Tärkein » datan suojelu » Jatkuva käyttöoikeus - lainmuutokset vuodesta 2021 alkaen

Jatkuva käyttöoikeus - lainmuutokset vuodesta 2021 alkaen

 datan suojelu :  Jatkuva käyttöoikeus - lainmuutokset vuodesta 2021 alkaen

Yli kaksi miljoonaa puolalaista hyötyy muutoksista, jotka aiheutuvat uudesta asumisesta kehitetyn maa-alueen jatkuvan käyttöoikeuden muuttamisesta maanomistukseen. Uudessa laissa säädetään, että 1.1.2019 alkaen ikuinen käyttöoikeus muutetaan lain nojalla nykyisten ikuisten käyttäjien omistusoikeudeksi. Lue ja selvitä, miten se on muuttunut ikuinen käyttöoikeus!

Jatkuva käyttöoikeus on esineoikeus

Siviililaki on toistaiseksi sisältänyt suljetun luettelon esineoikeuksista - irtaimeen ja kiinteään omaisuuteen liittyvistä oikeuksista, joihin kuuluvat: omistus, rajoitetut omistusoikeudet (esim. Maapalvelut) ja ikuinen käyttöoikeus. Katso myös

  • Matkatoimiston vastuu hukkaan menneestä lomasta

Jatkuva käyttöoikeus oli hybridi täyden omistusoikeuden ja rajoitetun oikeuden välillä. Sitä sovelletaan vain valtionkassan tai paikallishallinnon yksiköiden omistamaan maa-alueeseen. Sekä luonnolliset että oikeushenkilöt voivat olla pysyviä käyttäjiä. Ikuisen käyttöoikeuden perusperiaate on yksinkertainen - valtionkassa tai paikallishallinnon yksikkö on kiinteistön omistaja ja ikuinen käyttöoikeuden haltija vain tällä kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen omistaja. Nämä voivat olla sekä olemassa olevia että käyttäjän rakentamia rakennuksia. Ikuiset käyttöoikeussopimukset tehtiin notaarin vahvistamana. Tämän laitoksen tärkein etu oli sopimusten voimassaoloaika - yleensä se oli 99 vuotta.

Jatkuva käyttöoikeus se ei ollut ilmainen - käyttäjän oli maksettava vuosimaksu. Edellä mainittuja maksuja päivitettiin vuosittain, ja niiden määrä ja päivitystapa herätti paljon kiistaa.

Uusi laki muuttaa melkein kaikkea

Edellä kuvattu laki on muuttunut merkittävästi 1.1.2019 alkaen - ikuinen käyttöoikeus asuintarkoituksiin kehitetty maa (eli yhden perheen tai monen perheen rakennukset sekä asuinrakennusten käyttöä mahdollistavat ulkorakennukset, esim. autotallit) muutetaan täysomistukseksi.

Taiteen tarjoaminen. 1. asuntotarkoituksiin kehitetyn maan ikuisen käyttöoikeuden muuttamisesta maanomistukseen
1. Asuntotarkoituksiin kehitetyn maan pysyvä käyttöoikeus muutetaan 1. tammikuuta 2019 alkaen tämän maan omistukseen, jollei 3, 7 ja 8 sekä artikkeli. 10 ja taide. 13.
2. Asuintarkoituksiin tarkoitettu maa-alue on ymmärrettävä vain rakennetuksi kiinteistöksi:
1) yhden perheen asuinrakennukset tai
2) monen perheen asuinrakennukset, joissa vähintään puolet tiloista on asuinrakennuksia, tai
3) 1 tai 2 kohdassa tarkoitetut rakennukset sekä ulkorakennukset, autotallit, muut rakennusobjektit tai rakennuslaitteet, jotka mahdollistavat asuinrakennusten oikean ja järkevän käytön.

Uusi laki saa kaikki kiinteistövälittäjiksi olleista, jotka ovat aiemmin olleet ikuisia käyttöoikeuksia, samoin kuin ihmisistä, jotka ovat saaneet täyden omistuksen kiinteistön myyntisopimuksen perusteella.

Ikuisen käyttöoikeuden muuttaminen omistusoikeudeksi lain luonnoksen mukaisesti tapahtuu automaattisesti lain nojalla. Nykyisten ikuisten käyttöoikeuksien haltijoiden ei tarvitse jättää hakemuksia tai muutoshakemuksia.

Jos ikuinen käyttöoikeus muutospäivänä se oli rasitettu millään tavalla (esim. kiinnityksen avulla), sitten muutospäivästä lukien tästä vakuudeksi tulee sen omaisuuden vakuus, johon entisellä ikuisella käyttöoikeuden haltijalla on omistusoikeus.

