Tärkein » suojelus » Työttömyyden syyt Puolassa

Työttömyyden syyt Puolassa

 suojelus : Työttömyyden syyt Puolassa

Lähes jokainen maa, jolle on ominaista vapaa markkinatalous, kamppailee enemmän tai vähemmän työttömyysongelman kanssa. Hyvin kehittyneiden maiden yksityiskohtaiset havainnot herättävät pohdintaa, koska pitkäaikaistyöttömyys esiintyy yhä useammin näillä alueilla. 1980-luvun loppuun saakka Puolassa ei ollut työttömyyttä, koska silloin maassa oli komento- ja jakelujärjestelmä. Se tarjosi 100 prosentin työllisyyden, mutta samalla esti vapaiden markkinoiden mekanismien esiintymisen, jotka takasivat luonnollisen tasapainon kysynnän ja tarjonnan välillä. Taloudellinen muutos tapahtui vuonna 1989, mikä osoitti Puolan todellisen työttömyysasteen. Kuinka monta puolalaista on tällä hetkellä työttömiä ja mitkä ovat yleisimpiä työttömyyden syyt Puolassa? Vastaamme näihin kysymyksiin artikkelissa.

Työttömyyteen liittyvät perusmääritelmät

Työttömyys on yleinen sosiaalinen ilmiö. Useimmiten ne luokitellaan tietyn maantieteellisen alueen tai ihmisryhmän mukaan. Se koostuu siitä, että ihmiset, jotka pystyvät ja ovat halukkaita tekemään palkkatyötä, eivät löydä työtä itselleen.

Työttömänä pidetään siis henkilöä, jolla ei ole työtä, mutta joka pystyy ja haluaa ottaa sen käyttöön. Kansainvälisen työjärjestön lausunnon mukaan työttömänä pidetään 15–74-vuotiaita (lakisääteinen työikä) henkilöä, joka analysoidun viikon aikana:

 • ei toimi,
 • etsivät aktiivisesti työtä,
 • on valmis aloittamaan työn lähitulevaisuudessa.

Samanaikaisesti työtön on edelleen henkilö, joka ei ole etsinyt aktiivisesti työtä, koska hän odotti yhteistyötä tietyn taloudellisen yksikön kanssa enintään 3 kuukauden ajan ja oli valmis tekemään tämän yhteistyön.

Mainittakoon myös työttömyysaste, joka mittaa työttömien prosenttiosuutta taloudellisesti aktiivisten ihmisten kokonaismäärästä. Ammatillisesti aktiivisiin ihmisiin kuuluvat sekä työttömät että työlliset. Katso myös

 • Siitä lähtien, kun irtisanomisaika on laskenut?

Työttömyysaste Puolassa

Työttömyysaste heijastaa suurelta osin maan yleistä taloudellista tilannetta. Siellä on noidankehän vaikutus - mitä korkeampi työttömyysaste, sitä huonompi tietyn maan kunto ja puolestaan ​​huonompi tietyn maan taloudellinen tilanne, sitä korkeampi työttömyysaste. Toisaalta laskeva työttömyysaste liittyy yleensä tietyn maan talouden paranemiseen, bruttokansantuotteen (BKT) arvon ja kansalaisten varallisuuden kasvuun. Täällä voit myös havaita positiivisen noidankehän vaikutuksen - ihmisten varallisuuden kasvu saa heidät investoimaan, ostamaan enemmän tuotteita ja tavaroita, käyttämään enemmän palveluita, ja tämä kehittää taloutta.

Puolassa työttömyysaste saavutti huippunsa vuoden 2003 alussa, jolloin se oli 20,7%. Siitä lähtien on havaittu laskusuuntausta. Jopa vuosi 2008 (kun maailmanlaajuinen finanssikriisi tapahtui) ei tuonut merkittävää kasvua Puolan työttömien määrään. 

Vuoden 2019 loppuun asti työttömyysaste laski säännöllisesti (lokakuussa se laski 5,0 prosenttiin, joulukuussa 5,2 prosenttiin), kun taas tammikuusta 2020 on havaittavissa kasvu:

 • Tammikuu: 5,5%;
 • Helmikuu: 5,5%;
 • Maaliskuu: 5,4%;
 • Huhtikuu 5,8%.

