Tärkein » sisätilat » Oikeus terveydenhoitoon Kansallisesta terveysrahastosta - mistä lähtien sillä on oikeus uuteen työhön?

Oikeus terveydenhoitoon Kansallisesta terveysrahastosta - mistä lähtien sillä on oikeus uuteen työhön?

 sisätilat : Oikeus terveydenhoitoon Kansallisesta terveysrahastosta - mistä lähtien sillä on oikeus uuteen työhön?

Työntekijä voi käyttää Kansallisen sairaanhoitokassan terveydenhuoltopalveluja 1.6.2020 alkaen - edellyttäen, että työnantaja on tehnyt asianmukaisen hakemuksen sairausvakuutukseen, koska siitä päivästä lähtien työntekijä on pakollisen sairausvakuutuksen alainen. Työnantajan maksaman maksun ajankohdalla ei ole merkitystä - työntekijän ilmoittautumispäivä pakolliseen sairausvakuutukseen.

Kansallisen terveysrahaston oikeus terveydenhoitoon - lain perusteet

Perustuslaissa taataan oikeus terveyden suojeluun, mutta aina ei ole mahdollista saada ilmaisia ​​terveydenhuoltopalveluja. Julkisista varoista rahoitetuista terveydenhuoltopalveluista annetun lain mukaan oikeus ilmaisiin etuuksiin myönnetään Puolassa pakollisesti vakuutetuille, vapaaehtoisesti vakuutetuille ja muille henkilöille, mutta vasta kun lain ehdot täyttyvät. Katso myös

 • Pitäisikö vanhemman rekisteröidä opiskelija uudelleen vakuutukseen??
 • Vapaaehtoinen sairausvakuutus työsuhteen päättymisen jälkeen - miten se hankitaan?

Onko jokaisella työsopimuksen perusteella työskentelevällä työntekijällä oikeus terveydenhoitoon Kansallisesta terveyskassasta??

Jokainen työsopimuksen mukaan työskennelty henkilö kuuluu pakolliseen sairausvakuutukseen työsuhteen alkamispäivästä tämän suhteen päättymispäivään. Siksi jokaisella työntekijällä, jolla on työsopimus, on oikeus hyötyä Kansallisen terveysrahaston tarjoamasta terveydenhuollosta.

Työntekijän palkan maksamatta jättäminen ensimmäisen työsuhteen kuukauden aikana ei tarkoita, että työntekijä ei olisi sairausvakuutuksen piirissä tuolloin; sillä ei ole myöskään vaikutusta hänen kansanterveysrahaston tarjoamien terveydenhuoltopalvelujen käyttöön.

Työsopimuksen ollessa kyseessä oikeus sairaanhoitoon Kansallisessa terveyskassassa johtuu ensimmäisestä työpäivästä.

Sairausvakuutuksen vahvistava asiakirja voi olla:

 • kuukausittainen ZUS RMUA -raportti, jonka työnantaja antaa yhdessä ZUS ZUA / ZZA: n kanssa,
 • nykyinen todistus työpaikalta,
 • vakuutuskortti, jossa on kuluva päivämäärä ja työnantajan leima.

Vapaaehtoinen sairausvakuutus

Henkilöt, jotka eivät ole pakollisen vakuutuksen alaisia, esimerkiksi työskentelevät tietyn tehtäväsopimuksen nojalla, voivat ottaa vapaaehtoisen vakuutuksen rahastolle jätetyn kirjallisen hakemuksen perusteella..

Vakuutetun perheenjäsenet

Lisäksi vakuutettu voi rekisteröidä perheenjäsenensä, jolla ei ole omaa virkaa, pakollisen sairausvakuutuksen piiriin, omaan sairausvakuutukseensa ZUS ZCNA -lomakkeella. Perheenjäsen voi siis hyötyä Kansallisen sairauskassan tarjoamasta terveydenhuollosta. Hänen mukaansa vakuutustodistus on esimerkiksi:

 • todiste päämaksijan suorittamasta vakuutusmaksusta ja perheenjäsenen vakuutushakemus, esim.ZUS RMUA yhdessä ZUS ZCNA: n kanssa,
 • työnantajan myöntämä voimassa oleva todistus,
 • ZUS: n myöntämä todistus perheenjäsenten ilmoittamisesta.

Oikeus terveydenhoitoon Kansallisesta sairauskassasta vakuutusvelvollisuuden päättymisen jälkeen

Työsuhteen päättyminen ei aiheuta ilmaisen sairaanhoidon välitöntä menetystä. Sinulla on oikeus ilmaiseen lääkärin vastaanotolle 30 päiväksi sopimuksen päättymisestä.

Kun oikeus etuuksiin päättyy ja haluat silti hyötyä terveydenhoitoetuuksista, sinun on hankittava oikeus vakuutukseen ja esimerkiksi:

 • vakuuttaa itsesi vapaaehtoisesti,
 • ilmoitetaan perheenjäseneksi.

Jos et saa oikeutta terveydenhuoltoon Kansalliselta terveyskassalta, sinun on katettava tarjottujen palvelujen kustannukset.

Kansallisen sairaanhoitokassan oikeus terveydenhoitoon päättyy yleensä 30 päivän kuluttua sairausvakuutusvelvollisuuden päättymisestä.

eWUŚ vahvistaa kansanterveysrahastolta oikeuden terveydenhuoltoon

Edunsaajien kelpoisuuden sähköinen todentaminen (eWUŚ) on järjestelmä, jonka avulla voit vahvistaa oikeuden julkisista varoista rahoitettuihin terveydenhuoltopalveluihin. Siihen kerätyt tiedot päivitetään saatujen tietojen mukaan, esim. ZUS ja KRUS. Jos eWUŚ ei vahvista oikeutta etuuksiin,

 • muut laitokset eivät ole saattaneet siirtää tietoja vakuutetusta NHF-tietokantaan,
 • vakuutettu ei ole ilmoittanut perheenjäsenistään vakuutuksesta.

Jos näin on, tarkista, että oikea ilmoitus on tehty. Oletetaan, että yleisin syy siihen, että kansallinen sairausvakuutus ei vahvista oikeuksia, on henkilön asianmukainen rekisteröinti sairausvakuutukseen..

Kun eWUŚ ei todista oikeutta terveydenhuoltoon, voit esittää henkilöllisyyden vahvistavan asiakirjan esittämällä asiakirjan, jolla vahvistetaan oikeus terveydenhuoltopalveluihin, tai toimittaa kirjallisen ilmoituksen oikeudesta tällaisiin oikeuksiin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että oikeus sairausvakuutusrahastoon johtuu sairausvakuutuksen ilmoittamispäivästä, eikä sillä ole väliä onko maksu maksettu. Toisaalta sairausvakuutuksen piiriin kuuluvalla henkilöllä on oikeus terveydenhuoltopalveluihin, joiden tarkoituksena on terveyden ylläpitäminen ja suoja sairauksien ja hoidon vaikutuksilta. Suosittelemme: Lupa palkkojen keräämiseen - malli yleiskatsauksella

Suositeltava
Jätä Kommentti