Tärkein » joka päivä » Lähtö ilman rekisteröidyn suostumusta

Lähtö ilman rekisteröidyn suostumusta

 joka päivä : Lähtö ilman rekisteröidyn suostumusta

Vaikka monet ihmiset saattavat ajatella, että rekisteröintivelvoite on menneisyyden jäänne, jokaisella Puolan alueella olevalla henkilöllä on velvollisuus rekisteröityä ja tarkistaa, poistuvatko he oleskelupaikastaan. On aikoja, jolloin rekisteröinnin poistaminen ilman suostumusta rekisteröity henkilö on laillinen, joskus jopa ilman hänen tahtoaan ja tietämättään.

Jokaisen, joka lähtee asuinpaikastaan, on rekisteröidyttävä

Rekisteröintivelvoite täyttää vain rekisteröinnin tarkoituksen. Kuten perustuslakituomioistuin ilmoitti: "väestörekisteriä käytetään tietojen keräämiseen henkilöiden asuin- ja oleskelupaikasta ja siten tosiseikkojen rekisteröinnistä, ei oikeudellisesta asemasta. Se ei ole muoto oleskelun ja oleskelun laillisuuden valvonnasta "" (ks. Perustuslakituomioistuimen tuomio asiassa K 20/01). Tämä velvoite on sekä Puolan kansalaisilla että ulkomaalaisilla, jotka oleskelevat vain väliaikaisesti Puolassa. Velvoite koskee myös lapsia ja kaikkia henkilöitä, joilla ei ole täydellistä oikeuskelpoisuutta (esim. Työkyvyttömät henkilöt) - heidän tapauksessaan rekisteröintimuodollisuudet suorittaa lakisääteinen edustaja. Taiteen tarjoaminen. 25 sekuntia Väestörekisterilain 1 ja 2 §
"1. Pysyvä oleskelu asuu tietyssä paikassa tietyllä osoitteella pysyvän oleskelun aikomuksena. 
2. Tilapäinen asuinpaikka on oleskelu toisessa paikassa ilman aikomusta muuttaa vakituisen asuinpaikkaa tietyssä osoitteessa tai samassa paikassa, mutta eri osoitteessa ". Katso myös

 • Vaatimus työtuomioistuimelle - kuinka haastaa työnantaja?

Raportointia on kahta tyyppiä:

 • pysyvä oleskelu;
 • tilapäiseen oleskeluun.

Niiden välinen ero on rekisteröidyn henkilön tarkoitus - jos henkilö aikoo kohdella tiettyä paikkaa pysyvänä kotona, se on rekisteröidyttävä pysyvään asuinpaikkaan. Vertailun vuoksi väliaikainen oleskelu tietyssä osoitteessa (esim. Työsuhteen, työmatkojen, opintojen yhteydessä) edellyttää rekisteröintiä tilapäiseen oleskeluun. Sinulla voi olla yksi pysyvä asuinpaikka ja yksi väliaikainen asuinpaikka samanaikaisesti. Rekisteröintivelvollisen on tehtävä itse rekisteröintihakemus. Hakemukseen on liitettävä asiakirja, joka vahvistaa toimitilojen laillisen omistusoikeuden (esim. Vuokrasopimus). Vertailun vuoksi rekisteröinnin poistamista koskeva hakemus voidaan jättää myös tilan omistajan pyynnöstä.

Asuinpaikan - sekä pysyvän että väliaikaisen - poistuminen edellyttää rekisteröinnin poistamista.

Uloskirjautuminen voi tapahtua:

 • jättämällä rekisteröinnin poistamista koskevan hakemuksen;
 • kirjautumalla sisään uuden vierailusi paikassa.

Rekisteröinnin poistamista koskeva hakemus voidaan jättää kirjallisesti lomakkeella edellisen oleskelupaikan toimivaltaiselle kunnan toimistolle tai sähköisesti.

Lähtöselvitys ilman rekisteröidyn suostumusta

Jos rekisteröity henkilö jättää ilmoitetun oleskelunsa (väliaikaisen tai pysyvän oleskelun rekisteröintipaikka) ja ei täytä siihen liittyviä muodollisuuksia, uloskirjautuminen ilman rekisteröidyn suostumusta voi tässä tapauksessa olla perusteltua. Taiteen tarjoaminen. Väestörekisterilain 35 § 
"Art. 28 sekuntia 1, se näyttää viran puolesta tai 1 artiklassa tarkoitetun omistajan tai yksikön pyynnöstä. 28 sekuntia 2, päätös sellaisen Puolan kansalaisen rekisteröinnin poistamisesta, joka lähti vakituisen asuinpaikan tai lähti väliaikaisen oleskelun paikasta ennen ilmoitetun oleskeluajan päättymistä ja ei täyttänyt lähtöselvitystä.