Tietenkin tähän tilanteeseen vaikuttaa pitkälti meneillään olevaan COVID-19-epidemiaan liittyvä tilanne. Puolassa ensimmäiset vahvistetut tapaukset kirjattiin maaliskuussa 2020.

Syyt työttömyyteen Puolassa

Mitkä ovat yleisimmät työttömyyden syyt Puolassa? Tällä hetkellä erittäin epävakaat taloudelliset olosuhteet vaikeuttavat selkeää mainintaa maassamme vallitsevista työttömyyden syistä, mutta kiistatta seuraavat asiat ovat eturintamassa:

 • vähimmäispalkan nousu - minimipalkan vahvistamisesta lähtien tällä alalla on havaittu nousutrendiä joka vuosi. Tällä hetkellä vähimmäispalkka on 2600 EUR, ja hallitus on ilmoittanut korottavansa tätä määrää 4 000 EUR: ksi. Toisaalta niin korkea vähimmäispalkka takaa työntekijöille korkeamman elintason, mutta toisaalta - varjotalouden kehityksen ja tiheämmän työllisyyden, joka perustuu ns. romusopimukset;
 • korkeat työvoimakustannukset - kun työntekijä palkataan työsopimuksella, työnantaja maksaa käytännössä työntekijän bruttopalkan (joka sisältää nettopalkat, sosiaaliturvamaksut ja tuloverot) ja lisäksi sosiaaliturvamaksut;
 • pätevän henkilöstön puute - Puolan asiantuntijoiden ulkomailla saatavat paremmin palkatut työpaikat ovat edelleen hyvin suosittuja. Kun pätevät asiantuntijat lähtevät maasta, pula on päteviä työntekijöitä.
 • teknologian kehittäminen - yleinen robotisointi, lähinnä teollisuuden alalla, manuaaliseen työhön liittyvissä tehtävissä, vie monilta ihmisiltä työpaikat;
 • korkeat verot - korkeat verot estävät aina yritysten kehityksen ja siten mahdollisuuden palkata uutta henkilöstöä.

Viimeaikaiset tapahtumat, jotka liittyvät COVID-19: n esiintymiseen Puolassa, ovat kiistatta lisänneet työttömyyttä. Liikkumisrajoitukset, ylhäältä alas suuntautuvat tilaukset lopettaa toiminta matkailu-, kauneus-, virkistys-, urheilu- jne. Aloilla - kaikki tämä johti tulojen vähenemiseen tai jopa menetykseen monissa yrityksissä. Yritysten taloudellisen tilanteen heikkenemisen seurauksena puolestaan ​​ovat usein lomautukset.

Viimeaikainen lomautusten määrän kasvu ja pelko työpaikkojen menettämisestä ovat johtaneet automaattisesti erityyppisten tuotteiden ja palvelujen kysynnän laskuun. Ensinnäkin lasku vaikutti ylellisyystuotteisiin ja -palveluihin, mutta useimpien kuluttajien taloudellisen tilanteen heikkeneminen aiheuttaa myös tuotteiden ja palvelujen kysynnän laskun, joita aiemmin pidettiin perustavanlaatuisina, ja sen seurauksena - jälleen pienempänä työntekijöille.

Työttömyyden syyt Puolassa - yhteenveto

Syyt työttömyyteen tulevat eri alueilta. Joihinkin niistä vaikuttaa Puolan hallitus, joihinkin jopa työntekijät itse, mutta valitettavasti ratkaisevia tekijöitä ovat maailmanlaajuiset tekijät. On kuitenkin syytä olla tietoinen siitä, mikä vaikuttaa työnteon vaikeuteen. Työmarkkinoiden tilanteen ymmärtäminen auttaa varmasti löytämään itsesi paremmin. Suosittelemme: Työskentely laittomasti. Mitä seurauksia työntekijälle ilman sopimusta?

Suositeltava
Jätä Kommentti