Tärkein » suojelus » Riippuvainen työntekijä ja seuraukset työskennellessään humalassa

Riippuvainen työntekijä ja seuraukset työskennellessään humalassa

 suojelus  :  Riippuvainen työntekijä ja seuraukset työskennellessään humalassa

Työntekijällä on useita velvoitteita, jotka johtuvat sekä työsopimuksesta, työsäännösten säännöksistä että ns sosiaalisen rinnakkaiselon periaatteet. Heidän on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja luotettavasti työnantajan määräämässä paikassa ja aikana työterveys- ja työturvallisuusperiaatteiden mukaisesti. Työntekijä ei ole epäilystäkään alkoholin, huumeiden tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena. Riippuvainen työntekijä voi aiheuttaa monia ongelmia.

Muiden työntekijöiden lausunnot ovat riittäviä, jotta niitä voidaan pitää päihtyneinä

Jos työntekijä tulee töihin olosuhteissa, jotka viittaavat kiellettyjen aineiden kulutukseen, hän on alttiina vakaville seurauksille paitsi tulevaan ammatilliseen tulevaisuuteensa myös rikosoikeudelliseen vastuuseen..

Raittiuden kasvatuksesta ja alkoholismin torjunnasta annetun lain säännökset määrittelevät tarkasti tilanteet, joissa käsittelemme alkoholin kulutuksen tilaa ja päihtyvyyttä. Kuten alla olevassa taulukossa on määritelty, alkoholipitoisuus kehossa on suurempi juopuneena kuin juopuneena.

Tila alkoholin käytön jälkeen on, kun kehon alkoholipitoisuus on tai johtaa:
1) veren alkoholipitoisuus 0,2 - 0,5 0.5 tai
2) uloshengitysilmassa 0,1 - 0,25 mg alkoholia 1 dm3: ssa.
Myrkytystila tapahtuu, kun kehon alkoholipitoisuus on tai johtaa:
1) veren alkoholipitoisuus yli 0,5 ‰ tai
2) uloshengitetyssä ilmassa yli 0,25 mg alkoholia 1 dm3: ssä.
Huumeiden kulutuksella tarkoitetaan huumausaineiden, psykotrooppisten aineiden, korvaavien aineiden tai uusien psykoaktiivisten aineiden kulutusta.

Itse asiassa pienimmänkin alkoholimäärän (mikä johtaa alkoholipitoisuuteen alle ilmoitettujen rajojen) kulutuksella voi olla kielteisiä seurauksia työntekijälle. Työntekijän päihtyvyys työssä voidaan todistaa kaikin keinoin - ei pelkästään verianalyyseillä tai ns. alkometri, joka tarkistaa alkoholipitoisuuden uloshengitetyssä ilmassa, mutta myös esimerkiksi todistajien todistusten avulla. Joten jos esimerkiksi riippuvainen työntekijä kieltäytyy käymästä tutkimusta tai työnantaja käyttää hyväksymättömää laitetta tutkiakseen työntekijän tilaa eikä työntekijä käytä mahdollisuutta vahvistaa näiden testien tuloksia, muita todisteita voidaan käyttää päihtymistilan määrittämiseen, kuten muiden työntekijöiden lausunnot (ks. korkeimman oikeuden 11. joulukuuta 2006 antama tuomio asiassa, jonka viitenumero on I PK 165/06).

Voiko riippuvainen työntekijä kieltäytyä alkoholitestistä??

Lainvalvonnasta vastaavan elimen (yleensä poliisi) olisi testattava alkoholin esiintyminen kehossa. Työntekijällä ei ole velvollisuutta suorittaa tällaista tutkimusta, ja hän voi kieltäytyä siitä. Hänen on kuitenkin oltava tietoinen tällaisen päätöksen seurauksista - vakiintuneen käsityksen mukaan raittiilla työntekijällä ei ole syytä kieltäytyä tutkimuksesta, joten kieltäytymistä voidaan pitää todisteena häntä vastaan ​​(ks. Korkeimman oikeuden tuomio) Tuomioistuin, 24. toukokuuta 1985, annettu asiassa viite I PRN 39/85).

Tärkeää on, että pelkkä kieltäytyminen kokeen suorittamisesta ei ole syy määrätä seuraamuksia työntekijälle.

Lääkkeitä ja päihdyttäviä aineita koskevat säännökset ovat paljon vähemmän yhtenäisiä - Puolan laissa ei määritellä tarkalleen, mikä on tila huumeiden käytön jälkeen. Työntekijän epätavallinen käyttäytyminen voi aiheuttaa epäilyksiä siitä, että hän käyttää laittomia aineita, mutta ei ole säännöksiä, jotka antaisivat työnantajan pakottaa työntekijän suorittamaan huumetesti (huumetestit), vaikka poliisit kutsuisivatkin suorittamaan tällaisen tutkimus. Kokeeseen osallistuminen on työntekijän vapaaehtoinen päätös.

Mikä uhkaa työntekijää?

Alkoholin tai huumeiden kulutukseen työpaikalla tai tulemiseen töihin tällaisten huumeiden vaikutuksesta liittyy kahdenlaisia ​​seurauksia: määräysvastuu ja vastuu rikoksesta..