Rekisteröinnin poistaminen ilman suostumusta Rekisteröityneen henkilön henkilöllisyys voi olla viran puolesta (ts. kunnan elin saa viran puolesta viestin, että henkilö ei enää asu ilmoitetussa osoitteessa ja kirjautuu ulos ilman ulkoista aloitetta) tai pyynnöstä. Lähtöhakemuksen ilman rekisteröidyn suostumusta voi jättää tilojen omistaja tai muu henkilö, jolla on lailliset omistusoikeudet tiloihin (esim. Jos vuokralainen vuokraa asunnon toiselle henkilölle, joka kirjautui sisään tiloissa) tehdyn sopimuksen perusteella vuokralaisella on oikeus jättää rekisteröinnin poistamista koskeva hakemus, koska hänellä on kiinteistöihin laillinen omistusoikeus - vuokrasopimus).

Rekisteröinnin poistamista koskevan pyynnön tulee sisältää:

 • rekisteröidyn ja tilan omistajan tiedot;
 • PESEL-numero;
 • Syntymäaika ja-paikka;
 • edellisen oleskelupaikan osoite;
 • sähköpostiosoite tai matkapuhelinnumero;
 • tiedot suostumuksesta tietojen siirtämiseen luonnollisten henkilöiden yhteystietorekisteriin;
 • olosuhteet, jotka vahvistavat rekisteröidyn poistumisen tilasta.

Liitä mahdollisuuksien mukaan asiakirjat, jotka vahvistavat, että rekisteröity henkilö on todella poistunut toimitilasta eikä ole enää ilmoitetussa osoitteessa.

Esimerkki 1.

Herra Jan on huoneiston omistaja, jonka hän vuokraa paikallisen huonekalutehtaan työntekijöille. Viimeinen vuokralainen oli herra Mariusz, joka ilmoittautui tilapäiseen oleskeluun ja teki sopimuksen huoneiston omistajan kanssa. Vuokrasopimus päättyi 1. syyskuuta 2020, ja herra Mariusz palasi vakituiseen asuinpaikkaansa ilman uloskirjautumiseen liittyviä muodollisuuksia. Syyskuun puolivälistä 2020 lähtien Janilla on uusi vuokralainen, joka haluaa myös ilmoittautua uuteen osoitteeseen. Jan voi jättää hakemuksen edellisen vuokralaisen rekisteröimiseksi. Hakemukseen on liitettävä jäljennökset molemmista vuokrasopimuksista sekä kaikki muut todisteet siitä, että Mariusz todella lähti tilasta (esim. Vuokralaisten ja vuokranantajan väliset viestitulosteet).

Lähtö voi vaatia kuulemaan todistajia

Rekisteröinnin poistaminen ilman suostumusta rekisteröidyn henkilön hallinto on hallinnollisen menettelysäännöstön säännösten mukainen. Jos hakemus on jätetty oikein, kunnan viranomainen aloittaa tutkinnan.

Tutkinnan aikana hallintoviranomainen voi:

 • kuulla menettelyn osapuolet;
 • Kuule todistajia (esim. Naapurit vahvistamaan, että henkilö ei todellakaan asu kyseisissä tiloissa);
 • tarkastaa tilat (tarkista, onko tietyssä tilassa esimerkiksi uloskirjautumista kyseenalaistavan henkilön omaisuutta).

Uloskirjautuminen on puhtaasti hallinnollista toimintaa. Uloskirjautuminen ei vaikuta oikeuteen käyttää tiloja. Jos henkilö on karkotettu asunnosta laittomasti, on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin siviililain nojalla - esimerkiksi nostamalla oikeusjuttu omaisuuden palauttamiseksi..

Kunnan viranomaisen tehtävänä on tarkistaa, onko rekisteristä poistettava poistunut omaisuudesta vapaaehtoisesti ja pysyvästi. Näiden kahden tekijän arvioinnissa on hyödyllistä korkeimman hallinto-oikeuden kanta, jonka mukaan "[d] edellytyksen" pysyvästä asuinpaikasta poistuminen "olemassaolo edellyttää, että henkilön fyysinen oleskelu paikassa muuhun kuin vakituiseen asuinpaikkaan liittyy aikomus sitoutua pysyvästi toiseen paikkaan, järjestää siihen pysyvä elämänkeskuksesi. Voit puhua pysyvän asuinpaikan poistumisesta vain, jos tietty henkilö ei ole fyysisesti läsnä tietyssä tilassa ja aikoo poistua tilasta pysyvästi, ja tämä aikomus liittyy henkilökohtaisten ja omaisuuden etujen keskuksen perustamiseen uuteen paikkaan. paikka. Luopuminen tietyissä tiloissa oleskelusta voi tapahtua nimenomaisesti - toimittamalla asianmukaisen lausunnon, mutta myös implisiittisesti - käyttäytymisellä, joka epäilemättä ilmaisee tietyn henkilön tahdon keskittää elämänsä toiseen paikkaan "(ks. Korkeimman hallinnon tuomio Tuomioistuin antoi asian viitenumerolla II OSK 851/09). Rekisteröinnin poistaminen ilman suostumusta tiloissa rekisteröity henkilö, se on mahdollista vasta todistettuaan, että henkilö on poistunut omaisuudesta vapaaehtoisesti.

Rekisteröinnin poistaminen päättyy päätöksellä. Jos menettelyn osapuoli ei hyväksy päätöstä, hänellä on oikeus hakea muutosta. Suosittelemme: sairausetuus keskenmenon jälkeen

Suositeltava
Jätä Kommentti