Tärkein » kilpailut » Oikeus äitiysavustukseen vanhempainlomalta luopumisen jälkeen

Oikeus äitiysavustukseen vanhempainlomalta luopumisen jälkeen

 kilpailut  : Oikeus äitiysavustukseen vanhempainlomalta luopumisen jälkeen

Työssäkäyvällä äidillä on oikeus ottaa äitiysloma ja sitten vanhempainloma. Vanhempainlomaa tulisi kuitenkin pyytää työnantajalta ennen sen alkamista. Siksi voi tapahtua, että työntekijä hakee välittömästi kokopäiväistä vanhempainlomaa äitiysloman alkamisen jälkeen. Suoritettuaan osan siitä hän kuitenkin päättää, ettei halua enää käyttää sitä, ja julistaa paluunsa töihin. Työnantaja ei tietenkään voi kieltää häntä. Ongelma kuitenkin syntyy talousasioissa, koska työskentelevä äiti tekee niin oikeus äitiysavustuksen korvaukseen vanhempainlomasta luopumiseksi.

On syytä muistaa, että työskentelevä äiti saa 100% avustuksen laskentaperusteesta äitiysloman ajaksi (yhden lapsen syntymän ollessa 20 viikkoa). Vanhempainloman aikana he saavat kuitenkin 60% korvauksen laskentaperusteesta. Jos naispuolinen työntekijä jättää vanhempainlomaa koskevan hakemuksen 21 päivän kuluessa syntymäpäivästä, hän saa koko lomakaudelta (eli äitiys- ja vanhempainlomalta) 80 prosenttia tuen laskentaperusteesta. Mitä sitten tapahtuu, kun työntekijä jättää vanhempainlomaa koskevan hakemuksen edellä mainitun määräajan mukaisesti ja päättää sitten palata töihin jakson aikana??

Katso myös

  • Korvaussopimus, raskaus- ja äitiysavustus

Äitiysloma ja vanhempainloma

Äitiysloma ja vanhempainloma ovat etuja, joiden tarkoituksena on antaa lapsen äidille aika, jonka se tarvitsee toipumiseen, lepoon ja vastasyntyneen lapsen kasvattamiseen ensimmäistä kertaa. Molempia edellä mainittuja etuuksia säännellään työlaissa (jäljempänä KP), äitiysloma - art. 180–182 ja vanhempainloma - Art. KP: n 182–182.

Äitiysloma on "pakollinen" loma, joka myönnetään jokaiselle työssäkäyvälle äidille synnytyksen jälkeen. Tätä lomaa voidaan käyttää myös raskauden aikana, enintään kuusi viikkoa ennen odotettua synnytystä - synnytyksen jälkeistä lomaoikeutta vähennetään vastaavasti. On syytä mainita, että pakollinen lomakausi kestää 14 viikkoa - äiti ei voi erota siitä. Tämän ajanjakson jälkeen työntekijä voi palata töihin siirtämällä jäljellä olevan loman lapsen työskentelevälle isälle.

Äitiysloman aikana työntekijä saa 100% korvauksen laskentaperusteesta. Laskettaessa korvausta lasketaan työntekijän keskimääräinen kuukausipalkka, joka maksettiin työkyvyttömyyskuukautta edeltäneiden 12 kalenterikuukauden aikana tai kokonaisten kalenterikuukausien aikana, jos työkyvyttömyys tapahtui ennen 12 kalenterivuoden päättymistä kuukauden vakuutus otetaan huomioon..

20 viikon etuus myönnetään äidille, joka on synnyttänyt yhden lapsen, kun taas yhdellä synnytyksellä syntyneiden lasten määrä on pidempi:

  • kaksosten syntymän osalta loma on 31 viikkoa;
  • triplettien syntymässä - 33 viikkoa;
  • nelosien syntymässä - 35 viikkoa;
  • viiden tai useamman lapsen syntymän tapauksessa - 37 viikkoa.

Jos äiti on käyttänyt äitiysloman, hänellä on oikeus ottaa vanhempainloma. Tämä loma voi kestää:

  • 32 viikkoa yhden lapsen synnyttämisen yhteydessä;
  • 34 viikkoa, jos yhdessä syntymässä syntyy vähintään kaksi vauvaa.

Vanhempainlomaa voidaan käyttää kerran tai osittain, mutta sitä on käytettävä enintään neljässä osassa sen kalenterivuoden loppuun asti, jonka aikana lapsi täytti 6 vuotta. Mikään vanhempainloman osa ei saa olla alle 8 viikkoa. Vanhempainloman ensimmäinen osa on poikkeus, jos yksi lapsi syntyy yhdessä syntymässä - se ei saa olla lyhyempi kuin 6 viikkoa. Loma voidaan ottaa heti äitiysloman tai äitiysavustuksen päättymisen jälkeen.

Vanhempainloman ensimmäisten kuuden viikon aikana työntekijän etu on 100% laskentaperusteesta ja loput 60%. Jos työskentelevä äiti kuitenkin päättää käyttää koko vanhempainloman heti äitiysloman jälkeen, hän saa 80% avustuksen perusteesta koko äitiys- ja vanhempainloman ajaksi..

