Tärkein » suojelus » Vaihtosopimus - kuinka kauan se voidaan allekirjoittaa?

Vaihtosopimus - kuinka kauan se voidaan allekirjoittaa?

 suojelus : Vaihtosopimus - kuinka kauan se voidaan allekirjoittaa?

Olen työsuhteessa korvaussopimuksen perusteella. Minulle ei ole erikseen kerrottu, milloin henkilö, jonka tehtävässäni tällä hetkellä olen, palaa. Sopimus uusitaan kolmen kuukauden välein. Onko tämä laillista? Voiko korvaussopimuksen irtisanoa yhdessä yössä??

Joanna, Mielno

Vaihtosopimus

Aikaisemmin korvaussopimus oli työlainsäädännön mukaan erillinen työsopimus. Tällä hetkellä säännöstön määräyksissä määritellään vain 3 tyyppisiä työsopimuksia:

 • toistaiseksi,
 • rajoitetun ajan,
 • koeaikaa varten.

Korvaussopimus on erityinen määräaikaisen sopimuksen muoto, joka tehdään toisen työntekijän perustellun poissaolon ajaksi ja jonka aiheuttaa esimerkiksi:

 • pitkittynyt sairaus,
 • loma:
  • äitiys,
  • koulutuksellinen,
  • vapaa.

Työnantaja voi palkata toisen henkilön työsopimuksen perusteella korvaamaan työntekijän pitkäksi aikaa. Yhteistyö poissa olevan työntekijän korvaavan henkilön kanssa voi alkaa aloittaa koeaikaa koskevan sopimuksen allekirjoittamisen. Katso myös

 • Koeaika on mahdollisuus menestyä!
 • Työsopimuksen irtisanominen määräämättömäksi ajaksi - irtisanomisaika
 • Sopimus määräämättömäksi ajaksi ja työpaikan selvitystila

Korvaussopimukseen perustuvat työehdot

Palkatessaan korvaavan henkilön tulisi määritellä kyseisen henkilön tekemä työ samaan tapaan kuin korvaava henkilö. Tällainen toiminta on ratkaisevan tärkeää tämän tyyppisessä sopimuksessa.

Tärkeää on, että muiden työsuhteen ehtojen ei tarvitse olla tässä tapauksessa samoja. Työnantajalla on oikeus allekirjoittaa korvaussopimus, josta käy ilmi:

 • erilaiset työajat,
 • erilainen palkkataso,
 • muut palkkojen muuttuvat osat tai ei niitä,
 • eri tasoinen asema riippuen työntekijän pätevyydestä.

Vaikka työnantajalla on laajempi liikkumavaraa määritettäessä korvaavan henkilön muita työsuhteen ehtoja ja palkkoja, tehtävän erityisyyden ei pitäisi viime kädessä poiketa merkittävästi korvaavan henkilön asemasta. Poissaolevaa työntekijää korvaavan henkilön työolojen ja palkan määrittämisen vapautta rajoittavat työlainsäädännöt. Edellytykset eivät voi olla huonommat kuin työlaissa säädetään.

Ilmoitus päättymispäivästä korvaussopimuksessa

Määräaikaiselle työsopimukselle on tyypillisesti ominaista, että sen voimassaolopäivä on ilmoitettu erikseen sopimuksessa. Se voi kuitenkin olla erilainen korvaavan sopimuksen tapauksessa. Jos korvattu työntekijä on esimerkiksi tietyllä kestolomalla, sopimuksen kesto voidaan määritellä selkeästi. Toisaalta tilanne voi mutkistaa, kun työntekijän poissaoloa ei ole säännelty tiukoilla rajoilla, esimerkiksi pitkittyneen sairauden takia. Sitten korvaussopimuksen päättymispäivä voidaan merkitä osoittamalla tuleva tapahtuma, jonka saapuminen johtaa työsuhteen päättymiseen työnantajan ja korvaavan henkilön välillä. Tyypillisesti tällainen tapahtuma on korvaavan työntekijän paluu työhön. Työnantaja voi allekirjoittaa korvaussopimuksen määräajaksi määrittelemällä sopimuksen päivämäärän huolimatta siitä, ettei korvaavaa henkilöä ole määrittelemättömällä voimassaoloaikalla. Tämä korvaussopimuksen pätevyyden määrittämisen muoto aiheuttaa kuitenkin komplikaatioita, kun korvaavan henkilön poissaoloa lyhennetään tai jatketaan. Tässä tapauksessa työnantaja voidaan pakottaa allekirjoittamaan liite korvaavan henkilön kanssa.

