Tärkein » suojelus » Työnantajan PIT-11-ongelmat

Työnantajan PIT-11-ongelmat

 suojelus : Työnantajan PIT-11-ongelmat

toiminnan lopettamispäivään saakka - siviilioikeudellisten sopimusten ja omistusoikeuksien osalta (henkilötuloverosta annetun lain 42 §: n 3 momentti),

 • seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä - muille veronmaksajille, työntekijät mukaan lukien.

 • Lastenhoitovapaa tai palkaton loma koko verovuoden ajan

  Työntekijä, joka on vanhempain- tai palkattomalla lomalla koko verovuoden ja ei saa verotettavaa työetua sinä aikana, ei saa työnantajalta PIT-11

  Useat PIT-11

  Työntekijä, joka työskentelee eri työnantajien palveluksessa tiettynä verovuotena, saa useita PIT-11. Tällaisessa tilanteessa hänen on laskettava vuotuiseen ilmoitukseen summat kaikista PIT-11: stä ja lähetettävä täytetty ilmoitus verovirastolle.

  Siviililakisopimus enintään 200 EUR

  Jos urakoitsija saa tehdyn sopimuksen perusteella enintään 200 zlotyn palkkion, hankintaviranomainen ei valmistaudu PIT-11 tästä sopimuksesta peritään kiinteä 18 prosentin vero ottamatta huomioon verovähennyskelpoisia kustannuksia.

  Virheet työnantajan PIT-11: ssä

  Työnantaja voi tehdä virheitä sekä tuloveroennakkojen laskennassa ja keräämisessä että myöhemmin laatiessaan työntekijälle PIT-11: tä. Siksi on syytä tarkistaa, onko tiedoissa olevat tiedot PIT-11 ovat oikein. Jos työnantaja havaitsee virheitä, hänen on korjattava ilmoitus ja lähetettävä oikea uudelleen. Jos virheet havaitsee kuitenkin vain työntekijä, kannattaa pyytää työnantajalta korjausta. Sitten hänen tulisi luoda korjaus ilmoitukseen ja lähettää se uudelleen. Työnantajalla on myös mahdollisuus maksaa ylimääräisiä veroja ja sosiaaliturvamaksuja.

  On tärkeää tarkistaa tiedot PIT-11, vuotuisen veroilmoituksen jättämisen jälkeen työntekijä on vastuussa verosta ja alimaksun sattuessa hänen on maksettava erotus verovirastolle.

  Väärä OSTA

  OSTO eli verovähennyskelpoiset kustannukset voivat olla 111,25 EUR / 250 EUR tai 139,06 EUR / 300 EUR kuukaudessa. Kustannukset, jotka ovat 139,06 EUR / 300 EUR kuukaudessa, koskevat työntekijöitä, joiden asuinpaikka on muualla kuin siinä, missä he työskentelevät. Jotta työnantaja voi käyttää korotettua KUP: ää, on toimitettava asianmukainen ilmoitus, mutta työnantajan virheellinen ilmoittaminen työpaikan ulkopuolella olevasta asuinpaikasta johtaa veroilmoituksen aliarviointiin. Sitten verovirasto voi vaatia työntekijää maksamaan eron yhdessä viivästyskorkojen kanssa.

  Pääsääntöisesti ongelma syntyy, jos useat työnantajat ottivat yhdessä kuukaudessa huomioon verovähennyskustannukset tuloveron ennakkoa laskettaessa. Sitten verovuoden lopussa käy ilmi, että työntekijä on ylittänyt rajan ja joutuu siksi maksamaan ylimääräistä vuosittaista maksua varten.

  Virheelliset ZUS-maksut

  Jos työnantaja osoittaa väärin ZUS-maksuja, työntekijän on kuitenkin ilmoitettava EUR: n määrä vuotuisessa veroilmoituksessa PIT-11. Mahdolliset erot voidaan selvittää työnantajan kanssa. Työnantaja on vastuussa kerättyjen maksujen virheistä.

  PIT-11 lähetetty väärälle verotoimistolle

  Työnantajan tulee lähettää yksi kopio PIT-11-ilmoituksesta työntekijälle ja hänen asuinpaikkansa toimivaltaiselle verovirastolle. Jos hän ei asu Puolassa, PIT-11 pitäisi mennä ulkomaalaisten verotukseen toimivaltaiseen verovirastoon (Pdof-lain 39 §: n 1 momentti).

  Entä jos työnantaja lähettää virheellisesti PIT-11: n väärälle verovirastolle?

  • Jos työntekijän oikea kotiosoite on merkitty PIT-11: een, ilmoituksen vastaanottaneen verotoimiston on toimitettava se toimivaltaiselle toimistolle.

  • Jos PIT-11 sisältää virheellisen asuinosoitteen, työntekijän tulee pyytää työnantajaa korjaamaan ilmoitus ja lähettämään se työntekijälle ja toimivaltaiselle verotoimistolle sekä oikaisua koskeva kirje (veroasetuksen 81 §: n 2 momentti). Työnantajan tulee myös ilmoittaa verovirastolle, jolle virheellinen ilmoitus on vastaanotettu, mikä antaa virheellisen ilmoituksen PIT-11 asianmukaiseen toimistoon.

  Työntekijä, muista toimittaa vuotuinen veroilmoitus asuinpaikkasi toimivaltaiselle verovirastolle edellisen vuoden 31. joulukuuta!

  Jos vaihdat asuinpaikkaa, sinun on ilmoitettava siitä työnantajalle.

  Työnantaja ei toimittanut PIT-11-tietoja

  Saattaa käydä niin, että työnantaja ei anna PIT-11: tä eri syistä. Tärkeää on, että tämän asiakirjan puuttuminen ei vapauta työntekijää vuotuisen selvityksen velvollisuudesta.

  Tällaisessa tilanteessa on parasta ensin kysyä henkilöstöosastolta. Jos työnantaja ei kuitenkaan täytä velvoitteitaan eikä työntekijä saa häneltä mitään PIT-11, vuotuinen ilmoitus olisi laadittava itsenäisesti RMUA-kaistaleiden tai tiliotteiden perusteella. Koska palkkaelementtejä ei ole lueteltu RMUA-kaistaleissa, kannattaa käyttää palkkalaskimia ZUS-maksujen, sairausvakuutusmaksujen ja tuloverojen ennakkomaksujen laskemiseen.

  Vuosilausumaa lähetettäessä on parasta liittää kirje, jossa ilmoitetaan, että määrät laskettiin itse puutteen vuoksi PIT-11 työnantajalta.

  Jos työnantaja ei ole toimittanut meille PIT-11: tä, se ei vapauta meitä velvollisuudesta laatia vuotuinen veroilmoitus. Suosittelemme: Voiko vanhempana oleminen auttaa meitä löytämään työtä?

  Suositeltava
  Jätä Kommentti