Tärkein » joka päivä » Lomakorvaus - Onko työnantaja velvollinen maksamaan sen?

Lomakorvaus - Onko työnantaja velvollinen maksamaan sen?

 joka päivä  : Lomakorvaus - Onko työnantaja velvollinen maksamaan sen?

Olen työskennellyt suuressa tuotantolaitoksessa useita vuosia. Kukaan miehistön jäsenistä ei ole koskaan saanut lomarahaa työnantajaltaan. Voivatko kaikki työntekijät hakea tällaista palkkaa? Maksaako kukin työnantaja pakollisesti lomakorvauksen vai voidaanko se evätä?

Angelika, Radom

Kymmenkunta vuotta sitten jokaisella suuremmalla työpaikalla oli oma lomakeskus, jonne he lähettivät työntekijänsä lomalle. Nykyään on melko vaikeaa löytää työnantaja, joka kerskaisi omasta lomakohteestaan. On kuitenkin edelleen velvollisuus maksaa työntekijöille lomaraha. Tämän velvoitteen on kuitenkin täytettävä vain tietyt yrittäjät tietyissä tilanteissa.

Lomakorvaus tai yrityksen sosiaalietuusrahasto

Mukaan yhtiön sosiaalietuuksien rahastosta annetun lain 3, jokainen työnantaja, joka työllistää 1. tammikuuta vähemmän kuin 50 työntekijää, on vapautettu yrityksen sosiaalietuusrahaston (ZFŚS) perustamisesta. Vaihtoehtona rahastolle tulisi olla lomakorvaus.

Jos työpaikalla työskentelee yli 50 kokopäiväistä työntekijää, heidän on perustettava sosiaalietuusrahasto, minkä vuoksi lomaetu korvataan lomapäivillä.

Alle 50 työntekijää kokopäiväisesti työllistävät työpaikat voivat luopua sekä yhtiön sosiaalietuusrahaston perustamisesta että loma-etuuksien maksamisesta. Heidän on kuitenkin ilmoitettava siitä työntekijöilleen viimeistään kuluvan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Budjettilaitosten on perustettava sosiaalietuusrahasto työntekijöiden lukumäärästä riippumatta.

Katso myös

  • Vastaava vaatteiden pesuun

Jätä etuus - kenellä on oikeus käyttää

Loma-etuuksia ei makseta sosiaalirahastosta, ja ne maksetaan siis kaikille työntekijöille, jotka ovat työsuhteessa. Tässä tilanteessa loma-avustuksen oikeus ja määrä eivät riipu aineellisesta, perhe- tai terveystilanteesta. Lomamaksua ei voida asettaa palvelun pituudesta riippuen.

Työntekijällä, joka on keskeytyksettä 14 päivän lomalla tiettynä kalenterivuonna, on oikeus saada lisäpalkkaa. Tärkeää on, että 14 päivää on kalenteripäiviä, ei työpäiviä, joten ei ole väliä onko lomalla ollut lomaa vai kuinka monta lomapäivää työntekijä tosiasiallisesti käytti. Työntekijällä, joka käyttää lomaa irtisanomisaikana, on myös oikeus etuuteen. Art. 3 sek. 5 meitäyrityksen sosiaalietuusrahastosta
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu lomakorvaus 4, työnantaja maksaa kerran vuodessa jokaiselle työntekijälle lomalla tietyllä kalenterivuodella vähintään 14 peräkkäisenä kalenteripäivänä.

Kuinka paljon lomaraha on??

Lomaetuuksien maksamista sääntelevissä säännöksissä ei määritellä niiden alarajaa. Ne ilmoittavat kuitenkin, että lomavapautuksen enimmäismäärä voi olla yhtä suuri kuin tietyn kalenterivuoden sosiaalirahaston korvaus. Puolestaan ​​alaskirjauksen määrä riippuu kansantalouden keskimääräisen kuukausipalkan määrästä edellisen vuoden toisella puoliskolla. 

Lomapalkan enimmäismäärä vuonna 2020 (suhteessa työaikaan):

  • per henkilö tavanomaisissa olosuhteissa - 1 550,26 EUR,
  • yhdelle henkilölle, joka työskentelee erityisolosuhteissa tai erityistyössä - 2067,01 zlotya,
  • yhtä nuorta työntekijää kohti:

           - 1. opintovuosi - 206,70 EUR,
           - 2. opintovuosi - 248,04 EUR,
           - kolmas koulutusvuosi - 289,38 EUR.

Jos työnantaja maksaa tiettynä vuonna sosiaalirahastoon maksettavan osuuden määrää pienemmän lomarahan määrän, hänen on ilmoitettava siitä kaikille työntekijöille tammikuun loppuun mennessä. Loma-etuuksien maksamista koskevat säännöt olisi sisällytettävä työpaikan sisäisiin sääntöihin. Jos tätä ei kuitenkaan ole määritelty, voimassa olevien sääntöjen mukaan lomaraha maksetaan viimeistään työntekijän vuosiloman aattona. Tätä tarkoitusta varten työntekijän ei tarvitse tehdä hakemusta. Suosittelemme: Vuosiloma - milloin tilata?

Suositeltava
Jätä Kommentti