Tärkein » datan suojelu » Viittaukset sanatorioon - muutokset vuodesta 2021

Viittaukset sanatorioon - muutokset vuodesta 2021

 datan suojelu :  Viittaukset sanatorioon - muutokset vuodesta 2021

Potilaan, joka haluaa mennä sanatorioon, on suoritettava joitain muodollisuuksia. Puolestaan viittaukset sanatorioon on tarkistettava useissa vaiheissa. Tämä on menettely sanatorion lähettämistä varten.

1. Lähetys sanatorioon

Aluksi potilaan tulee käydä yleislääkärin eli perusterveydenhuollon lääkärin luona. Tutkimuksen ja potilaan haastattelun jälkeen ja mahdollisesti potilaan lääketieteellisen asiakirjan analysoinnin jälkeen lääkäri päättää, täyttääkö se edellytykset viittaukset sanatorioon. Jos hänen päätöksensä on myönteinen, hän antaa asianmukaisen kirjeen (lähete).

Katso myös

  • Mitä eroa on perinnöstä luopumisen ja perinnöstä luopumisen välillä??

2. Lähetys sanatorioon Kansalliselle terveysrahastolle

Vastaanotettu lääkäriltä viittaus sanatorioon Potilas tulee lähettää asianmukaiseen NHF-osastoon potilaan osoitteen mukaan. Joskus lääkäri ei anna potilaalle asiakirjaa, mutta toimittaa sen itse Kansalliselle terveysrahastolle.

3. Sanatorioon suuntautumisen tarkistus ja sen pätevyys

Siirtämisen jälkeen kansalliseen terveysrahastoon viittaukset sanatorioon se rekisteröidään ja sitten tarkistetaan. Analyysin suorittaa balneoklimatologian ja fyysisen lääketieteen tai lääketieteellisen kuntoutuksen asiantuntija. Siinä tutkitaan hoidon oikeutusta ja hyväksytään sitten sopiva spa-hoidon tyyppi ja paikka.

4. Sanatorioon suuntautumisen todentamisen tulos

Tarkastuksen jälkeen NHF-osastolla potilas voi saada kaksi positiivista tai negatiivista päätöstä.

Hakemuksen myönteinen tarkastelu

Positiivisen harkinnan tapauksessa viittaukset sanatorioon, potilas saa päätöksen tietystä terveyskeskuksesta 30 päivän kuluessa lähetyksen rekisteröinnistä Kansallisessa terveyskassassa. Potilas saa seuraavan kirjeen viimeistään 14 päivää ennen oleskelun alkua.

Hakemuksen kielteinen käsittely

Negatiivinen päätös tehdään, jos kylpylähoidolle on vasta-aiheita tai jos hoidolle ei ole viitteitä. Tärkeää on, että potilas ei voi valittaa Kansallisen terveysrahaston päätöksestä. Suosittelemme: Kun työntekijällä on oikeus kertaluonteiseen korvaukseen?

Suositeltava
Jätä Kommentti