Tärkein » sisätilat » Sosiaaliturvamaksut yrittäjien vakuutuksiin - 2021

Sosiaaliturvamaksut yrittäjien vakuutuksiin - 2021

 sisätilat  : Sosiaaliturvamaksut yrittäjien vakuutuksiin - 2021

ZUS-maksun määrä riippuu vakuutusmaksujen arviointiperusteesta, jonka ilmoitettu määrä on vähintään 30% vähimmäispalkasta..

Tärkeä!

Työn vähimmäispalkka vuonna 2014 on 1 680 EUR, ja pienin maksuperuste on 504 EUR.

Annetut annetut määrät ovat:

Vakuutustyyppi

Korko%

Tammi-joulukuu 2014.

eläkkeelle

19.52

98,38 EUR

vammaisuus

8.00

40,32 EUR

sairaus

2.45

12,35 EUR

Tapaturmavakuutusmaksujen prosenttiosuus määritetään työ- ja sosiaalipolitiikasta vastaavan ministerin 29. marraskuuta 2002 antaman asetuksen mukaisesti (Journal of Laws No. 200, kohta 1692, sellaisena kuin se on muutettuna). Tapaturmapalkkioiden korot.

Sairausvakuutusmaksu

Aika

Tammi-joulukuu 2014.

75% keskimääräisestä kuukausipalkasta (EUR)

3004,48

Korko%

9.00

Määrä (EUR)

270,40

% Verosta vähennyskelpoinen korko

7.75

Määrä (EUR)

232,85

Maksut työrahastoon

Yrittäjät, jotka hyötyvät sosiaaliturvamaksujen maksamisen helpotuksesta, eivät maksa sosiaaliturvamaksut työrahastolle.

Vakuutusmaksut yrittäjille, jotka maksavat ZUS-maksuja yleisin ehdoin

Sosiaalivakuutusmaksu

Sosiaaliturvamaksujen laskentaperusteena on ilmoitettu määrä, mutta vähintään 60% ennustetusta keskimääräisestä kuukausipalkasta, joka on annettu tietylle kalenterivuodelle ilmoitetun eläkkeelle ja työkyvyttömyysvakuutukselle maksettavien vuosien laskentarajan määrittämiseksi. - vuonna 2014 se on 3746 zlotya

Alin perusta sosiaaliturvamaksujen laskemiselle yrittäjille ja yhteistyössä toimiville henkilöille on 2247,60 zlotya.

Sosiaaliturvamaksut sosiaalivakuutuksen osalta ne ovat annetusta laskentaperusteesta:

Vakuutustyyppi

Korko%

Tammi-joulukuu 2014.

eläkkeelle

19.52

438,73 EUR

vammaisuus

8.00

179,81 EUR

sairaus

2.45

55,07 EUR

Sairausvakuutusmaksu

Aika

Tammi-joulukuu 2014.

75% keskimääräisestä kuukausipalkasta (EUR)

3004,48

Korko%

9.00

Määrä (EUR)

270,40

% Verosta vähennyskelpoinen korko

7.75

Määrä (EUR)

232,85

Maksut työrahastoon

  • yrittäjät päättävät osuuden työrahastosta itselleen ja yhteistyössä toimiville henkilöille eläkkeelle ja työkyvyttömyydelle maksettavien maksujen määrän perusteella

  • vuonna 2014 työrahastoon maksettujen maksujen prosenttiosuus on 2,45% vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkevakuutusmaksujen laskentaperusteesta

  • tammikuusta 2013 alkaen osuus työrahastosta on 55,07 EUR.

Suositeltava
Jätä Kommentti