Tärkein » sisätilat » Lapsen adoptoivan työntekijän loma

Lapsen adoptoivan työntekijän loma

 sisätilat  :  Lapsen adoptoivan työntekijän loma

Loma vanhempainloman ehdoilla voidaan ottaa vain, jos lomaa käytettiin äitiysloman ehdoin.

Vanhempainlomaa koskeva hakemus on toimitettava työnantajalle viimeistään 21. päivänä lapsen adoptiosta tai lapseksi ottamisesta. Työnantajan on otettava huomioon tällainen pyyntö.

Äitiysavustus

Vanhemmuuteen liittyvällä lomalla olevilla henkilöillä on oikeus äitiysavustukseen. Myös niille vanhemmille, jotka käyttävät hyväkseen loma lapseksi ottavalle työntekijälle. Sen määrä riippuu siitä, onko hakemus näistä lehdistä jätetty. Jos työnantaja on vastaanottanut hakemuksen viimeistään 21 päivän kuluttua lapseksiottamisesta tai lapsen ottamisesta kasvatuspäivästä, äitiys- ja vanhempainloman ehtojen mukaisesta lomasta maksetaan 80 prosentin etuus. Jos hakemusta ei ole jätetty, korvaus on kuitenkin 100% loman ajasta äitiysloman ja osan vanhempainloman ehtojen mukaisesti ja loppuajaksi työntekijä saa 60% etuudesta..  

Isyysloma

Isyyslomaa, toisin kuin äitiysloman ehtoja vastaava loma, saa käyttää vain adoptiovanhempi. Tällainen loma tulisi ottaa kahden vuoden kuluessa lapsen adoptoinnista tai lapsen adoptoinnista. Sen eräpäivä on 14 päivää ja se voidaan jakaa kahteen yhtä suureen osaan.

Isyysloman hakemus on jätettävä viimeistään seitsemän päivää ennen sen käytön aloittamista.

Isyysloma voidaan käyttää äidin ollessa äitiyslomalla.

Lastenhoitopäivät

Lastenhoitopäivät ovat vanhempien käytettävissä, jotka kasvattavat alle 14-vuotiaita lapsia. Täällä ei ole lisäoikeuksia, kun sitä käytetään loma lapseksi ottavalle työntekijälle. Tällainen vapautus on voimassa 16 tuntia tai 2 päivää. Työntekijän on päätettävä, miten tätä oikeutta käytetään. Tässä yhteydessä on korostettava, että vain yksi vanhemmista voi hyödyntää tällaista vapautusta. Suosittelemme: Onko maksettua lastenhoitovapaata??

Suositeltava
Jätä Kommentti