Tärkein » joka päivä » Jalkakäytävän puhdistus ja lumen poisto - kiinteistönomistajien velvollisuudet

Jalkakäytävän puhdistus ja lumen poisto - kiinteistönomistajien velvollisuudet

 joka päivä  :  Jalkakäytävän puhdistus ja lumen poisto - kiinteistönomistajien velvollisuudet

Kiinteistönomistajien on pidettävä jalkakäytävä siistinä. Se koskee erityisesti puhdistaa jalkakäytävä, joka on heidän omaisuutensa vieressä, ja sen lumenpoisto. Kommuunissa määritellään säännöissä tapa, jolla omistajien on täytettävä nämä velvoitteet.

Päällysteen puhdistaminen

Yksi kiinteistönomistajien tärkeimmistä velvollisuuksista on velvollisuus pitää kiinteistöt pitävät jalkakäytävät kunnossa, ts. puhdistaa jalkakäytävä. Omistajan on puhdistettava muta, lumi, jää ja muut epäpuhtaudet (kunnan puhtauden ja järjestyksen ylläpitämisestä annetun lain 5 §: n 1 momentin 4 kohta).

Tässä tapauksessa omistaja olisi ymmärrettävä myös maan yhteisomistajana, ikuisena käyttöoikeuden haltijana sekä henkilönä, jolla on omaisuutta hallinnassa tai hallussa.

Sinun on huolehdittava järjestyksestä paitsi talvella myös koko vuoden, vaikka ilmeisistä syistä päällysteen puhdistaminen on tärkeintä syksyllä ja talvella. Velvollisuus puhdistaa suoraan kiinteistön vieressä oleva jalkakäytävä koskee myös tilanteita, joissa kiinteistö on rakentamaton. Katso myös

  • Yhteisen omaisuuden poistaminen avioliitossa - miten se tehdään?
  • Käänteinen kiinnitys - onko se hyvä idea?
  • Asumistuki - kenellä on oikeus siihen ja miten sitä saada?

Mikä jalkakäytävä on puhdistettava ja kumpi ei?

Kiinteistön omistajan ei tarvitse puhdistaa kaikkia jalkakäytäviä. Kiinteistönomistajan puhdistettavan jalkakäytävän on täytettävä kaksi ehtoa:

  • se on erillinen osa julkista tietä jalankulkuliikenteelle,
  • se sijaitsee suoraan kiinteistön rajalla.

Tärkeää on, että päällysteen on oltava suoraan kiinteistön vieressä. Jos jalkakäytävän ja kiinteistön rajan välissä on päällystämätön alue - esim. Ruoho kylvetty, istutetut puut - kiinteistön omistajan ei tarvitse puhdistaa tällaista jalkakäytävää.

Kiinteistön omistajalla ei myöskään ole velvollisuutta puhdistaa jalkakäytävää, jossa maksullinen pysäköinti tai pysäköinti on sallittua..

Lisäksi termi "loppusijoitus" ei kuulu "puhdistaa" -nimen soveltamisalaan. Siksi omistajaa ei voida vaatia suorittamaan omalla kustannuksellaan (tai edes järjestämään) esim. Lumen tai kerättyjen lehtien vientiä.. 

Täytyykö jalkakäytävän lunta 24 tuntia vuorokaudessa??

Käytännössä kysymys puhtauden ylläpitämisestä päällysteellä aiheuttaa monia ongelmia. Tuomioistuinten tuomioissa korostetaan, että se on velvollisuus puhdistaa jalkakäytävä ei tarkoita sitä, että päällysteen on aina oltava täydellisessä kunnossa. Ei voida olettaa, että esimerkiksi lumisateen aikana jalkakäytävä aina kynnetään koko leveydeltään (loppujen lopuksi lunta on siirrettävä jonnekin). Lisäksi on vaikea vaatia päällysteen puhdistamista "välittömästi". Jopa ammattilaisyrityksillä, jotka tarjoavat palveluja esimerkiksi kaupungille, on sopimuksissa määrätty sopimukset, joiden mukaan toimet on toteutettava esim. Kahden tunnin kuluessa lumisateen loppumisesta..