Taiteen tarjoaminen. Lain kasvattamisesta raittiudesta ja alkoholismin torjunnasta 17 §
1. Työpaikan johtajan tai hänen valtuuttamansa henkilön on estettävä työntekijää työskentelemästä, jos on perusteltua epäilystä siitä, että hän ilmestyi töihin alkoholin käytön tai alkoholin käytön aikana. Päätöksen taustalla olevat olosuhteet tulisi ilmoittaa työntekijälle.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut työpaikan päällikön oikeudet 1, käyttävät myös työpaikan vanhempi elin ja viranomainen, jolla on valtuudet suorittaa työpaikan tarkastus.
3. Työpaikan johtajan, tämän valtuuttaman henkilön pyynnöstä sekä 1 momentissa tarkoitetun työntekijän pyynnöstä. 1 mukaisesti työntekijän raittiustesti suoritetaan julkisen järjestyksen suojelemiseksi nimitetyn valtuutetun elimen toimesta. Veren keräyksen suorittaa henkilö, jolla on asianmukainen ammatillinen pätevyys. Tarkastellakseen raittiuden tilaa, Art. 47 kohta. 2.

Tällainen työntekijän käyttäytyminen rikkoo aina terveyttä ja turvallisuutta koskevia määräyksiä. Suurin osa työnantajista sisällyttää työhönsä myös asiaankuuluvat säännökset (erityisesti huumeiden käytön ja muiden päihdyttävien aineiden alalla). Jos työnantaja saa tietää, että työntekijä käyttäytyy epätavallisesti ja saattaa olla alkoholin vaikutuksen alaisena, hän on velvollinen olemaan päästämättä häntä työskentelemään. Työnantajan epäilysten on oltava perusteltuja - ne eivät voi olla vain huhuja tai huhuja.

Taiteen tarjoaminen. 108 § 1-3
§ 1. Jos työntekijä ei noudata vakiintunutta organisaatiota ja järjestystä työprosessissa, työterveys- ja työturvallisuusmääräyksiä, palomääräyksiä sekä hyväksyttyä tapaa vahvistaa saapuminen ja läsnäolo ja perustella poissaolot, työnantaja voivat hakea:
1) varoitus;
2) nuhtelu.
§ 2. Jos työntekijä ei noudata työterveyttä ja -turvallisuutta tai palomääräyksiä, jättää työn perusteettomasti, ilmestyy töihin alkoholin vaikutuksen alaisena tai juo työskennellessään - työnantaja voi myös määrätä sakon.
§ 3. Sakko yhdestä rikkomuksesta ja jokaisesta perusteettoman poissaolon päivästä ei voi olla korkeampi kuin työntekijän yhden päivän palkka, ja sakkojen kokonaismäärä ei saa ylittää maksettavan palkan kymmenesosaa sen jälkeen, kun 1 artiklassa tarkoitetut vähennykset 87 § 1 kohdat 1-3.

Edellä kuvatuissa tilanteissa työnantajalla on oikeus määrätä työntekijälle seuraamus. Sen koko riippuu joka tapauksessa tapauksen olosuhteista - esimerkiksi ensimmäisen rikoksen tapauksessa riippuvainen työntekijä Varovaisuutta voidaan yleensä odottaa. Jos tällaisia ​​tapahtumia esiintyy toistuvasti, hän on vaarassa joutua taloudelliseen vastuuseen. Työsäännösten määräykset rajoittavat rangaistuksen määrää, eikä se voi olla korkeampi kuin työntekijän yhden työpäivän palkka.

Jos seuraamusten soveltaminen työntekijään ei tuota odotettua tulosta, riippuvainen työntekijä on otettava huomioon mahdollisuus menettää työpaikka. Työnantaja, joka toimii Art. Työsäännöstön 52 §: n 1 momentin 1 kohta voi irtisanoa työsopimuksen ilman erillistä ilmoitusta, jos työntekijä rikkoo vakavasti perustehtäviään. Alkoholin tai huumeiden nauttiminen työssä tai näkeminen työpaikalla tällaisten aineiden vaikutuksesta tehtävien suorittamiseen on työntekijän perustehtävien vastaista ja - tapauksen olosuhteista riippuen - voi johtaa kurinpidolliseen vastuuseen. Korkeimman oikeuden mukaan mikään olosuhde ei voi perustella työntekijän toimintaa tällaisissa tilanteissa (vrt. Korkeimman oikeuden 5. marraskuuta 1999 antama tuomio asiassa N: o I PKN 344/99).

Edellä mainittujen seurausten lisäksi alkoholin käyttö työpaikalla on rikos, josta voidaan määrätä sakko. Lisäksi jos riippuvainen työntekijä, jäämällä alkoholin vaikutuksen alaiseksi, käyttäytyy sopimattomasti työpaikalla ja aiheuttaa skandaalia ja uhkaa samalla omaa tai muiden ihmisten terveyttä tai elämää, hänen on otettava huomioon mahdollisuus sijoittaa hautakeskukseen . Tällaisen toimenpiteen soveltamisen perustana ovat alkoholin torjunnasta ja raittiuden kasvatuksesta annetun lain säännökset. Suosittelemme: Työvaatteet - työnantajan tai työntekijän velvollisuus?

Suositeltava
Jätä Kommentti