Tärkein » minimalismi » Tapaturmavakuutus - maksusumma vuonna 2021

Tapaturmavakuutus - maksusumma vuonna 2021

 minimalismi : Tapaturmavakuutus - maksusumma vuonna 2021

maksajat, jotka eivät kuulu REGON-rekisteriin - onnettomuusosuus 1,80%

 • maksajat, jotka on merkittävä REGON - rekisteriin ja raportoitava tapaturmavakuutus:

  • enintään 9 henkilöä - tapaturmapalkkio puolet enimmäispalkkiosta - 1,80%

  • vähintään 10 henkilöä, jotka toimittivat ZUS: lle tietoja ZUS IWA: lta kolmen edellisen vuoden aikana - ZUS: n määrittämä onnettomuusosuus,

  • vähintään 10 ihmistä, jotka eivät toimittaneet ZUS: lle ZUS IWA -tietoja kolmen edellisen vuoden ajalta - tapaturmien määrä määritetään itsenäisesti toimintaryhmästä riippuen.

  Toimintaryhmät, riskiluokat ja vakuutusmaksut tapaturmavakuutus vuoden 2017 toimintaryhmästä riippuen:

  Ei..

  Toimintaryhmä

  PKD-koodi *

  Riskiluokka

  Tapaturmien osuus

  1

  Kasvit, karjanhoito ja jalostus, metsästys, mukaan lukien palvelutoiminta

  A - 01

  9

  2,53%

  2

  Metsätalous ja puunkorjuu

  A - 02

  11

  3,06%

  3

  Kalastus

  A - 03

  7

  2,00%

  4

  Kivihiilen ja ruskohiilen (ruskohiilen) uuttaminen

  B - 05

  12

  3,33%

  5

  Raakaöljyn ja maakaasun louhinta

  B - 06

  13

  3,60%

  6

  Metallimalmien louhinta

  B - 07

  12

  3,33%

  7

  Muu kaivostoiminta ja louhinta

  B - 08

  8

  2,26%

  8

  Kaivostoimintaa ja louhintaa tukevat palvelutoiminta

  B - 09

  9

  2,53%

  9

  Elintarvikkeiden valmistus

  C - 10

  6

  1,73%

  10

  Juomien valmistus

  C - 11

  6

  1,73%

  11

  Tupakkatuotteiden valmistus

  C - 12

  4

  1,20%

  12

  Tekstiilien valmistus

  C - 13

  5

  1,47%

  13

  Vaatetuotanto

  C - 14

  3

  0,93%

  14

  Nahan ja nahkatuotteiden valmistus

  C - 15

  3

  0,93%

  15

  Puu- ja korkkituotteiden valmistus paitsi huonekalut; oljetuotteiden ja punontamateriaalien valmistus

  C - 16

  8

  2,26%

  16

  Paperin ja paperituotteiden tuotanto

  C - 17

  6

  1,73%

  17

  Tallennettujen tietovälineiden tulostaminen ja jäljentäminen

  C - 18

  4

  1,20%

  18

  Koksin ja puhdistettujen öljytuotteiden valmistus ja jalostus

  C - 19

  6

  1,73%

  19

  Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus

  C - 20

  6

  1,73%

  kaksikymmentä

  Farmaseuttisten perusaineiden sekä lääkkeiden ja muiden farmaseuttisten tuotteiden valmistus

  C - 21

  4

  1,20%

  21

  Kumi- ja muovituotteiden valmistus

  C - 22

  6

  1,73%

  22

  Tuotteiden valmistus muista ei-metallisista mineraaliraaka-aineista

  C - 23

  8

  2,26%

  23

  Metallintuotanto

  C - 24

  10

  2,80%

  24

  Metallituotteiden valmistus, lukuun ottamatta koneita ja laitteita

  C - 25

  7

  2,00%

  25

  Tietokoneiden, elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus

  C - 26

  4

  1,20%

  26

  Sähkölaitteiden valmistus

  C - 27

  5

  1,47%

  27

  Koneiden ja laitteiden valmistus, muualle luokittelematon

  C - 28

  7

  2,00%

  28

  Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen, paitsi moottoripyörien, valmistus