Milloin äitiyslomaa ja vanhempainlomaa voidaan käyttää yhdessä??

Jotta voidaan käyttää edellä mainittua yhdistettyä äitiys- ja vanhempainlomaa, jonka aikana työntekijä saa 80% etuusarvion perustasta, tiettyjen ehtojen on täytyttävä..

Ensimmäinen perusedellytys on, että vanhempainloma tulisi käyttää kokonaan äitiysloman päättymisen jälkeen. Toinen ehto on jättää vanhempainlomaa koskeva hakemus enintään 21 päivän kuluessa lapsen syntymäpäivästä lukien. Lisäedellytyksenä on, että toinen vanhempi eli lapsen isä ei ole millään tavalla kerännyt äitiysavustusta..

Jos työssäkäyvä äiti ei siis ole toimittanut asianmukaista hakemusta 21 päivän kuluessa synnytyksestä, korvaus maksetaan 100% äitiysloman ajanjakson ja kuuden ensimmäisen viikon aikana maksettavan tuen laskentaperusteesta. vanhempainloma ja 60 prosenttia vanhempainloman jäljellä olevan ajan korvauksen laskentaperusteesta..

Vanhempainlomasta luopuminen sen keston aikana

Työssäkäyvällä äidillä on oikeus luopua vanhempainlomasta ja palata töihin. On muistettava, että lomasta eroamista koskeva hakemus on jätettävä viimeistään 21 päivää ennen työn aloittamista. Osa vanhempainlomasta voidaan erota, jos käytetty loma on viikon moninkertainen ja sen kesto ei ole lyhyempi kuin ensimmäisten kuuden viikon edellyttämä vähimmäismäärä. Työnantaja voi kuitenkin työnantajan suostumuksella palata töihin milloin tahansa.

Kuitenkin, jos työntekijä sai äitiys- ja vanhempainloman aikana 80% korvauksen perusteesta palkkaa ja erosi sitten vanhempainlomasta sen keston aikana ennen 6. tai 8. lomaviikon päättymistä vastaavasti oikeus äitiysavustuksen korvaukseen jopa 100% sen ulottuvuuden perustasta. Tällainen korvaus voidaan maksaa kerran.

Jos työntekijä, joka saa 80% laskentaperusteesta korvauksen, eroaa siitä lapsen isän hyväksi vähintään 26 viikon vanhempainloman ajaksi, hän ei koske häntä . oikeus äitiysavustuksen korvaukseen. Tällöin lapsen isällä on oikeus äitiysavustukseen, joka on 80 prosenttia laskentaperusteesta.

Esimerkki 1.

Vakuutettu työntekijä, käyttänyt 6 viikon vanhempainlomaa, erosi muusta etuudesta ja palasi töihin. Äitiys- ja vanhempainlomien ajalta yhteensä 26 viikkoa hän sai 80 prosentin korvauksen laskentaperusteesta. Lisän laskentaperusteena oli 3 000 zlotya, joten työntekijä sai kuukausittain 2400 zlotyn suuruisen etuuden. Päiväraha oli 80 EUR. Toisaalta työntekijän tulisi saada 3 000 zlotya kuukaudessa 100 prosentin korvauksen laskentaperusteen hyväksi. Päiväraha olisi 100 EUR.

Vakuutetulla työntekijällä on oikeus äitiysavustuksen korvaukseen, kerran, jopa 100% laskentaperusteesta, mikä tarkoittaa, että hänen pitäisi saada kertaluonteinen korvaus 3640 EUR (26 viikkoa = 182 päivää; 182 päivää x 20 EUR = 3640 EUR).

Edellä mainittu korvaus on maksettava etuuksien maksupäivänä eli silloin, kun työnantaja suorittaa maksun - palkkojen tai tulojen maksamista varten vahvistettuina päivinä ja kun ZUS maksaa sen - jatkuvasti palkan maksamisen jälkeen. oikeuksien tunnustaminen. Molemmissa tapauksissa maksu on suoritettava kerran, viimeistään 30 päivän kuluessa päivästä, jona jätetään lisäkustannuksesta luopumista koskeva hakemus tai muu korvauksen maksamiseen tarvittava asiakirja.

Oikeus korvata äitiysavustusta vanhempainlomalta luopumisen yhteydessä - yhteenveto

Vastaaminen artikkelin johdannossa esitettyyn kysymykseen - mitä tapahtuu, kun naispuolinen työntekijä haki vanhempainlomaa lakisääteisen 21 päivän määräajan kuluessa lapsen synnytyksen jälkeen ja päätti sitten palata töihin sen päätyttyä - On todettava, että työntekijällä, jolla on äiti, on oikeus erota vanhempainloman käytöstä ja palata töihin. Lisäksi, jos hän erosi kuuden tai kahdeksannen viikon aikana sen kestosta, hänellä on oikeus äitiysavustuksen korvaukseen enintään 100% sen laskentaperusteesta koko äitiys- ja perheloman ajaksi. Tämä mukautus tulisi tehdä kerran 30 päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Suosittelemme: Kenellä on oikeus vanhempainetuuteen?

Suositeltava
Jätä Kommentti