Jatkuva käyttöoikeus a ztodistus

Äskettäin perustettu omistusoikeus on ilmoitettava maarekisterissä. Lainluonnoksen mukaan maa- ja asuntolainarekisteriin merkitsemistä koskevan hakemuksen jättämisen perusta on todistus.

Peruste kiinteistöjen omistusoikeuden ilmoittamiselle kiinteistöä koskevassa maa- ja kiinnitysrekisterissä on todistus, joka vahvistaa ikuisen käyttöoikeuden muuttamisen omistusoikeudeksi.

Todistus myönnetään viran puolesta toimittamatta hakemusta 12 kuukauden kuluessa muutospäivästä (ja siten vuoden 2019 loppuun mennessä) tai kiinteistönomistajan pyynnöstä 4 kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä - tämä tarkoittaa että hakemuksen jättäminen nopeuttaa maarekisterin julkistamisoikeuksiin liittyvää menettelyä. Todistuksen antaa:

  • staroste: jos valtiovarainministeriö on aiemmin omistanut maata;

  • kansallisen maataloustukikeskuksen paikallisen sivukonttorin johtaja tai sotilashallituksen viraston alueellisen osaston johtaja - kiinteistöjen osalta, joissa nämä yhteisöt käyttävät valtionkassan omistusta;

  • kunnan päämies / pormestari / kaupunginjohtaja, poviat-hallitus tai voivodikunta-hallitus - kuntien omistamien kiinteistöjen osalta;

  • sisä- ja hallintoministeriön asuntoresurssilautakunnan johtaja - kiinteistöjen osalta, joissa tämä organisaatioyksikkö käyttää valtionkassan omistusta.

Sertifikaatti sisältää tarkan tunnistuksen kiinteistöstä, johon se liittyy. Viranomainen, joka myöntää ne viran puolesta, 14 päivän kuluessa todistuksen myöntämisestä lähettää todistuksen tuomioistuimelle, joka pitää kiinteistöjen maa- ja asuntolainarekisteriä. Tuomioistuin tekee viran puolesta virkaa rekisteriin, mutta maa- ja asuntolainarekisterin III luvussa paljastetaan myös kiinteistön entisen omistajan vaatimus muutosmaksusta.

Palkkiot kaksikymmentä vuotta

Jatkuvan käyttöoikeuden muuttaminen omistusoikeuksiksi ei ole täysin ilmaista - nykyisten ikuisten käyttöoikeuksien käyttäjien on maksettava ns. muutosmaksu. Palkkio jaetaan 20 vuotuiseen erään, vuotuisen erän määrä on sama kuin nykyisen vuosimaksun määrä, jota sovelletaan 1.1.2018. Se maksetaan vuosittain 31. maaliskuuta asti, ja kiinteistön omistajalle voi hakea palkkion jakamista maksettuihin eriin ympäri vuoden.

Tärkeää on, että maksu voidaan indeksoida käyttämällä tilastokeskuksen julkaisemia kiinteistöjen hintamuutosindikaattoreita. Indeksointi on mahdollista kolmen vuoden välein.

Valtionkassan omistaman maan pysyvät käyttäjät voivat saada alennusta, jos he päättävät maksaa muuntomaksun kerran etukäteen. Tällainen vaihe on mahdollista milloin tahansa, jopa useita vuosia muuntamisen jälkeen. Alennuksen määrä riippuu koko palkkion maksupäivästä - esimerkiksi henkilö, joka maksaa palkkion muuntamisen jälkeisenä vuonna eli vuonna 2021, saa 40%: n alennuksen. Alennusvaihtoehto on epäilemättä edullinen, koska sen avulla voidaan välttää mahdollisen valorisaation aiheuttama maksun määrän korotus.

Alennus ennakkomaksua varten

Maksun maksamisen hetki muuntamisen jälkeen

Alennuksen määrä

ensimmäisenä vuonna

60%

2. vuonna

50%

3. vuonna

40%

neljäntenä vuonna

kolmekymmentä%

5 vuodessa

kaksikymmentä%

kuudes vuosi

10%

Kuntien omistamassa maassa on myös mahdollista saada alennus, ja alennuksen määrä riippuu kyseisen yksikön elimen (esim. Kunnanvaltuusto) hyväksymästä päätöksestä. Päätöslauselman olisi sisällettävä kaikki myönnetyn alennuksen yksityiskohdat, mukaan lukien sen määrä ja takaisinmaksun ajankohta. Alennus voi koskea myös vuotuisen erän määrää.

Jos kiinteistön omistaja myy kiinteistönsä ennen muutosmaksun koko maksamista, velvollisuus maksaa se siirtyy maan ostajalle ja hän on yhteisö, joka on velvollinen täyttämään tämän velvoitteen. Suosittelemme: Työntekijän työn hylkääminen - mitä siihen liittyy?

Suositeltava
Jätä Kommentti