  C - 29

  6

  1,73%

  29

  Muiden kuljetusvälineiden valmistus

  C - 30

  7

  2,00%

  kolmekymmentä

  Huonekalujen tuotanto

  C - 31

  6

  1,73%

  31

  Muu tuotanto

  C - 32

  4

  1,20%

  32

  Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus

  C - 33

  6

  1,73%

  33

  Sähkön, kaasun, höyryn, kuuman veden ja ilman tuotanto ja toimittaminen ilmastointijärjestelmiin

  D - 35

  5

  1,47%

  34

  Veden keruu, käsittely ja toimitus

  E - 36

  5

  1,47%

  35

  Jäteveden tyhjentäminen ja käsittely

  E - 37

  6

  1,73%

  36

  Jätteiden keräys-, käsittely- ja hävittämistoimet; raaka-aineiden talteenotto

  E - 38

  7

  2,00%

  37

  Puhdistustoiminta ja muut jätehuoltopalvelut

  E - 39

  4

  1,20%

  38

  Rakennusten pystyttämiseen liittyvät rakennustyöt

  F - 41

  5

  1,47%

  39

  Maa- ja vesirakentamisen rakentamiseen liittyvät työt

  F - 42

  7

  2,00%

  40

  Erikoistuneet rakennustyöt

  F - 43

  5

  1,47%

  41

  Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen korjaus

  G - 45

  3

  0,93%

  42

  Tukkukauppa (pl. Moottoriajoneuvot)

  G - 46

  3

  0,93%

  43

  Vähittäiskauppa, paitsi moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa

  G - 47

  3

  0,93%

  44

  Maaliikenne ja putkikuljetukset

  H - 49

  4

  1,20%

  45

  Vesiliikenne

  H - 50

  6

  1,73%

  46

  Lentoliikenne

  H - 51

  3

  0,93%

  47

  Liikennettä tukevat varastointi- ja palvelutoiminta

  H - 52

  5

  1,47%

  48

  Posti- ja kuriiritoiminta

  H - 53

  5

  1,47%

  49

  Majoitus- ja ateriapalvelutoiminta

  JA

  2

  0,67%

  50

  Informaatio ja viestintä

  J.

  2

  0,67%

  51

  Rahoitus- ja vakuutustoiminta

  K.

  2

  0,67%

  52

  Kiinteistöalan toiminta

  L.

  3

  0,93%

  53

  Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta

  M.

  2

  0,67%

  54

  Vuokraus

  N - 77

  4

  1,20%

  55

  Työllisyys

  N - 78

  5

  1,47%

  56

  Matkanjärjestäjien, matkanvälittäjien ja agenttien toiminta ja muut varauspalvelutoiminnot ja niihin liittyvät toiminnot

  N - 79

  1

  0,40%

  57

  Etsivä- ja turvatoimet

  N - 80

  3

  0,93%

  58

  Palvelut, jotka liittyvät järjestyksen ylläpitoon rakennuksissa ja viheralueiden kehittämiseen

  N - 81

  4

  1,20%

  59

  Hallinnollisten toimistojen tukeen ja muuhun yritystoimintaan liittyvä toiminta

  N - 82

  2

  0,67%

  60

  Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus, järjestöt ja ekstraterritoriaaliset ryhmät

  O, U

  3

  0,93%

  61

  Koulutus

  P.

  3

  0,93%

  62

  Terveydenhuolto ja sosiaaliapu

  Q

  4

  1,20%

  63

  Kulttuuriin, viihteeseen ja virkistykseen liittyvät toimet

  R

  3

  0,93%

  64

  Muu palvelutoiminta, kotitaloudet työntekijöiden kanssa; kotitaloudet, jotka tuottavat tavaroita ja tarjoavat palveluja omiin tarpeisiinsa

  S, T

  3

  0,93%

  * PKD-koodi, joka on määritelty Puolan toimialaluokituksesta (PKD) 24. joulukuuta 2007 annetun ministerineuvoston asetuksessa (Journal of Laws No. 251, kohta 1885 ja vuonna 2009, nro 59, kohta 489)..

  Suositeltava
  Jätä Kommentti