Vaihtosopimus ja raskaana olevien työntekijöiden suojelu

Kuten työlainsäädännön säännöksistä käy ilmi:

 • molemmilla on määräaikainen sopimus, 

kuten ja 

 • yli kuukauden mittaisen koeajan,

joka päättyisi kolmannen raskauskuukauden jälkeen, työntekijää jatketaan automaattisesti toimituspäivään saakka. Valitettavasti tätä sääntöä ei sovelleta korvaussopimusten nojalla työskenteleviin työntekijöihin. Naispuolinen työntekijä, joka on työsuhteessa korvaussopimukseen, ei kuulu työsuojelun piiriin raskauden aikana.

Esimerkki 1.

Jola on allekirjoittanut korvaussopimuksen, joka päättyy 31. heinäkuuta tänä vuonna. Tietyn vuoden huhtikuussa työntekijä tuli raskaaksi. Korvaussopimus jatkuu vasta toimituspäivänä huolimatta siitä, että työntekijän kolmas raskauskuukausi on kulunut sopimuksen irtisanomispäivänä.

Tärkeää on, että poissa olevaa työntekijää korvaavalla työntekijällä on oikeus käyttää äitiys- ja vanhempainlomaansa korvaussopimuksen loppuun saakka.

Korvaussopimuksen voimassaoloaika

Muutos määräaikais- ja määrärajoituksia koskevissa määräyksissä määräaikaisia ​​sopimuksia tehtäessä:

 • tehtyjen sopimusten määrä saa olla enintään 3,
 • tehtyjen sopimusten kokonaiskesto ei saa ylittää 33 kuukautta,

eivät kattaneet korvaussopimuksia. Se on yksi poikkeuksista, jonka avulla työlaissa asetetut rajat voidaan ylittää. Tämä tarkoittaa sitä, että työnantaja voi tehdä korvaussopimuksia saman työntekijän kanssa useita kertoja, mutta poissaolevan työntekijän palattuaan yritykseen ei ole velvollisuutta jatkaa tällaista sopimusta..

On kuitenkin syytä mainita, että jos vaihdettu työntekijä palaa jonkun toisen korvaussopimuksen voimassaoloaikana, esimerkiksi ensimmäisen kuukauden aikana seuraavan kolmen kuukauden sopimuksen tekemisestä, työnantaja ei voi irtisanoa työntekijää yön yli. On olemassa asiaankuuluvia irtisanomisaikoja riippuen tietyn työnantajan työsuhteen kokonaisajasta. Korvaussopimuksella on seuraavat irtisanomisajat:

 • 2 viikkoa - työsuhteessa alle 6 kuukautta,
 • 1 kuukausi - henkilölle, joka on työskennellyt vähintään 6 kuukautta,
 • 3 kuukautta - kun työsuhde on vähintään 3 vuotta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että työnantajalla on oikeus allekirjoittaa korvaussopimukset poissa olevan työntekijän kanssa monta kertaa eikä hänen tarvitse ilmoittaa poissaolevan henkilön paluupäivästä, kun hänellä ei ole tällaista tietoa. Suosittelemme: Vuosiloma - milloin tilata?

Suositeltava
Jätä Kommentti