Tärkein » kilpailut » Harjoittelupalkkion poissulkeminen vähimmäispalkasta

Harjoittelupalkkion poissulkeminen vähimmäispalkasta

 kilpailut  : Harjoittelupalkkion poissulkeminen vähimmäispalkasta

Laki harjoittelupalkkion jättämisestä vähimmäispalkasta vaikuttaa myönteisesti matalapalkkaisten työntekijöiden tilanteeseen. Tämän muutoksen kokevat työntekijät, joilla on pidempi työkokemus ja joille on vuosia maksettu sama summa, mukaan lukien peruspalkka ja vanhuuslisä.. 

Vähimmäispalkka - ennen muutosta

Vähimmäispalkka on määrä, jonka työnantajan on maksettava palkatessaan kokopäiväistä työntekijää. Vuoden 2019 loppuun mennessä vähimmäispalkka sisälsi peruspalkan lisäksi myös:

  • vanhuuskorvaukset,
  • muut erityiset työominaisuudet, erityiset pätevyydet tai työolot;
  • lakisääteiset ja harkinnanvaraiset palkkiot ja palkkiot,
  • korvaukset.

Toisaalta etuudet, jotka eivät sisälly vähimmäispalkkaan, sisältävät esimerkiksi:

  • juhlapalkinnot,
  • rahallinen eroraha työntekijöille vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeen yhteydessä,
  • korvaus ylityöstä,
  • yökorvaus. 

Katso myös

  • Vähimmäispalkan ylläpitovähennykset

Harjoittelurahan jättäminen vähimmäispalkasta

Vuoden 2019 loppuun saakka oli mahdollista, että pidemmän palvelusajan omaavan työntekijän palkka voi olla pienempi tai samalla tasolla kuin vasta aloittavan henkilön palkka. Tämä johtui siitä, että henkilöiden, joilla ei ole oikeutta työkyvyttömyyskorvaukseen, peruspalkka on vähimmäispalkan tasolla ja sitä korotetaan siten vuosittain. Toisaalta monivuotisen palvelusvuoden työntekijät saavat saman palkan, koska siihen sisältyy sekä peruspalkka että vanhuuslisä..

1.1.2020 tehdyllä muutoksella on tarkoitus jättää palvelukorvauksen ulkopuolelle palkan osien luettelo, joka otetaan huomioon laskettaessa työntekijän palkan määrää vähimmäismäärään. Tämän seurauksena harjoittelurahaa saavat ihmiset korottavat peruspalkkaa vähimmäispalkan noustessa. Harjoittelurahan jättäminen vähimmäispalkasta Sillä on siis positiivinen vaikutus palkoihisi. 1.1.2020 alkaen harjoitteluraha ei sisälly etuuksiin, jotka eivät sisälly vähimmäispalkkaan! Lainsäätäjä otti käyttöön "vanhuusavustuksen" määritelmän, jonka ansiosta tietyn työnantajan hyväksymän tuen nimi ei ole voimassa, on vain tärkeää, mistä se maksetaan. Vanhuuspäiväraha maksetaan kiinteän työsuhteen saavuttamisesta erillisissä asetuksissa, työehtosopimuksessa, työehtosopimuksessa, palkkaussäännöissä, työsuhteen osapuolten oikeudet ja velvollisuudet määrittelevässä asetuksessa, työsopimus tai osuuskunnan työsopimus.. Harjoittelurahan jättäminen vähimmäispalkasta sitä sovelletaan riippumatta tämän työnantajan hyväksymän tuen nimestä (esim. monivuotinen lisä, vanhuuslisä, vanhuuslisä).

Esimerkki 1.

Vuonna 2019, maaliskuussa, työntekijä sai 1850 zlotya peruspalkasta ja 1000 zlotya työharjoittelupalkkiosta eli yhteensä 2850 zlotya - tämä on enemmän kuin 2250 zlotyn vähimmäispalkka.

Esimerkki 2.

Vuonna 2020 se seuraa harjoitteluavustuksen jättäminen vähimmäispalkasta. Työntekijän peruspalkka on 1 850 zlotya ja harjoittelupalkkio on 1 000 zlotya. Vähimmäispalkka vuonna 2020 on 2600 zlotya. Sitten työntekijän tulisi saada vähimmäispalkkaa vastaava korvaus, joka on brutto 750 zlotya (2600 - 1850 = 750 zlotya).

Joten työntekijä saa vuonna 2020 vähimmäispalkan, joka on 2600 EUR ja 1000 EUR harjoittelupalkkiota, yhteensä 3600 EUR.

yhteenveto, harjoitteluavustuksen jättäminen vähimmäispalkasta voi vaikuttaa myönteisesti pitkäaikaisen työkokemuksen omaavien ihmisten palkkoihin. Se tuntuu ihmisiltä, ​​joiden peruspalkka on pienempi kuin vähimmäispalkka. Suosittelemme: Työntekijän työn hylkääminen - mitä siihen liittyy?

Suositeltava
Jätä Kommentti