"Talvella, yöllä, sateen aikana on mahdotonta odottaa jalkakäytävän vieressä olevan kiinteistön omistajan puhdistavan mudaa, lunta ja jäätä jatkuvasti ja pysyvästi. Lain puhtauden ja järjestyksen ylläpitämisestä kunnissa ei määritellä näiden toimintojen suorittamistiheyttä. Kiinteistön omistaja noudattaa asiaankuuluvaa huolellisuutta, jos kyseistä toimintaa todella harjoitetaan säännöllisesti, vaikka toiminnan vaikutus ei olisikaan pysyvä. "
Korkeimman oikeuden tuomio 26. heinäkuuta 2017, asiakirjaviite. nro III CSK 356/16

Korvaus onnettomuuden sattuessa

Tilanteessa, jossa puhdistamattomalla jalkakäytävällä tapahtuneen onnettomuuden seurauksena joku kärsi vahinkoa, hän voi hakea korvausta (vahingosta) ja korjata (vahingosta, esim. Kärsimästä jalkamurtumasta).

Tässä tilanteessa on ensisijaisesti tärkeää, onko kiinteistön omistaja syyllinen tapahtumaan vai laiminlyönyt velvoitteensa..

Lisäksi kiinteistön omistaja on vastuussa vain vahingon aiheuttaneen teonsa normaaleista seurauksista (eli tässä normaalit seuraukset siitä, että esimerkiksi lunta ei poistettu jalkakäytävästä). Liukastumisen yhteydessä se on vastuussa siitä, että loukkaantunut kärsi esimerkiksi ruumiinvammoista - jalkamurtumasta, mutta ei siitä, että hän ei voinut mennä lomalle liukastumisen seurauksena..

Päällysteen puhdistus ulkoistettu ulkopuoliselle yritykselle

Monissa tilanteissa puhdistaa jalkakäytävä omistajan itse tekemä ei ole mahdollista, sinun on ulkoistettava se. Tässä tapauksessa paras ratkaisu on allekirjoittaa sopimus yrityksen kanssa, joka käsittelee sitä. On syytä valita ammattilainen. Vahingon sattuessa omistaja ei ole vastuussa tällaisessa tilanteessa. Päällysteen puhdistamisesta tilaama yritys on vastuussa. Sitä voidaan käyttää, kun toiminnan suorittaminen on uskottu henkilölle, yritykselle tai laitokselle, joka harjoittaa ammattitoiminnassaan tällaista toimintaa. Samoin omistaja välttää vastuun, jos hän osoittaa, ettei hän ole syyllinen valitsemaan henkilöä, joka esimerkiksi lapioi hänelle lunta..

On myös hyvä ottaa vakuutus, joka kattaa riskit, jotka liittyvät kiinteistönomistajien siivoustehtäviin (osana vastuuvakuutusta).

Yhteisön valvonta

Omistajien on muistettava, että kunnalla on oikeus tarkistaa, suoritetaanko heille asetetut siivoustehtävät oikein. Siksi tarkastettavaksi valtuutettu elin on kunnan päällikkö, pormestari tai kaupungin presidentti. Käytännössä kunnanvartijat tekevät sen heidän puolestaan. Puhdistamaton päällyste voi johtaa sakkoon.

Säännöt kunnan puhtauden ja järjestyksen ylläpitämiseksi

Kommuunineuvosto vahvistaa erityissäännöt kunnan puhtauden ja järjestyksen ylläpitämiseksi. On muun muassa erityisvaatimukset omistajien toteuttamille toimille.

Asetukset voivat paikallisen lain säädöksenä vain selventää ja selventää lailla asetettuja velvoitteita, kun taas omistajat eivät voi asettaa velvoitteita, joita ei mainita laissa. Suosittelemme: Kun sinulla on oikeus varattuun osakkeeseen?

Suositeltava
Jätä Kommentti