän saavuttamisen jälkeen he voivat hakea varojen maksamista avioliittoetuuksina, jos puoliso täyttää myös 60 vuotta, molemmilla on PPK samassa rahoituslaitoksessa ja ilmoitettava yhdessä haluavansa käyttää tätä maksutapa. Avioliitto-etuus maksetaan vähintään 120 kuukausittain, kunnes avioliittotilille kertyneet varat on käytetty loppuun.
 • ennen 60 vuoden ikää, enintään 100 prosenttia varoista, jotka on kertynyt kiinteistöjen ostoon, rakentamiseen ja jälleenrakentamiseen tarkoitetun oman osuuden rahoittamiseksi (velvoite palauttaa nimellisarvo);
 • ennen 60 vuoden ikää, enintään 25% kertyneistä varoista, jos osallistujan, hänen puolisonsa tai lapsensa sairastuu vakavasti (ei velvollisuutta palata) - Art. AJDP: n 97-101.

Maksu henkilönsuojaimelta tapahtuu:

 • osallistujan pyynnöstä 60 vuoden iän saavuttamisen jälkeen;
 • osallistujan pyynnöstä 55 vuoden iän saavuttamisen jälkeen ja päätöksen eläkeoikeuden myöntämisestä esittäminen;
 • 70 vuoden iän täyttyessä, jos osallistuja ei ole aiemmin hakenut maksua (ellei osallistuja ole edelleen työnantajan työntekijä, maksu suoritetaan työsuhteen päättymisen jälkeen)
 • osallistujan kuolemasta oikeudenhaltijan pyynnöstä.

Maksut voidaan suorittaa yhdessä erässä tai erissä, riippuen yrityssopimuksen ehdoista ja osallistujan päätöksestä, ja ne on vapautettu henkilökohtaisista tuloveroista (maksuviraston 42 artikla).

Työntekijöiden eläkejärjestelyt ja henkilöstöpääomasuunnitelmat - onko mahdollista periä varat??

Kertyneiden varojen periminen on mahdollista sekä PPK: ssa että PPE: ssä.

Jos PPK: n osallistuja oli naimisissa kuolemanhetkellä, rahoituslaitoksen on maksettava puolet hänen PPK-tilillään kerätyistä varoista siltä osin kuin nämä varat olivat avioliiton yhteisen omaisuuden kohteena, Puolisonsa PPK, IKE tai henkilönsuojain (85 artiklan 1 kohta uppk).

Yllä mainitun jaon jälkeen tai jos osallistuja ei ollut naimisissa, jäljellä olevat varat siirretään oikeutetuille henkilöille ja PPK-osallistujan ilmoittamina osina tai yhtä suurina osina, jos osallistuja ei ole ilmoittanut jakoa, siirtomaksuna oikeutetun henkilön PPK: lle, IKE: lle tai henkilönsuojaimelle tai sen käteispyynnölle (lain 86 artiklan 1-2 kohta).

Toisaalta, jos osallistuja ei ole ollut naimisissa tai ei ole ilmoittanut kelvollisia henkilöitä, kerätyt varat peritään yleisin ehdoin..

Osallistuja päättää henkilönsuojainten perinnöstä ilmoituksessa, jossa hänen on ilmoitettava, kenellä on oikeus saada varoja kuolemansa tapahtuessa ja mikä on näiden ihmisten osuus perinnöstä. Jos osallistuja on ilmoittanut useita henkilöitä, joilla on oikeus saada varoja kuolemansa jälkeen, eikä ole ilmoittanut osallistumistaan ​​näihin varoihin, näiden henkilöiden osuuksien katsotaan olevan yhtä suuret. Ilmoittamisen puuttuessa perillisillä on oikeus periä yleisillä ehdoilla (virkamieslain 48 artikla).

Vakuutusmaksujen maksaminen sekä PPK: lle että PPE: lle on vapaaehtoista. Pääsy PPK: hon tapahtuu automaattisesti kolmannen työsuhteen päättymisen jälkeen, mutta työntekijä voi jättää ilmoituksen eroavansa maksuista PPK: lle. PPK-osallistuja, joka on jättänyt ilmoituksen eroavansa maksuista PPK: lle, voi jättää työnantajalle milloin tahansa hakemuksen. Maksut uusitaan 1. huhtikuuta 2023 alkaen automaattisesti 4 vuoden välein. Neljän vuoden välein, tietyn vuoden helmikuun viimeiseen päivään asti, työnantajan on ilmoitettava työntekijöille tuleva palkkojen alkamispäivä.

Poikkeuksena ovat 55-vuotiaat ja alle 70-vuotiaat henkilöt, joille liittyminen PPK: hon on milloin tahansa vain heidän pyynnöstään. Tilanne on erilainen henkilönsuojaimissa, joissa merkintä tehdään aina osallistujan pyynnöstä yhtiösopimuksen sääntöjen mukaisesti. Yli 70-vuotias henkilö ei voi liittyä PPK: hon ja PPE: hen. Kummassakin järjestelmässä työnantajan maksama summa on työntekijän lisätulo, joka on vapautettu maksuista, mutta verotettava. Sekä PPK: ssa että PPE: ssä kertyneet varat peritään. Suosittelemme: Ovatko työsuhteen muuttavan työntekijän oikeudet lailla säänneltyjä??

Suositeltava
Jätä Kommentti